Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lamentaciones 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  Oh naunsa nga siya naglingkod man nga nag-inusara,+ ang siyudad nga kanhi puno sa katawhan!+Naunsa nga siya nahimo man nga sama sa usa ka babayeng balo,+ siya nga kanhi daghag-molupyo taliwala sa kanasoran!+Naunsa nga siya nga kaniadto usa ka prinsesa taliwala sa mga sakop nga distrito nahimo man nga alang sa pinugos nga trabaho!+ ב [Behth]   Siya naghilak pag-ayo panahon sa kagabhion,+ ug ang iyang mga luha anaa sa iyang mga aping.+Siya walay mausa nga maghupay kaniya taliwala sa tanan niyang mga hinigugma.+Ang tanan niyang kahigalaan nagluib kaniya.+ Sila nahimong iyang mga kaaway.+ ג [Giʹmel]   Ang Juda nadestiyero tungod sa kasakitan+ ug tungod sa dakong pagkaulipon.+Siya kinahanglang mopuyo taliwala sa kanasoran.+ Wala siyay nakaplagan nga dapit-pahulayan.Ang tanan nga naglutos kaniya nakaapas kaniya taliwala sa mga kalisdanan.+ ד [Daʹleth]   Ang mga dalan sa Zion maoy pagbangotan, tungod kay walay miadto sa pista.+Ang tanan niyang mga ganghaan nahimong biniyaan;+ ang iyang mga saserdote nanghupaw.+Ang iyang mga ulay nag-antos sa kaguol, ug siya may kapaitan.+ ה [Heʼ]   Ang iyang mga kaaway mao ang nahimong pangulo.+ Sila nga iyang mga kaaway wala magpakabana.+Tungod kay si Jehova nagdalag kagul-anan kaniya tungod sa kadaghan sa iyang mga kalapasan,+Ang iyang kaugalingong mga anak naglakaw nga binihag atubangan sa kaaway.+ ו [Waw]   Ug gikan sa anak nga babaye sa Zion ang tanan niyang kahalangdon nahanaw.+Ang iyang mga prinsipe nahimong sama sa mga laking osa nga wala makakaplag ug sibsibanan;+Ug sila nagpadayon sa paglakaw nga walay kusog atubangan sa naggukod.+ ז [Zaʹyin]   Ang Jerusalem nahinumdom diha sa mga adlaw sa iyang kasakitan ug sa iyang katawhang walay puloy-ananSa tanan niyang tilinguhaong mga butang sukad sa kanhing mga adlaw.+Sa dihang ang iyang katawhan nahulog sa kamot sa kaaway ug walay mitabang kaniya,+Ang mga kaaway nakakita kaniya. Sila nangatawa tungod sa iyang pagkapukan.+ ח [Chehth]   Ang Jerusalem nakahimog usa ka tataw nga sala.+ Mao nga siya nahimong usa na lamang ka butang nga kasilagan.+Ang tanan nga nagpasidungog kaniya nagtamay kaniya,+ kay ilang nakita ang iyang pagkahubo.+Siya nanghupaw+ usab ug mitalikod. ט [Tehth]   Ang iyang kahugawan anaa sa iyang mga sidsid.+ Siya wala mahinumdom sa iyang umaabot,+Ug siya nahulog sa katingalahang paagi. Wala siyay maghuhupay.+Oh Jehova, tan-awa ang akong kasakitan,+ kay nagpasibantog ang kaaway.+ י [Yohdh] 10  Ang kaaway nagbukhad sa iyang kamot batok sa tanan niyang tilinguhaong mga butang.+Kay nakita niya ang mga nasod nga nanulod sa iyang sangtuwaryo,+Nga imong gisugo nga dili sila pasudlon sa imong kongregasyon. כ [Kaph] 11  Ang tanan niyang katawhan nanghupaw; sila nangitag tinapay.+Gihatag nila ang ilang tilinguhaong mga butang baylo sa pagkaon, aron palagsikon ang kalag.+Sud-onga, Oh Jehova, ug tan-awa gayod, kay ako nahisama sa usa ka walay-bili nga babaye.