Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 17:1-26

17  Gisulti ni Jesus kining mga butanga, ug, nga giyahat ang iyang mga mata sa langit,+ siya miingon: “Amahan, ang takna miabot na; himayaa ang imong anak, aron nga ang imong anak maghimaya kanimo,+  sumala sa imong paghatag kaniya ug awtoridad ibabaw sa tanang unod,+ aron nga, labot sa bug-os nga gidaghanon nila nga gihatag mo kaniya,+ iyang mahatagan sila ug kinabuhing walay kataposan.+  Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan,+ ang ilang pagkuha ug kahibalo+ bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos,+ ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.+  Gihimaya+ ko ikaw dinhi sa yuta, kay natapos ko ang buluhaton nga imong gihatag kanako aron buhaton.+  Busa karon, Amahan, himayaa ako uban kanimo sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibotan.+  “Gipadayag ko ang imong ngalan sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibotan.+ Sila imoha, ug sila imong gihatag kanako, ug sila nagsunod sa imong pulong.  Karon nahibalo sila nga ang tanang butang nga imong gihatag kanako nagagikan kanimo;  tungod kay ang mga pulong nga imong gihatag kanako gihatag ko kanila,+ ug ilang gidawat kini ug ilang nahibaloan gayod nga ako migula ingon nga imong hawas,+ ug sila mituo nga ikaw nagpadala kanako.+  Naghangyo ako mahitungod kanila; naghangyo ako, dili mahitungod sa kalibotan,+ apan mahitungod kanila nga imong gihatag kanako; tungod kay sila imoha, 10  ug ang tanan nga akoa imoha ug ang imoha akoa,+ ug ako gihimaya na sa ilang taliwala. 11  “Dugang pa, ako wala na sa kalibotan, apan sila ania sa kalibotan+ ug ako moanha kanimo. Amahan nga Balaan, bantayi sila+ tungod sa imong ngalan nga imong gihatag kanako, aron nga sila mahimong usa nga sama kanato.+ 12  Sa dihang ako uban pa kanila sila akong gibantayan+ tungod sa imong ngalan nga imong gihatag kanako; ug sila akong giampingan, ug walay usa kanila nga nalaglag+ gawas sa anak sa kalaglagan,+ aron nga ang kasulatan matuman.+ 13  Apan karon ako moanha na kanimo, ug ako nagsulti niining mga butanga dinhi sa kalibotan aron mabatonan nila ang akong kalipay sa bug-os.+ 14  Gihatag ko ang imong pulong kanila, apan ang kalibotan nagdumot+ kanila, tungod kay sila dili bahin sa kalibotan, ingon nga ako dili bahin sa kalibotan.+ 15  “Naghangyo ako kanimo, dili nga kuhaon sila gikan sa kalibotan, kondili nga bantayan sila tungod sa usa nga daotan.+ 16  Sila dili bahin sa kalibotan,+ ingon nga ako dili bahin sa kalibotan.+ 17  Balaana+ sila pinaagi sa kamatuoran; ang imong pulong+ maoy kamatuoran.+ 18  Ingon nga ikaw nagpadala kanako sa kalibotan, ako usab nagpadala kanila sa kalibotan.+ 19  Ug ako nagabalaan sa akong kaugalingon alang kanila, aron nga sila usab mabalaan+ unta pinaagi sa kamatuoran. 20  “Naghangyo ako, dili mahitungod kanila lamang, kondili mahitungod usab kanilang nagbutang ug pagtuo kanako pinaagi sa ilang pulong;+ 21  aron nga silang tanan mahimong usa,+ ingon nga ikaw, Amahan, nahiusa kanako ug ako nahiusa kanimo,+ nga sila usab mahiusa unta kanato,+ aron nga ang kalibotan motuo nga ikaw nagpadala kanako.+ 22  Dugang pa, gihatag ko kanila ang himaya nga imong gihatag kanako, aron nga sila mahimong usa ingon nga kita usa.+ 23  Ako nahiusa kanila ug ikaw nahiusa kanako, aron nga sila hingpit nga mahiusa,+ aron ang kalibotan makahibalo nga ikaw nagpadala kanako ug nga ikaw nahigugma kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. 24  Amahan, kon bahin sa imong gihatag kanako, buot ko nga, kon asa ako, sila mauban usab unta kanako,+ aron makakita sila sa akong himaya nga imong gihatag kanako, tungod kay ikaw nahigugma man kanako sa wala pa ang pagkatukod+ sa kalibotan.+ 25  Amahan nga Matarong,+ ang kalibotan, sa pagkatinuod, wala makaila kanimo;+ apan ako nakaila kanimo, ug sila nakahibalo nga ikaw nagpadala kanako.+ 26  Ug gipaila ko ang imong ngalan+ kanila ug igapaila pa kini, aron nga ang gugma nga imong gibati kanako maanaa unta kanila ug ako mahiusa kanila.”+

Mga Footnote