Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 3:1-17

3  Unya si Josue mibangon sayo sa buntag, ug siya ug ang tanang anak sa Israel mibiya sa Sitim+ ug nakaabot hangtod sa Jordan; ug sila nagpalabay sa kagabhion didto una pa motabok.  Busa nahitabo sa pagkatapos sa tulo ka adlaw+ nga ang mga opisyal+ milatas taliwala sa kampo  ug nagsugo sa katawhan, nga nag-ingon: “Inigkakita ninyo sa arka sa pakigsaad ni Jehova nga inyong Diyos, ug sa mga saserdote, sa mga Levihanon, nga nagyayong niini,+ pamiya kamo gikan sa inyong dapit, ug mosunod kamo niini,  —apan kinahanglan nga may gilay-on tali kaninyo ug niini nga mga duha ka libo ka maniko;+ ayaw pagpaduol niini—aron kamo mahibalo sa dalan nga inyong pagalaktan, kay wala pa kamo makaagi nianang dalana kaniadto.”  Si Josue karon miingon sa katawhan: “Balaana+ ang inyong kaugalingon, kay ugma si Jehova mobuhat ug katingalahang mga butang sa inyong taliwala.”+  Unya si Josue miingon sa mga saserdote: “Dad-a ang arka sa pakigsaad+ ug lakaw nga mag-una sa katawhan.” Busa gidala nila ang arka sa pakigsaad ug nag-una paglakaw sa katawhan.  Ug si Jehova miingon kang Josue: “Niining adlawa sugdan ko ang paghimo kanimong dako diha sa mga mata sa tibuok Israel,+ aron sila mahibalo nga ingon nga ako nag-uban kang Moises+ ako magauban kanimo.+  Ug ikaw—kinahanglang sugoon+ mo ang mga saserdote nga nagyayong sa arka sa pakigsaad, nga magaingon, ‘Inig-abot gayod ninyo sa daplin sa katubigan sa Jordan, barog+ kamo sa Jordan.’”  Ug si Josue miingon sa mga anak sa Israel: “Duol kamo diri ug pamati sa mga pulong ni Jehova nga inyong Diyos.” 10  Human niana si Josue miingon: “Pinaagi niini kamo mahibalo nga ang usa ka buhing Diyos anaa sa inyong taliwala,+ ug nga siya sa walay pakyas mag-abog gikan sa inyong atubangan sa mga Canaanhon ug mga Hitihanon ug mga Hivihanon ug mga Perizihanon ug mga Girgasihanon ug mga Amorihanon ug mga Jebusihanon.+ 11  Tan-awa! Ang arka sa pakigsaad sa Ginoo sa tibuok yuta mag-una kaninyo paingon sa Jordan. 12  Ug karon pagkuha kamo ug napulog-duha ka tawo gikan sa mga tribo sa Israel, usa ka tawo sa matag tribo.+ 13  Ug mahitabo nga sa dihang ang mga lapalapa sa mga tiil sa mga saserdote nga nagyayong sa arka ni Jehova, ang Ginoo sa tibuok yuta, mahitaak na sa tubig sa Jordan, ang tubig sa Jordan mohunong, ang tubig nga nagaagay gikan sa ibabaw, ug mopondo kini ingon sa usa ka diki.”+ 14  Ug nahitabo nga sa dihang ang katawhan nanggikan sa ilang pagtolda sa dayon na nilang tabok sa Jordan, uban sa mga saserdote nga nagyayong sa arka+ sa pakigsaad nga nag-una sa katawhan, 15  ug sa diha gayod nga ang mga nagyayong sa Arka nakaabot sa Jordan ug ang mga tiil sa mga saserdote nga nagyayong sa Arka natuslob sa daplin sa katubigan (karon ang Jordan nagaawas sa tanang tampi+ niini sa tanang adlaw sa pag-ani), 16  niana ang tubig nga nag-agay gikan sa ibabaw mipondo. Kini mitubo ingong usa ka diki+ nga halayo kaayo didto sa Adan, ang siyudad nga tupad sa Zaretan,+ samtang kadtong nag-agay paingon sa dagat sa Araba, ang Dagat sa Asin,+ mihubas. Kini mihunong, ug ang katawhan milabang atubangan sa Jerico. 17  Sa kasamtangan ang mga saserdote nga nagyayong sa arka sa pakigsaad ni Jehova nagpabiling nagbarog nga malig-on diha sa mamalang yuta+ sa tunga sa Jordan samtang ang tibuok Israel mitabok sa mamalang yuta,+ hangtod ang tibuok nasod nakatapos sa pagtabok sa Jordan.

Mga Footnote