Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 18:1-28

18  Unya ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel nagtigom sa Shilo,+ ug ilang gipahimutang ang tolda nga tagboanan didto,+ sanglit ang yuta nasakop na nila.+  Apan may nahibilin pa taliwala sa mga anak sa Israel kang kansang panulondon wala pa nila mabahinbahin, nga mao, pito ka tribo.  Busa si Josue miingon sa mga anak sa Israel: “Hangtod kanus-a nga kamo magpasagad labot sa pagsulod aron panag-iyahon ang yuta+ nga gihatag kaninyo ni Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan?+  Pagkuha kamog tulo ka tawo sa matag tribo ug akong sugoon sila, aron sila motindog ug mosuroy sa yuta ug mohimog mapa niini sumala sa ilang panulondon, ug paaria sila kanako.+  Ug ilang bahinbahinon kini taliwala sa ilang kaugalingon sa pito ka bahin.+ Ang Juda magpabilin sa iyang teritoryo didto sa habagatan,+ ug ang balay ni Jose magpabilin sa iyang teritoryo didto sa amihanan.+  Kon bahin kaninyo, maghimo kamog mapa sa yuta sa pito ka bahin, ug inyong dad-on kini kanako, ug magripa+ ako dinhi alang kaninyo sa atubangan ni Jehova nga atong Diyos.  Kay ang mga Levihanon walay bahin sa taliwala ninyo,+ tungod kay ang pagkasaserdote kang Jehova mao ang ilang panulondon;+ ug si Gad ug si Ruben+ ug ang katunga sa tribo ni Manases+ nagkuha na sa ilang panulondon sa kiliran sa Jordan dapit sa sidlakan, nga gihatag kanila ni Moises nga alagad ni Jehova.”+  Busa ang mga tawo nanindog aron manglakaw, ug gisugo ni Josue+ kadtong moadto sa paghimog mapa sa yuta, nga nag-ingon: “Lakaw kamo ug suroya ang yuta ug paghimog mapa niini ug balik kanako, ug dinhi ako magripa+ alang kaninyo sa atubangan ni Jehova sa Shilo.”+  Unya ang mga tawo nanglakaw ug milatas sa yuta ug mihimog mapa+ niini sumala sa mga siyudad sa pito ka bahin, diha sa usa ka basahon. Human niana sila miadto kang Josue didto sa kampo sa Shilo, 10  ug gihimo ni Josue ang mga pagripa alang kanila sa Shilo atubangan ni Jehova.+ Busa didto gibahinbahin ni Josue ang yuta ngadto sa mga anak sa Israel sumala sa ilang mga bahin.+ 11  Unya ang ripa+ natunong sa tribo sa mga anak ni Benjamin+ sumala sa ilang kabanayan, ug ang teritoryo sa ilang kabahinan migula taliwala sa mga anak ni Juda+ ug sa mga anak ni Jose.+ 12  Ug ang ilang utlanan maoy sa amihanang eskina gikan sa Jordan, ug ang utlanan mitungas ngadto sa bakilid sa Jerico+ sa amihanan ug mitungas sa bukid pakasadpan, ug sa kamingawan sa Bet-aven ang kinutoban niini.+ 13  Ug gikan didto ang utlanan mitabok ngadto sa Luz,+ sa habagatang bakilid sa Luz, buot ingnon, Bethel;+ ug ang utlanan milugsong ngadto sa Atarot-adar+ diha sa bukid nga anaa sa habagatan sa Ubos nga Bet-horon.+ 14  Ug ang utlanan gilatid ug milibot sa kasadpang bahin ngadto sa habagatan gikan sa bukid nga nag-atubang sa Bet-horon didto sa habagatan; ug ang kinutoban niini maoy sa Kiriat-baal, buot ingnon, Kiriat-jearim,+ usa ka siyudad sa mga anak ni Juda. Mao kini ang kasadpang bahin. 15  Ug ang bahin didto sa habagatan nagsukad sa kinatumyan sa Kiriat-jearim, ug ang utlanan migula pakasadpan ug mipaingon sa tubod sa katubigan sa Neptoa.+ 16  Ug ang utlanan milugsong ngadto sa kinataposang bahin sa bukid nga nag-atubang sa walog sa anak ni Hinnom,+ nga anaa sa ubos nga patag sa Repaim+ didto sa amihanan, ug kini milugsong ngadto sa walog sa Hinnom, ngadto sa bakilid sa mga Jebusihanon+ sa habagatan, ug milugsong ngadto sa En-rogel.+ 17  Ug kini gilatiran paamihanan ug mipaingon sa En-semes ug mipaingon sa Gelilot, nga atubangan sa tungasanan sa Adumim;+ ug kini milugsong ngadto sa bato+ ni Bohan+ nga anak nga lalaki ni Ruben. 18  Ug kini mitabok ngadto sa amihanang bakilid atubangan sa Araba ug milugsong ngadto sa Araba. 19  Ug ang utlanan mitabok ngadto sa amihanang bakilid sa Bet-hogla,+ ug ang kinutoban niini (ang utlanan) mao ang amihanang luok sa Dagat sa Asin+ sa habagatang tumoy sa Jordan. Kini mao ang utlanan sa habagatan. 20  Ug ang Jordan nagsilbi nga utlanan niini sa sidlakang bahin. Kini mao ang panulondon sa mga anak ni Benjamin sumala sa ilang kabanayan, sumala sa ilang mga utlanan palibot. 21  Ug ang mga siyudad sa tribo sa mga anak ni Benjamin sumala sa ilang kabanayan mao ang Jerico+ ug Bet-hogla ug Emek-keziz, 22  ug Bet-araba+ ug Zemaraim ug Bethel,+ 23  ug Avim ug Para ug Opra,+ 24  ug Kepar-amoni ug Opni ug Geba;+ napulog-duha ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 25  Ang Gabaon+ ug Rama ug Beerot, 26  ug Mizpe+ ug Kepira+ ug Mozah, 27  ug Rekem ug Irpeel ug Tarala, 28  ug Zelah,+ Ha-elep ug Jebusi, buot ingnon, Jerusalem,+ Gibea+ ug Kiriat; napulog-upat ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. Kini mao ang panulondon sa mga anak ni Benjamin sumala sa ilang kabanayan.+

Mga Footnote