Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 2:1-24

2  Unya si Josue nga anak nga lalaki ni Nun nagpadala sa tago ug duha ka tawo gikan sa Sitim+ ingong mga espiya, nga nag-ingon: “Lakaw, tan-awa ang yuta ug ang Jerico.” Busa sila milakaw ug nahiabot sa balay sa usa ka babayeng pampam kansang ngalan maoy Rahab,+ ug didto sila nag-abot.  Unya kini ang gisugilon ngadto sa hari sa Jerico: “Tan-awa! May mga tawo gikan sa mga anak sa Israel nga mianhi niining gabhiona aron sa pagsusi sa yuta.”  Niana ang hari sa Jerico nagpasugo ngadto kang Rahab, nga nag-ingon: “Pagawasa ang mga tawo nga nanganhi kanimo, nga nanulod sa imong balay, kay sila nanganhi aron sa pagsusi sa tibuok yuta.”+  Sa kasamtangan gikuha sa babaye ang duha ka tawo ug gitagoan sila. Ug siya miingon: “Oo, mianhi kanako ang mga tawo, ug wala ako mahibalo kon diin sila gikan.  Ug nahitabo nga sa pagsira sa ganghaan+ sa pagkangitngit, nga ang mga tawo migawas. Ambot kon diin mipaingon ang mga tawo. Gukda ninyo sila sa madali, kay inyo pa silang hiapsan.”  (Siya, hinunoa, nagdala kanila ngadto sa atop,+ ug iyang gitagoan sila taliwala sa mga lindog sa lino nga gilumbay alang kaniya sa ibabaw sa atop.)  Ug gigukod sila sa mga tawo paingon sa Jordan sa mga tabokanang bahin,+ ug dihadiha ilang gisirhan ang ganghaan human makagawas ang mga naggukod kanila.  Mahitungod kanila, sa wala pa sila makahigda, siya misaka sa atop ngadto kanila.  Ug siya miingon sa mga tawo: “Nahibalo ako nga ihatag gayod ni Jehova kaninyo ang yuta,+ ug nga gibati namo ang kalisang kaninyo,+ ug nga ang tanang molupyo sa yuta naluya tungod kaninyo.+ 10  Kay among nadungog kon giunsa pagpamala ni Jehova ang tubig sa Pulang Dagat gikan sa inyong atubangan sa dihang kamo migula sa Ehipto,+ ug kon unsay inyong gibuhat sa duha ka hari sa mga Amorihanon nga didto sa pikas nga bahin sa Jordan, nga mao, si Sihon+ ug si Og,+ nga inyong gitugyan sa kalaglagan.+ 11  Sa among pagkadungog niini, nangatunaw ang among mga kasingkasing,+ ug wala pay kaisog nga mipadayag diha kang bisan kinsa tungod kaninyo,+ kay si Jehova nga inyong Diyos maoy Diyos sa kalangitan sa itaas ug sa yuta sa ubos.+ 12  Ug karon, palihog, panumpa kamo kanako sa ngalan ni Jehova+ nga, tungod kay ako nagpakitag mahigugmaong-kalulot kaninyo, kamo gayod usab magpakitag mahigugmaong-kalulot sa panimalay sa akong amahan,+ ug kamo maghatag kanako ug usa ka kasaligang ilhanan.+ 13  Ug inyong tipigang buhi ang akong amahan+ ug ang akong inahan ug ang akong mga igsoong lalaki ug ang akong mga igsoong babaye ug ang tanan nga ilaha, ug inyong luwason ang among mga kalag gikan sa kamatayon.”+ 14  Unya ang mga tawo miingon kaniya: “Ang among mga kalag mamatay inay nga kamo!+ Kon dili ninyo isugilon kining butanga bahin kanamo, mahitabo usab nga sa dihang ihatag ni Jehova ang yuta kanamo, kami usab magpakita gayod ug mahigugmaong-kalulot ug pagkakasaligan nganha kaninyo.”+ 15  Human niana iyang gipakanaog sila pinaagig pisi agi sa bentana, kay ang iyang balay diha man sa usa ka kilid sa paril, ug diha sa paril siya nagpuyo.+ 16  Ug siya miingon kanila: “Pangadto kamo sa bukirong rehiyon, aron kadtong nagagukod dili makahibalag kaninyo; ug kinahanglang magtago kamo didto sa tulo ka adlaw, hangtod nga makauli na kadtong mga nagagukod, ug human niana kamo makaadto na sa inyong paingnan.” 17  Sa baylo ang mga tawo miingon kaniya: “Kami mahigawas sa pagkasad-an labot niining imong panumpa nga imong gipapanumpa kanamo.+ 18  Tan-awa! Kami manulod niining yutaa. Kining pisi sa sanag-pula nga hilo kinahanglang ihikot mo sa bentana nga imong gipakanaogan kanamo, ug ang imong amahan ug ang imong inahan ug ang imong mga igsoong lalaki ug ang tibuok panimalay sa imong amahan pagatigomon mo nganha kanimo sulod sa balay.+ 19  Ug mahitabo nga si bisan kinsa nga mogula sa pultahan sa imong balay ngadto sa gawas,+ ang iyang dugo mahianha sa iyang kaugalingong ulo, ug kami mahigawas sa pagkasad-an; ug ang matag usa nga magpabilin uban kanimo sulod sa balay, ang iyang dugo mahianhi sa among mga ulo kon may usa ka kamot nga modapat kaniya. 20  Ug kon ikaw magataho niining butanga bahin kanamo,+ kami usab mahigawas sa pagkasad-an labot niining imong panumpa nga imong gipapanumpa kanamo.” 21  Niini siya miingon: “Sumala sa inyong mga pulong pagatumanon kini.” Ug iya silang gipalakaw, ug sila namiya. Human niana iyang gihikot ang pisi nga sanag-pula sa bentana. 22  Busa sila nanlakaw ug nahiabot sa bukirong rehiyon ug nagpabilin didto sa tulo ka adlaw, hangtod nga namauli na ang mga naggukod kanila. Karon ang mga naggukod nangita kanila sa matag dalan, ug sila wala makakaplag kanila. 23  Ug ang duha ka tawo milugsong na usab gikan sa bukirong rehiyon ug mitabok ug miadto kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun, ug sila miasoy kaniya sa tanang butang nga nahitabo kanila. 24  Ug sila miingon kang Josue: “Gihatag ni Jehova ang tibuok yuta sa atong kamot.+ Mao nga ang tanang molupyo sa yuta nangaluya usab tungod kanato.”+

Mga Footnote