Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 21:1-45

21  Ang mga pangulo sa mga amahan sa mga Levihanon miduol karon kang Eleasar+ nga saserdote ug kang Josue+ nga anak nga lalaki ni Nun ug sa mga pangulo sa mga amahan sa mga tribo sa mga anak sa Israel,  ug sila misulti kanila didto sa Shilo+ sa yuta sa Canaan, nga nag-ingon: “Si Jehova pinaagi ni Moises mimando nga kami hatagan ug mga siyudad nga kapuy-an, uban sa mga sibsibanan niini alang sa among binuhing mga hayop.”+  Busa, sumala sa mando ni Jehova, ang mga anak sa Israel naghatag sa mga Levihanon+ niini nga mga siyudad ug sa mga sibsibanan niini gikan sa ilang panulondon.+  Unya ang ripa natunong sa kabanayan sa mga Kohatnon,+ ug napulog-tulo ka siyudad ang nailaha sa mga anak ni Aaron nga saserdote, sa mga Levihanon, pinaagig ripa, gikan sa tribo ni Juda+ ug gikan sa tribo sa mga Simeonhon+ ug gikan sa tribo ni Benjamin.+  Ug alang sa mga anak ni Kohat+ nga nahibilin, pinaagi sa ripa dihay napulo ka siyudad gikan sa kabanayan sa tribo ni Epraim+ ug gikan sa tribo ni Dan+ ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases.+  Ug alang sa mga anak ni Gerson,+ pinaagi sa ripa dihay napulog-tulo ka siyudad gikan sa kabanayan sa tribo ni Isacar+ ug gikan sa tribo ni Aser+ ug gikan sa tribo ni Neptali+ ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases sa Basan.+  Alang sa mga anak ni Merari+ sumala sa ilang kabanayan dihay napulog-duha ka siyudad gikan sa tribo ni Ruben+ ug gikan sa tribo ni Gad+ ug gikan sa tribo ni Zabulon.+  Busa ang mga anak sa Israel naghatag sa mga Levihanon niini nga mga siyudad ug sa ilang mga sibsibanan+ pinaagi sa ripa,+ ingon sa gisugo ni Jehova pinaagi kang Moises.+  Busa gikan sa tribo sa mga anak ni Juda ug gikan sa tribo sa mga anak ni Simeon ilang gihatag kini nga mga siyudad nga gitawag sumala sa mga ngalan niini,+ 10  ug kini nailaha sa mga anak ni Aaron gikan sa kabanayan sa mga Kohatnon sa mga anak ni Levi, tungod kay ang unang kabahinan nailaha man.+ 11  Busa ilang gihatag kanila ang Kiriat-arba+ (ang gihisgotang Arba mao ang amahan ni Anak),+ buot ingnon, Hebron,+ sa bukirong rehiyon sa Juda,+ ug ang sibsibanan niini sa tibuok palibot niini; 12  ug ang yuta sa siyudad ug kabalangayan niini ilang gihatag kang Caleb nga anak ni Jepune ingon nga iyang panag-iya.+ 13  Ug ngadto sa mga anak ni Aaron nga saserdote ilang gihatag ang siyudad nga dalangpanan+ alang sa mamumuno,+ nga mao, ang Hebron,+ ug ang sibsibanan niini, usab ang Libna+ ug ang sibsibanan niini, 14  ug ang Jatir+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Estemoa+ ug ang sibsibanan niini, 15  ug ang Holon+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Debir+ ug ang sibsibanan niini, 16  ug ang Ain+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Juta+ ug ang sibsibanan niini, ang Bet-semes+ ug ang sibsibanan niini; siyam ka siyudad gikan niining duha ka tribo. 17  Ug gikan sa tribo ni Benjamin, ang Gabaon+ ug ang sibsibanan niini, ang Geba+ ug ang sibsibanan niini, 18  ang Anatot+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Almon+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 19  Ang tanang siyudad sa mga anak ni Aaron,+ ang mga saserdote, napulog-tulo ka siyudad ug ang mga sibsibanan niini.+ 20  Ug alang sa kabanayan sa mga anak ni Kohat, ang mga Levihanon nga nahibilin sa mga anak ni Kohat, pinaagig ripa dihay mga siyudad gikan sa tribo ni Epraim.