Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 2:1-25

2  Karon sa ikatulo ka adlaw may kombira sa kasal sa Cana+ sa Galilea, ug didto ang inahan+ ni Jesus.  Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an gidapit usab sa kombira sa kasal.  Sa pagkahurot na sa bino ang inahan+ ni Jesus miingon kaniya: “Wala na silay bino.”  Apan si Jesus miingon kaniya: “Unsay labot ko kanimo, babaye?+ Ang akong takna wala pa moabot.”+  Ang iyang inahan miingon sa mga nag-alagad: “Bisag unsay isulti niya kaninyo, buhata ninyo.”+  Niadtong tungora, may unom ka banga nga bato nga nahimutang didto sumala sa gisugo sa kalagdaan sa paglunsay+ sa mga Hudiyo, nga ang matag usa masudlan ug duha o tulo ka takos sa likido.  Si Jesus miingon kanila: “Pun-a sa tubig ang mga banga.” Ug ilang gipuno kini taman sa ngabil.  Ug siya miingon kanila: “Karon pagkabo kamo gikan niini ug dad-a ngadto sa tagdumala sa kombira.” Busa gidala nila kini.  Karon sa dihang gitilawan sa tagdumala sa kombira ang tubig nga nahimong bino+ apan wala mahibalo sa gigikanan niini, bisan tuod nahibalo silang nag-alagad nga mikabo sa tubig, gitawag sa tagdumala sa kombira ang bag-ong kinasal nga bana 10  ug giingnan siya: “Ang tanang tawo magpagawas pag-una sa maayong bino,+ ug sa dihang mahubog na ang mga tawo, ang ubos nga matang. Ikaw nagtipig hinuon sa maayong bino hangtod karon.” 11  Gihimo kini ni Jesus sa Cana sa Galilea ingon nga sinugdanan sa iyang mga ilhanan, ug iyang gipadayag ang iyang himaya;+ ug ang iyang mga tinun-an nagbutang sa ilang pagtuo diha kaniya. 12  Human niini siya ug ang iyang inahan ug mga igsoon+ ug ang iyang mga tinun-an milugsong sa Capernaum,+ apan wala sila mopuyo didto ug daghang adlaw. 13  Karon haduol na ang paskuwa+ sa mga Hudiyo, ug si Jesus mitungas sa Jerusalem.+ 14  Ug nakaplagan niya sa templo ang mga namaligyag mga baka ug mga karnero ug mga salampati+ ug ang mga magpapatigayon sa salapi sa ilang mga lingkoranan. 15  Busa, human makabuhat ug latigo nga pisi, giabog niya ang tanan nga may mga karnero ug mga baka pagawas sa templo, ug giyabo niya ang mga sensilyo sa mga tig-ilis ug salapi ug gipanglintuwad ang ilang mga lamesa.+ 16  Ug siya miingon sa mga nagbaligya sa mga salampati: “Kuhaa ninyo dinhi kining mga butanga! Ihunong na ninyo ang paghimo sa balay+ sa akong Amahan nga balay sa mga tinda!”+ 17  Ang iyang mga tinun-an nahinumdom nga kini nahisulat: “Ang kasibot alang sa imong balay maglamoy kanako.”+ 18  Busa, sa pagtubag, ang mga Hudiyo miingon kaniya: “Unsang ilhanan+ ang ikapakita mo kanamo, sanglit ginabuhat mo kining mga butanga?” 19  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Gub-a kining temploha,+ ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon ko kini.” 20  Busa ang mga Hudiyo miingon: “Kini nga templo gitukod sulod sa kap-atag-unom ka tuig, ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon mo kini?” 21  Apan siya naghisgot sa templo+ sa iyang lawas. 22  Hinunoa, sa dihang siya gibangon na gikan sa mga patay, ang iyang mga tinun-an nahinumdom+ nga iyang giingon kini; ug sila mituo sa Kasulatan ug sa mga pulong nga gisulti ni Jesus. 23  Hinunoa, sa didto siya sa Jerusalem panahon sa paskuwa, sa pista niini,+ daghang tawo ang nagbutang sa ilang pagtuo diha sa iyang ngalan,+ kay nakakita sa iyang mga ilhanan nga iyang gihimo.+ 24  Apan wala isalig+ ni Jesus ang iyang kaugalingon kanila tungod kay nakaila man siya kanilang tanan 25  ug tungod kay siya wala magkinahanglan nga may magpamatuod bahin sa tawo, kay siya nahibalo kon unsa ang anaa sa tawo.+

Mga Footnote