Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 17:1-18

17  Ug ang ripa+ natunong sa tribo ni Manases,+ tungod kay siya ang panganay ni Jose,+ alang kang Makir+ nga panganay ni Manases, ang amahan ni Gilead,+ tungod kay siya usa ka tawong manggugubat;+ ug naiya ang Gilead+ ug ang Basan.  Ug may ripa nga natunong sa mga anak nga lalaki ni Manases nga nahibilin sumala sa ilang kabanayan, alang sa mga anak nga lalaki ni Abi-ezer+ ug sa mga anak nga lalaki ni Helek+ ug sa mga anak nga lalaki ni Asriel ug sa mga anak nga lalaki ni Sekem+ ug sa mga anak nga lalaki ni Heper ug sa mga anak nga lalaki ni Semida.+ Kini mao ang mga anak ni Manases nga anak ni Jose, ang mga lalaki sumala sa ilang kabanayan.  Kon bahin kang Zelopehad+ nga anak nga lalaki ni Heper, ang anak nga lalaki ni Gilead, ang anak nga lalaki ni Makir, ang anak nga lalaki ni Manases, siya walay mga anak nga lalaki, kondili mga anak nga babaye, ug mao kini ang ngalan sa iyang mga anak nga babaye: si Mala ug si Noa, si Hogla, si Milca ug si Tirza.+  Busa sila miatubang kang Eleasar+ nga saserdote ug kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun ug sa mga pangulo, nga nag-ingon: “Si Jehova mao ang nagsugo kang Moises nga hatagan kami ug panulondon sa taliwala sa among mga igsoong lalaki.”+ Busa, sumala sa sugo ni Jehova, iyang gihatagan sila ug usa ka panulondon sa taliwala sa mga igsoong lalaki sa ilang amahan.+  Ug dihay napulo ka pahat nga nahiadto kang Manases gawas pa sa yuta sa Gilead ug Basan, nga didto sa pikas bahin sa Jordan;+  kay ang mga anak nga babaye ni Manases nakabaton ug panulondon sa taliwala sa iyang mga anak nga lalaki; ug ang yuta sa Gilead nahimong katigayonan sa nahibilin nga mga anak nga lalaki ni Manases.  Ug ang utlanan sa Manases nagsukad sa Aser ngadto sa Mikmetat,+ nga anaa sa atubangan sa Sekem,+ ug ang utlanan mipaingon sa tuo ngadto sa mga molupyo sa En-Tapua.  Ang yuta sa Tapua+ nahimong iya ni Manases, apan ang Tapua sa utlanan ni Manases iyaha sa mga anak nga lalaki ni Epraim.  Ug ang utlanan milugsong sa bul-oganang walog sa Kana, pahabagatan ngadto sa bul-oganang walog niining mga siyudad+ ni Epraim taliwala sa mga siyudad ni Manases, ug ang utlanan ni Manases didto sa amihanan sa bul-oganang walog, ug sa dagat ang kinutoban niini.+ 10  Ngadto sa habagatan kang Epraim, ug ngadto sa amihanan kang Manases, ug ang dagat mao ang iyang utlanan;+ ug sa amihanan, kini sila miabot ngadto sa Aser, ug sa sidlakan, ngadto sa Isacar. 11  Ug naiya ni Manases+ diha sa Isacar ug sa Aser ang Bet-sean+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang Ibleam+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa Dor+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa En-dor+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa Taanak+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang mga molupyo sa Megido+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, tulo sa habog nga mga dapit. 12  Ug ang mga anak ni Manases wala makahimo sa pagpanag-iya niining mga siyudara,+ apan ang mga Canaanhon nagpadayon sa pagpuyo niini nga yuta.+ 13  Ug nahitabo nga sa dihang ang mga anak sa Israel nahimong kusganon,+ ilang gibutang ang mga Canaanhon sa pinugos nga trabaho,+ ug wala nila sila papahawaa sa bug-os.+ 14  Ug ang mga anak ni Jose nakigsulti kang Josue, nga nag-ingon: “Nganong usa ka kabahinan+ ug usa ka pahat lamang ingong panulondon ang imong gihatag kanako, samtang ako usa man ka dakong katawhan tungod kay si Jehova nagpanalangin kanako hangtod karon?”+ 15  Niini si Josue miingon kanila: “Kon ikaw usa ka dakong katawhan, tungas ngadto sa lasang, ug putla kini alang sa imong kaugalingon didto sa yuta sa mga Perizihanon+ ug sa mga Repaim,+ tungod kay ang bukirong rehiyon+ sa Epraim nahimong sigpit ra kaayo alang kanimo.” 16  Unya ang mga anak ni Jose miingon: “Ang bukirong rehiyon dili igo kanamo, ug adunay mga karo nga iggugubat+ nga may mga puthawng sanggot taliwala sa tanang Canaanhon nga nagpuyo sa yuta sa ubos nga patag, silang anaa sa Bet-sean+ ug sa mga lungsod nga sakop niini ug silang anaa sa ubos nga patag sa Jezreel.”+ 17  Busa si Josue miingon ngadto sa balay ni Jose, kang Epraim ug kang Manases: “Ikaw usa ka dakong katawhan, ug ikaw adunay dakong gahom.+ Dili angay nga ikaw mokuha lamang ug usa ka kabahinan,+ 18  apan maimo ang bukirong rehiyon.+ Tungod kay kini usa ka lasang, putlon mo kini, ug kini mahimo gayod nga kinutoban alang kanimo. Kay imong abogon ang mga Canaanhon, bisan kon sila adunay mga karo nga iggugubat nga may mga puthawng sanggot ug sila kusgan.”+

Mga Footnote