Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 14:1-15

14  Karon mao kini ang nakuha sa mga anak sa Israel ingon nga panulondon sa yuta sa Canaan,+ nga gipapanunod kanila ni Eleasar nga saserdote ug ni Josue nga anak nga lalaki ni Nun ug sa mga pangulo sa mga amahan sa mga tribo sa mga anak sa Israel.+  Ang ilang panulondon gipaagig ripa,+ ingon sa gisugo ni Jehova pinaagi kang Moises alang sa siyam ka tribo ug sa katunga sa tribo.+  Kay gihatag na ni Moises ang panulondon sa duha ka lain pang tribo ug sa lain pang katunga sa tribo sa pikas nga bahin sa Jordan;+ ug sa mga Levihanon siya wala maghatag ug panulondon diha sa ilang taliwala.+  Kay ang mga anak ni Jose nahimong duha ka tribo,+ ang Manases+ ug ang Epraim;+ ug sila wala maghatag ug bahin sa yuta ngadto sa mga Levihanon, gawas sa mga siyudad+ nga puloy-anan ug sa ilang mga sibsibanan alang sa ilang kahayopan ug sa ilang katigayonan.+  Ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises, mao usab ang gibuhat sa mga anak sa Israel; ug ilang gibahinbahin ang yuta.  Unya miduol ang mga anak ni Juda kang Josue sa Gilgal,+ ug si Caleb+ nga anak ni Jepune nga Kenizihanon+ miingon kaniya: “Ikaw mismo nahibalo pag-ayo sa pulong nga gisulti ni Jehova+ kang Moises nga tawo sa matuod nga Diyos+ maylabot kanako ug maylabot kanimo didto sa Kades-barnea.+  Kap-atan ka tuig ang akong panuigon sa dihang si Moises nga alagad ni Jehova nagpadala kanako gikan sa Kades-barnea aron mangespiya sa yuta,+ ug ako mibalik nga nagtaho kaniya sumala sa diha sa akong kasingkasing.+  Ug ang akong mga igsoon nga mitungas uban kanako nagpatunaw sa kasingkasing sa katawhan;+ apan bahin kanako, ako bug-os nga nagsunod kang Jehova nga akong Diyos.+  Busa si Moises nanumpa niadtong adlawa, nga nag-ingon, ‘Ang yuta nga imong nataak+ maimo ug sa imong mga anak ingong panulondon hangtod sa panahong walay tino, tungod kay ikaw bug-os nga nagsunod kang Jehova nga akong Diyos.’+ 10  Ug ania karon, si Jehova nagtipig kanako nga buhi,+ ingon sa iyang gisaad,+ niining kap-atag-lima ka tuig sukad nga si Jehova misaad niini ngadto kang Moises sa dihang ang Israel naglakaw didto sa kamingawan,+ ug ania karon, ako karong adlawa kawaloag-lima ka tuig na ang panuigon. 11  Apan ako karon ingon ka kusgan sa adlaw nga si Moises nagpadala kanako.+ Kon unsa ang akong kusog kaniadto, ingon usab ang akong kusog karon alang sa gubat, sa paggula ug sa pagsulod.+ 12  Ug karon ihatag kanako kining bukirong rehiyon nga gisaad ni Jehova niadtong adlawa,+ kay ikaw mismo nakadungog niadtong adlawa nga may mga Anakim+ didto ug dagkong kinutaang mga siyudad.+ Lagmit si Jehova magauban kanako,+ ug papahawaon ko gayod sila, ingon sa gisaad ni Jehova.”+ 13  Unya gipanalanginan siya ni Josue ug gihatag ang Hebron kang Caleb nga anak ni Jepune ingong panulondon.+ 14  Mao kadto nga ang Hebron naiya ni Caleb nga anak ni Jepune nga Kenizihanon ingong panulondon hangtod niining adlawa, tungod kay siya bug-os nga nagsunod kang Jehova nga Diyos sa Israel.+ 15  Ang ngalan sa Hebron una pa niana maoy Kiriat-arba+ (ang gihisgotang Arba+ mao ang bantogang tawo taliwala sa mga Anakim). Ug ang yuta wala na matugaw gumikan sa gubat.+

Mga Footnote