Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 9:1-27

9  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod niini sa tanang hari+ nga didto sa bahin sa Jordan sa bukirong rehiyon ug sa Sepela ug ubay sa tibuok baybayon sa Dakong Dagat+ ug sa atubangan sa Lebanon,+ ang mga Hitihanon+ ug ang mga Amorihanon, ang mga Canaanhon,+ ang mga Perizihanon,+ ang mga Hivihanon ug ang mga Jebusihanon,+  sila nagtigom sa tingob nga bug-os nagkauyon sa pagpakiggubat kang Josue ug sa Israel.+  Ug ang mga molupyo sa Gabaon+ nakadungog sa gibuhat ni Josue sa Jerico+ ug sa Ai.+  Busa sila, sa ilang kaugalingong kabubut-on, milihok nga maalamon+ ug miadto ug nagbalon ug nagdalag dunot nga mga sako alang sa ilang mga asno, ug mga sudlanag bino nga panit nga dunot na ug nabusisi na ug binugkosan,+  ug nagsul-ob sila ug gubaon ug tinapakan nga mga sandalyas, ug nagsul-ob ug dunot nga mga besti, ug ang tanang tinapay nga ilang balon maoy uga ug dugmok.  Unya sila miadto kang Josue sa kampo sa Gilgal+ ug miingon kaniya ug sa mga tawo sa Israel: “Nanganhi kami gikan sa layong yuta. Ug karon himoa ninyo ang usa ka pakigsaad+ uban kanamo.”  Niini ang mga tawo sa Israel miingon sa mga Hivihanon:+ “Tingali sa silinganan ra namo kamo nagpuyo. Busa unsaon namo paghimog pakigsaad uban kaninyo?”+  Sa baylo sila miingon kang Josue: “Kami imong mga sulugoon.”+ Unya si Josue miingon kanila: “Kinsa ba kamo, ug diin kamo gikan?”  Niini sila miingon kaniya: “Gikan sa halayo kaayong yuta+ nga ang imong mga sulugoon nanganhi maylabot sa ngalan+ ni Jehova nga imong Diyos, kay kami nakadungog sa iyang kabantog ug sa tanan nga iyang gihimo sa Ehipto,+ 10  ug sa tanan nga iyang gihimo ngadto sa duha ka hari sa mga Amorihanon nga didto sa pikas nga bahin sa Jordan, nga mao, si Sihon+ nga hari sa Hesbon ug si Og+ nga hari sa Basan, nga didto sa Astarot.+ 11  Busa ang among mga ansiyano ug ang tanang molupyo sa among yuta misulti niini kanamo,+ ‘Pagdalag mga balon sa inyong mga kamot alang sa panaw ug lakaw aron hibalagon sila, ug ingnon gayod ninyo sila: “Kami inyong mga sulugoon.+ Ug karon paghimog pakigsaad uban kanamo.”’+ 12  Kining among tinapay, init pa kini sa dihang among gidala ingong among balon gikan sa among mga balay sa adlaw nga kami nanggula aron sa pag-anhi dinhi kaninyo, ug karon, tan-awa! kini uga ug dugmok na.+ 13  Ug mao kini ang mga sudlanag bino nga panit nga bag-o sa dihang among gipuno, ug, tan-awa! kini nabusisi na,+ ug kining among mga besti ug mga sandalyas, kini nadunot na tungod sa labihan ka halayong panaw.” 14  Unya ang mga tawo mikuha sa pipila sa ilang mga balon, ug sa baba ni Jehova sila wala magpakisayod.+ 15  Ug si Josue nakigdait kanila+ ug naghimog usa ka pakigsaad kanila sa pagtugot kanilang mabuhi, ug busa ang mga pangulo+ sa katigoman nanumpa kanila.+ 16  Ug nahitabo nga sa kataposan sa tulo ka adlaw, human sila makahimog pakigsaad uban kanila, ilang nadunggan nga sila duol ra kanila ug diha ra sa ilang silinganan nagpuyo. 17  Unya ang mga anak sa Israel namiya ug nahiabot sa ilang mga siyudad sa ikatulong adlaw, ug ang ilang mga siyudad mao ang Gabaon+ ug Kepira+ ug Beerot+ ug Kiriat-jearim.+ 18  Ug ang mga anak sa Israel wala magpatay kanila, tungod kay ang mga pangulo sa katigoman nanumpa+ man kanila sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel.+ Ug ang tibuok katigoman nagsugod pagbagulbol batok sa mga pangulo.+ 19  Niini ang tanang pangulo miingon sa tibuok katigoman: “Kami, sa among bahin, nanumpa kanila sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel, ug karon kami wala tugoti nga buhatan silag kadaot.+ 20  Mao kini ang among himoon kanila samtang magatugot kanila nga mabuhi, aron walay kasuko nga modangat kanamo labot sa panumpa nga among gipanumpa kanila.”+ 21  Busa ang mga pangulo miingon kanila: “Tugoti silang mabuhi ug ipahimo silang mga mangangahoy ug mga magkakalos ug tubig alang sa tibuok katigoman,+ ingon sa gisaad kanila sa mga pangulo.”+ 22  Si Josue karon mitawag kanila ug misulti kanila, nga nag-ingon: “Nganong gilingla ninyo kami, sa pag-ingon, ‘Halayo kaayo kami gikan kaninyo,’+ samtang kamo nagpuyo ra man diay sa among taliwala?+ 23  Ug karon kamo tinunglo+ nga katawhan, ug ang pagkaulipon+ ug ang pagkamangangahoy ug ang pagkamagkakalos ug tubig alang sa balay sa akong Diyos dili gayod putlon gikan kaninyo.”+ 24  Unya sila mitubag kang Josue ug miingon: “Tungod kadto kay ang imong mga sulugoon gisultihan sa dayag nga si Jehova nga imong Diyos nagsugo kang Moises nga iyang alagad sa paghatag kaninyo sa tanang yuta ug sa paglaglag sa tanang molupyo sa yuta gikan sa inyong atubangan,+ ug kami nahadlok pag-ayo alang sa among mga kalag tungod kaninyo.+ Busa among gihimo kining butanga.+ 25  Ug karon ania kami, sa imong kamot. Sumala sa kon unsay maayo ug matarong sa imong mga mata nga pagabuhaton kanamo, buhata.”+ 26  Ug iyang gibuhat ang ingon kanila ug nagluwas kanila gikan sa kamot sa mga anak sa Israel, ug wala nila patya sila.+ 27  Busa nianang adlawa si Josue naghimo+ kanila nga mga mangangahoy ug mga magkakalos ug tubig alang sa katigoman+ ug alang sa halaran ni Jehova, hangtod niining adlawa, dinha sa dapit nga pagapilion niya.+

Mga Footnote