+ ל [Laʹmedh] 12  Wala bay kapuslanan lamang kini kaninyong tanan nga nagaagi sa dalan? Tan-awa ug sud-onga.+Aduna bay kasakit sama sa akong kasakit nga grabeng gipahamtang kanako,+Nga gisakit ni Jehova kanako sa adlaw sa iyang nagsilaob nga kasuko?+ מ [Mem] 13  Gikan sa kahitas-an siya nagpadala ug kalayo sulod sa akong mga bukog,+ ug gibuntog niya ang matag usa.Siya nagladlad ug pukot alang sa akong mga tiil.+ Iya akong gipabalik.Gihimo niya akong babaye nga biniyaan. Nagmasakiton ako sa tibuok adlaw.+ נ [Nun] 14  Siya nagpadayong alisto batok sa akong mga kalapasan.+ Diha sa iyang kamot sila naglanggikit sa usag usa.Sila miabot sa akong liog.+ Ang akong kusog naluya.Gitugyan ako ni Jehova ngadto sa kamot niadtong batok kanila ako dili makabarog.+ ס [Saʹmekh] 15  Ang tanan nakong mga gamhanan gisalibay ni Jehova gikan sa akong taliwala.+Siya nagpatawag ug usa ka panagkatigom batok kanako, aron dugmokon ang akong mga batan-ong lalaki.+Gitamaktamakan ni Jehova ang pug-anan sa bino+ nga iya sa ulay nga anak nga babaye sa Juda.+ ע [ʽAʹyin] 16  Tungod niining mga butanga ako naghilak ingong usa ka babaye.+ Ang akong mata, ang akong mata nagpaagay ug mga tubig.+Kay ang usa ka maghuhupay halayo gikan kanako, ang usa nga magpalagsik sa akong kalag.Ang akong mga anak nangahimong biniyaan,+ kay nagpasibantog ang kaaway.+ פ [Peʼ] 17  Gibuklad sa Zion ang iyang mga kamot.+ Wala siyay maghuhupay.+Si Jehova nagsugo mahitungod kang Jacob ngadto sa tanang naglibot kaniya ingong iyang mga kaaway.+Ang Jerusalem nahimong butang nga kasilagan sa ilang taliwala.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Si Jehova matarong,+ kay batok sa iyang baba nga ako misukol.+Pamati, karon, kamong tanang mga katawhan, ug tan-awa ang akong kasakit.Ang akong mga ulay ug ang akong mga batan-ong lalaki nangabihag.+ ק [Qohph] 19  Gitawag ko silang nahigugma pag-ayo kanako.+ Sila naglingla kanako.Didto sa siyudad ang akong mga saserdote ug ang akong tigulang nga mga lalaki nabugtoan sa gininhawa,+Samtang nangita sila ug makaon aron ilang mapalagsik ang ilang kalag.+ ר [Rehsh] 20  Tan-awa, Oh Jehova, kay ako ania sa tumang kapit-os. Ang akong ginhawaan naukay.+Ang akong kasingkasing nabalit-ad sa sulod nako,+ kay ako nagmasuklanon sa bug-os.+Sa gawas ang espada nagpahinabog pagkanamatyan sa mga anak.+ Sa sulod sa balay kini sama sa kamatayon.+ ש [Shin] 21  Ang katawhan nakadungog sa akong pagpanghupaw ingong usa ka babaye.+ Walay maghuhupay kanako.+Ang tanan nakong mga kaaway nakadungog sa akong katalagman.+ Sila nagsadya, tungod kay ikaw nagbuhat niini.+Tino nga ipadangat mo ang adlaw nga imong gimantala,+ aron sila mahisama kanako.+ ת [Taw] 22  Hinaot ang tanan nilang pagkadaotan modangat sa imong atubangan, ug magmapig-oton ka kanila,+Maingon nga ikaw nagmapig-oton kanako tungod sa tanan nakong mga kalapasan.+Kay daghan ang akong mga pagpanghupaw,+ ug nagmasakiton ang akong kasingkasing.+

Mga Footnote