Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 4:1-24

4  Ug nahitabo nga sa pagkatapos gayod makatabok ang tibuok nasod sa Jordan,+ si Jehova miingon kang Josue:  “Pagkuha ug napulog-duha ka tawo gikan sa katawhan, usa ka tawo sa matag tribo,+  ug sugoa sila, nga magaingon, ‘Pagkuha kamo ug napulog-duha ka bato+ gikan sa kinataliwad-an sa Jordan, gikan sa dapit diin mibarog nga walay lihok ang mga tiil sa mga saserdote,+ ug inyo kining dad-on ug ibutang sa dapit pahulayan+ nga inyong katulgan niining gabhiona.’”  Busa si Josue nagtawag ug napulog-duha ka tawo+ nga iyang gitudlo gikan sa mga anak sa Israel, usa ka tawo sa matag tribo;  ug si Josue miingon kanila: “Tabok kamo nga mag-una sa arka ni Jehova nga inyong Diyos ngadto sa taliwala sa Jordan, ug magpas-an ang matag usa kaninyo ug usa ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa mga anak sa Israel,  aron nga kini magsilbing ilhanan sa inyong taliwala.+ Kon ugaling ang inyong mga anak mangutana sa umaabot nga panahon, nga magaingon, ‘Nganong duna kamo niining mga batoha?’+  Kamo usab magaingon kanila, ‘Tungod kay ang tubig sa Jordan mihunong sa atubangan sa arka sa pakigsaad ni Jehova.+ Sa dihang mitabok kini sa Jordan, ang tubig sa Jordan mihunong, ug kining mga batoha magasilbi nga usa ka handomanan sa mga anak sa Israel hangtod sa panahong walay tino.’”+  Busa ang mga anak sa Israel nagbuhat niana, ingon sa gisugo ni Josue, ug sila mikuhag napulog-duha ka bato gikan sa taliwala sa Jordan, ingon sa gipahayag ni Jehova kang Josue, sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa mga anak sa Israel;+ ug ilang gidala kini ngadto sa dapit pahulayan nga ilang gikatulgan+ ug gibutang kini didto.  Dihay napulog-duha usab ka bato nga gipahimutang ni Josue sa taliwala sa Jordan diha sa gibarogan+ sa mga tiil sa mga saserdote nga nagyayong sa arka sa pakigsaad, ug kini nagpabilin didto hangtod niining adlawa. 10  Ug ang mga saserdote nga nagyayong sa Arka nagbarog sa taliwala+ sa Jordan hangtod nga natapos ang tanang gisugo ni Jehova kang Josue nga isulti ngadto sa katawhan, sumala sa tanan nga gisugo ni Moises kang Josue.+ Sa kasamtangan ang katawhan nagdali+ ug nanabok. 11  Ug nahitabo nga sa diha gayod nga nakatabok na ang tanang katawhan, ang arka+ ni Jehova mitabok, ug ang mga saserdote, atubangan sa katawhan. 12  Ug ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad ug ang katunga sa tribo ni Manases+ nanabok nga nahan-ay alang sa gubat+ sa panan-aw sa mga anak sa Israel, ingon sa gipahayag ni Moises kanila.+ 13  Mga kap-atan ka libong sinangkapan sa pagkasundalo ang mitabok sa atubangan ni Jehova alang sa gubat ngadto sa desyertong kapatagan sa Jerico. 14  Nianang adlawa gihimong dako ni Jehova si Josue sa mga mata sa tibuok Israel,+ ug sila nahadlok kaniya maingon nga sila nahadlok kang Moises sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.+ 15  Unya si Jehova miingon kang Josue: 16  “Mandoi ang mga saserdote nga nagyayong sa arka sa pagpamatuod+ nga sila mohaw-as gikan sa Jordan.” 17  Busa gimandoan ni Josue ang mga saserdote, nga nag-ingon: “Haw-as kamo gikan sa Jordan.” 18  Ug nahitabo nga sa dihang ang mga saserdote nga nagyayong sa arka+ sa pakigsaad ni Jehova nakahaw-as na gikan sa taliwala sa Jordan ug ang mga lapalapa+ sa mga tiil sa mga saserdote nakatunob na sa mamalang yuta, ang tubig sa Jordan mibalik sa dapit niini ug miawas+ sa tanang tampi niini ingon kaniadto. 19  Ug ang katawhan nanghaw-as gikan sa Jordan sa ikanapulo sa unang bulan ug nagkampo sa Gilgal+ sa sidlakang utlanan sa Jerico. 20  Kon bahin sa napulog-duha ka bato nga ilang gikuha gikan sa Jordan, kini gipahimutang ni Josue didto sa Gilgal.+ 21  Ug siya miingon sa mga anak sa Israel: “Sa dihang ang inyong mga anak mangutana sa ilang mga amahan sa panahong umaabot, nga magaingon, ‘Unsay kahulogan niini nga mga bato?’+ 22  Nan inyong ipahibalo sa inyong mga anak, nga magaingon, ‘Sa mamalang yuta nga ang Israel milabang niining Jordan,+ 23  sa dihang si Jehova nga inyong Diyos nagpamala sa tubig sa Jordan gikan sa ilang atubangan hangtod nga sila nakatabok, sama sa gibuhat ni Jehova nga inyong Diyos sa Pulang Dagat sa dihang iyang gipamala kini atubangan kanamo hangtod nga kami nakatabok;+ 24  aron nga ang tanang mga katawhan sa yuta makaila sa kamot ni Jehova,+ nga kini kusgan;+ aron nga kamo sa kanunay mahadlok gayod kang Jehova nga inyong Diyos.’”+

Mga Footnote