+ 21  Busa ilang gihatag kanila ang siyudad nga dalangpanan+ alang sa mamumuno,+ nga mao, ang Sekem,+ ug ang sibsibanan niini+ sa bukirong rehiyon sa Epraim, ug ang Gezer+ ug ang sibsibanan niini, 22  ug ang Kibzaim+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Bet-horon+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 23  Ug gikan sa tribo ni Dan, ang Elteke ug ang sibsibanan niini, ang Gibeton+ ug ang sibsibanan niini, 24  ang Aijalon+ ug ang sibsibanan niini, ang Gat-rimon+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 25  Ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases, ang Taanak+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Gat-rimon ug ang sibsibanan niini; duha ka siyudad. 26  Ang tanang siyudad uban sa mga sibsibanan niini nga nabatonan sa nahibilin sa kabanayan sa mga anak nga lalaki ni Kohat maoy napulo. 27  Ug alang sa mga anak nga lalaki ni Gerson,+ sa kabanayan sa mga Levihanon, gikan sa katunga sa tribo ni Manases+ dihay siyudad nga dalangpanan alang sa mamumuno, nga mao, ang Golan,+ sa Basan, ug ang sibsibanan niini, ug ang Beestera+ ug ang sibsibanan niini; duha ka siyudad. 28  Ug gikan sa tribo ni Isacar,+ ang Kision+ ug ang sibsibanan niini, ang Daberat+ ug ang sibsibanan niini, 29  ang Jarmut+ ug ang sibsibanan niini, ang En-ganim+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 30  Ug gikan sa tribo ni Aser,+ ang Misal+ ug ang sibsibanan niini, ang Abdon+ ug ang sibsibanan niini, 31  ang Helkat+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Rehob+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 32  Ug gikan sa tribo ni Neptali,+ ang siyudad nga dalangpanan+ alang sa mamumuno,+ nga mao, ang Kedes+ sa Galilea, ug ang sibsibanan niini, ug ang Hamot-dor+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Kartan ug ang sibsibanan niini; tulo ka siyudad. 33  Ang tanang siyudad sa mga Gersonhon sumala sa ilang kabanayan maoy napulog-tulo ka siyudad ug ang mga sibsibanan niini. 34  Ug nabatonan sa kabanayan sa mga anak ni Merari,+ ang mga Levihanon nga nahibilin, gikan sa tribo ni Zabulon+ ang Jokneam+ ug ang sibsibanan niini, ang Karta ug ang sibsibanan niini, 35  ang Dimna+ ug ang sibsibanan niini, ang Nahalal+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 36  Ug gikan sa tribo ni Ruben,+ ang Bezer+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Jahaz+ ug ang sibsibanan niini, 37  ang Kedemot+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Mepaat+ ug ang sibsibanan niini; upat ka siyudad. 38  Ug gikan sa tribo ni Gad,+ ang siyudad nga dalangpanan alang sa mamumuno, nga mao, ang Ramot sa Gilead,+ ug ang sibsibanan niini, ug ang Mahanaim+ ug ang sibsibanan niini, 39  ang Hesbon+ ug ang sibsibanan niini, ang Jazer+ ug ang sibsibanan niini; ang tanan upat ka siyudad. 40  Ang tanang siyudad nga nailaha sa mga anak ni Merari+ sumala sa ilang kabanayan, nga nahibilin gikan sa kabanayan sa mga Levihanon, maoy, ingong ilang kabahinan, napulog-duha ka siyudad. 41  Ang tanang siyudad sa mga Levihanon taliwala sa gipanag-iya sa mga anak sa Israel maoy kap-atag-walo ka siyudad+ uban sa mga sibsibanan niini.+ 42  Ang matag usa niining mga siyudara maoy siyudad nga may sibsibanan libot niini—⁠ingon niana ang tanan niini nga mga siyudad.+ 43  Busa gihatag ni Jehova sa Israel ang tanang yuta nga iyang gipanumpa nga ihatag sa ilang mga katigulangan,+ ug gipanag-iya nila+ kini ug mipuyo niini. 44  Dugang pa, si Jehova mihatag kanilag pahulay+ sa tibuok palibot, sumala sa tanan nga iyang gipanumpa+ sa ilang mga katigulangan, ug walay usa sa tanan nilang kaaway ang mibarog sa ilang atubangan.+ Ang tanan nilang kaaway gitugyan ni Jehova sa ilang kamot.+ 45  Walay saad nga napakyas sa tanang maayong saad nga gisaad ni Jehova ngadto sa balay sa Israel; kining tanan natuman.+

Mga Footnote