Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 13:1-33

13  Karon si Josue tigulang na, taas nag panuigon.+ Busa si Jehova miingon kaniya: “Ikaw mismo tigulang na ug taas nag panuigon, ug dako pa kaayo ang yuta nga panag-iyahonon.+  Mao kini ang yuta nga nahibilin pa:+ ang tanang dapit sa mga Filistehanon+ ug ang tanan sa mga Gesurihanon+  (gikan sa sanga sa Nilo nga anaa atubangan sa Ehipto ug hangtod sa utlanan sa Ekron sa amihanan,+ giisip kanhi nga iya sa mga Canaanhon);+ lima ka magkaabin nga mga ginoo+ sa mga Filistehanon, ang mga Gazahanon+ ug ang mga Asdodnon,+ ang mga Askelonhon,+ ang mga Gitihanon+ ug ang mga Ekronhon;+ ug ang mga Avim.+  Sa habagatan, ang tanang yuta sa mga Canaanhon; ug ang Meara, nga iyaha sa mga taga-Sidon,+ hangtod sa Apek, hangtod sa utlanan sa mga Amorihanon;  ug ang yuta sa mga Gebalnon+ ug ang tibuok Lebanon dapit sa silangan sa adlaw, gikan sa Baal-gad+ sa tiilan sa Bukid sa Hermon hangtod sa pagsulod sa Hamat;+  ang tanang molupyo sa bukirong rehiyon, gikan sa Lebanon+ ngadto sa Misrepot-maim,+ ang tanang taga-Sidon;+ ako mismo magpapahawa kanila gikan sa atubangan sa mga anak sa Israel.+ Apan himoang mahulog kini ngadto sa Israel ingong panulondon, maingon sa akong gimando kanimo.+  Ug karon bahinbahina kining yutaa ingong usa ka panulondon sa siyam ka tribo ug sa katunga sa tribo ni Manases.”+  Uban sa laing katunga sa tribo, ang mga Rubenhon ug ang mga Gadhanon mikuha sa ilang panulondon nga gihatag ni Moises kanila sa kiliran sa Jordan dapit sa sidlakan, ingon sa gihatag kanila ni Moises nga alagad ni Jehova,+  gikan sa Aroer,+ nga anaa sa tampi sa bul-oganang walog sa Arnon,+ ug sa siyudad nga anaa sa taliwala sa bul-oganang walog, ug sa tibuok patag sa bukid sa Medeba+ hangtod sa Dibon;+ 10  ug sa tanang siyudad ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon, nga naghari sa Hesbon, hangtod sa utlanan sa mga anak ni Ammon;+ 11  ug sa Gilead ug sa teritoryo sa mga Gesurihanon+ ug sa mga Maacatnon ug sa tibuok Bukid sa Hermon+ ug sa tibuok Basan+ hangtod sa Saleca;+ 12  sa tibuok nga gingharian ni Og+ sa Basan, nga naghari sa Astarot ug sa Edrei+—siya mao ang nahibilin sa mga nabilin sa Repaim+—ug si Moises nag-atake kanila ug nagpapahawa kanila.+ 13  Ug ang mga anak sa Israel wala magpapahawa+ sa mga Gesurihanon ug sa mga Maacatnon, apan ang Gesur+ ug ang Maacat nagpadayon pagpuyo taliwala sa Israel hangtod niining adlawa. 14  Sa tribo lamang sa mga Levihanon nga siya wala maghatag ug panulondon.+ Ang mga halad nga iya ni Jehova nga Diyos sa Israel nga gihimo pinaagi sa kalayo+ mao ang ilang panulondon,+ ingon sa iyang gisaad kanila.