Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 23:1-16

23  Ug nahitabo pagkatapos sa daghang adlaw human mahatagi ni Jehova ang Israel ug pahulay+ gikan sa tanan nilang mga kaaway sa palibot, sa dihang si Josue tigulang na ug taas nag panuigon,+  nga gitawag ni Josue ang tibuok Israel,+ ang mga ansiyano niini ug ang mga pangulo niini ug ang mga maghuhukom niini ug ang mga opisyal niini,+ ug miingon kanila: “Kon bahin kanako, ako tigulang na, ako taas nag panuigon.  Ug kon bahin kaninyo, inyong nakita ang tanan nga gibuhat ni Jehova nga inyong Diyos sa tanan niining kanasoran tungod kaninyo,+ kay si Jehova nga inyong Diyos mao ang nakig-away alang kaninyo.+  Tan-awa, akong gihatag kaninyo pinaagig ripa+ kining kanasoran nga nahibilin ingong panulondon sa inyong mga tribo, ug ang tanang kanasoran nga akong gilaglag,+ gikan sa Jordan ngadto sa Dakong Dagat sa salopanan sa adlaw.+  Ug si Jehova nga inyong Diyos mao ang nagpadayon sa pag-abog kanila gikan sa inyong atubangan,+ ug iyang gipapahawa sila tungod kaninyo, ug inyong gipanag-iya ang ilang yuta, ingon sa gisaad ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo.+  “Ug magmaisogon+ kamo pag-ayo sa pagtuman ug sa pagbuhat sa tanan nga nahisulat sa basahon+ sa balaod ni Moises pinaagi sa dili gayod pagtipas gikan niini sa tuo o sa wala,+  pinaagi sa dili gayod pagsulod sa taliwala niini nga kanasoran,+ niining mga nahibilin uban kaninyo. Ug dili gayod kamo maghisgot sa ngalan sa ilang mga diyos+ ni manumpa pinaagi kanila,+ ni mag-alagad kanila ni moyukbo kanila.+  Apan kang Jehova nga inyong Diyos kamo angayng mounong,+ ingon sa inyong gibuhat hangtod niining adlawa.  Ug abogon ni Jehova ang dagko ug gamhanang kanasoran gikan sa inyong atubangan.+ (Kon bahin kaninyo, walay usa ka tawo nga nakabarog sa inyong atubangan hangtod niining adlawa.)+ 10  Usa lamang ka tawo ninyo ang mogukod sa usa ka libo,+ tungod kay si Jehova nga inyong Diyos mao ang nagapakig-away alang kaninyo,+ ingon sa iyang gisaad kaninyo.+ 11  Ug kinahanglang bantayan ninyo kanunay+ ang inyong kalag pinaagi sa paghigugma kang Jehova nga inyong Diyos.+ 12  “Apan kon kamo motalikod gayod+ ug motapot sa kon unsay nahibilin niining kanasoran,+ kini silang nahibilin uban kaninyo, ug kamo mohimog mga pakig-alyansa sa kaminyoon+ uban kanila ug mosulod taliwala nila, ug sila taliwala ninyo, 13  kamo angayng mahibalo gayod nga si Jehova nga inyong Diyos dili mopadayon sa pagpapahawa niining kanasoran tungod kaninyo;+ ug kaninyo sila mahimo gayong usa ka bitik ug lit-ag ug panglapdos sa inyong mga kilid+ ug mga tunok sa inyong mga mata hangtod nga kamo malaglag niining maayong yuta nga gihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos.+ 14  “Karon, tan-awa! mopanaw ako karong adlawa sa dalan sa tanan nga yutan-on,+ ug kamo nahibalo pag-ayo sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag nga walay usa ka pulong gikan sa tanang maayong pulong nga gisulti ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo nga napakyas. Kining tanan natuman alang kaninyo. Walay usa ka pulong kanila nga napakyas.+ 15  Ug mahitabo nga, ingon nga ang tanang maayong pulong nga gisulti ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo nahitabo kaninyo,+ sa ingon usab ipahinabo ni Jehova kaninyo ang tanang daotang pulong hangtod nga kamo iyang malaglag gikan niining maayong yuta nga gihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos,+ 16  tungod sa inyong paglapas sa pakigsaad ni Jehova nga inyong Diyos nga iyang gisugo kaninyo, ug tungod kay kamo nangadto ug nag-alagad sa ubang mga diyos ug nangyukbo kanila.+ Ug ang kasuko ni Jehova tinong mosilaob batok kaninyo,+ ug kamo tinong malaglag sa madali gikan sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo.”+

Mga Footnote