+ 15  Unya si Moises naghatag ug gasa ngadto sa tribo sa mga anak ni Ruben sumala sa ilang kabanayan, 16  ug ang teritoryo nailaha gikan sa Aroer,+ nga anaa sa tampi sa bul-oganang walog sa Arnon, ug ang siyudad nga anaa sa taliwala sa bul-oganang walog, ug ang tibuok patag sa bukid duol sa Medeba;+ 17  ang Hesbon+ ug ang tanang lungsod+ nga anaa sa patag sa bukid, ang Dibon+ ug ang Bamot-baal+ ug ang Bet-baal-meon,+ 18  ug ang Jahaz+ ug ang Kedemot+ ug ang Mepaat,+ 19  ug ang Kiriataim+ ug ang Sibma+ ug ang Zeret-sahar diha sa bukid sa ubos nga patag, 20  ug ang Bet-peor ug ang mga bakilid sa Pisga+ ug ang Bet-jesimot,+ 21  ug ang tanang siyudad sa patag sa bukid+ ug ang tibuok nga gingharian ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon, nga naghari sa Hesbon,+ ug nga gihampak ni Moises,+ kauban sa mga pangulo sa Midian, si Evi ug si Rekem ug si Zur ug si Hur ug si Reba,+ ang mga duke ni Sihon, nga nagpuyo sa yuta. 22  Ug si Balaam nga anak ni Beor,+ nga mananag-an,+ maoy usa nga gipatay sa mga anak sa Israel pinaagi sa espada kauban sa ilang mga pinatay. 23  Ug ang utlanan sa mga anak ni Ruben mao ang Jordan; ug kini ingong teritoryo mao ang panulondon sa mga anak ni Ruben+ sumala sa ilang kabanayan, uban sa mga siyudad ug sa ilang kabalangayan. 24  Dugang pa, si Moises naghatag ug gasa ngadto sa tribo ni Gad, sa mga anak ni Gad sumala sa ilang mga kabanayan,+ 25  ug ang ilang teritoryo mao ang Jazer+ ug ang tanang siyudad sa Gilead+ ug katunga sa yuta sa mga anak ni Ammon+ hangtod sa Aroer,+ nga anaa atubangan sa Raba;+ 26  ug gikan sa Hesbon+ hangtod sa Ramat-mizpe ug sa Betonim ug gikan sa Mahanaim+ hangtod sa utlanan sa Debir;+ 27  ug sa ubos nga patag ang Bet-haram+ ug ang Bet-nimra+ ug ang Sucot+ ug ang Zapon, ang uban pang bahin sa gingharian ni Sihon nga hari sa Hesbon,+ nga ang Jordan mao ang utlanan hangtod sa kinatumyan sa dagat sa Kineret+ sa kiliran sa Jordan dapit sa sidlakan. 28  Mao kini ang panulondon sa mga anak ni Gad+ sumala sa ilang kabanayan, uban sa mga siyudad ug sa ilang kabalangayan. 29  Dugang pa, si Moises naghatag ug gasa ngadto sa katunga sa tribo ni Manases, ug kadto mao ang naiya sa katunga sa tribo sa mga anak ni Manases sumala sa ilang kabanayan.+ 30  Ug ang ilang teritoryo maoy gikan sa Mahanaim,+ tibuok Basan, tibuok gingharian ni Og nga hari sa Basan,+ ug ang tanang kabalangayan sa mga tolda sa Jair+ didto sa Basan, kan-uman ka lungsod. 31  Ug katunga sa Gilead, ug ang Astarot+ ug ang Edrei,+ ang mga siyudad sa gingharian ni Og sa Basan, nahiadto sa mga anak ni Makir+ nga anak ni Manases, ngadto sa katunga sa mga anak ni Makir sumala sa ilang kabanayan. 32  Mao kini ang gipapanunod ni Moises kanila, sa desyertong kapatagan sa Moab sa kiliran sa Jordan, sa Jerico, dapit sa sidlakan.+ 33  Ug ngadto sa tribo sa mga Levihanon si Moises wala maghatag ug panulondon.+ Si Jehova nga Diyos sa Israel mao ang ilang panulondon, ingon sa iyang gisaad kanila.+

Mga Footnote