Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 11:1-23

11  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod niini ni Jabin nga hari sa Hazor, siya nagpasugo ngadto kang Jobab nga hari sa Madon+ ug ngadto sa hari sa Simron ug sa hari sa Aksap,+  ug ngadto sa mga hari nga didto sa amihanan sa bukirong rehiyon ug sa desyertong kapatagan sa habagatan sa Kineret+ ug sa Sepela+ ug sa mga tagaytay sa Dor+ dapit sa kasadpan,  sa mga Canaanhon+ dapit sa sidlakan ug sa kasadpan, ug sa mga Amorihanon+ ug sa mga Hitihanon+ ug sa mga Perizihanon+ ug sa mga Jebusihanon+ diha sa bukirong rehiyon ug sa mga Hivihanon+ diha sa tiilan sa Hermon+ sa yuta sa Mizpa.+  Busa sila nanggula, sila ug ang tanan nilang kampo kauban nila, usa ka katawhan nga ingon ka daghan sa balas nga anaa sa baybayon,+ ug daghan kaayong kabayo+ ug mga karo nga iggugubat.  Unya kining tanang hari nagtagbo sumala sa gikasabotan ug nangadto ug nagkampo sa tingob dapit sa katubigan sa Merom aron makig-away batok sa Israel.+  Niini si Jehova miingon kang Josue: “Ayaw kahadlok tungod kanila,+ kay ugma sa ingon niining taknaa itugyan ko silang tanan nga mga pinatay sa Israel. Ang ilang mga kabayo inyong kitnan,+ ug ang ilang mga karo inyong sunogon sa kalayo.”+  Ug si Josue ug ang tanang tawong manggugubat nga kauban niya misulong kanila sa kalit ubay sa katubigan sa Merom ug midasmag kanila.  Unya gitugyan sila ni Jehova ngadto sa kamot sa Israel,+ ug sila nagtigbas kanila ug naggukod kanila hangtod sa daghag-molupyo nga Sidon+ ug Misrepot-maim+ ug sa patag sa walog sa Mizpe+ dapit sa sidlakan; ug sila nagtigbas kanila hangtod nga wala na silay gibiling buhi kanila.+  Human niana gibuhat ni Josue kanila ang ingon sa gisulti ni Jehova kaniya: ang ilang mga kabayo iyang gikitnan,+ ug ang ilang mga karo iyang gisunog sa kalayo.+ 10  Dugang pa niana, si Josue mibalik niadtong higayona+ ug nagbihag sa Hazor;+ ug ang hari niini iyang gihampak pinaagi sa espada,+ tungod kay ang Hazor una pa niana mao ang pangulo sa tanan niini nga mga gingharian. 11  Ug sila nagtigbas sa tanang kalag didto pinaagi sa sulab sa espada, nga nagtugyan kanila sa kalaglagan.+ Wala gayoy nagaginhawa nga nabilin,+ ug iyang gisunog ang Hazor sa kalayo. 12  Ug ang tanang siyudad sa maong mga hari ug ang tanan nilang mga hari gibihag ni Josue ug gitigbas sila sa sulab sa espada.+ Iyang gitugyan sila sa kalaglagan,+ ingon sa gimando ni Moises nga alagad ni Jehova.+ 13  Ang tanang siyudad lamang nga nagbarog ibabaw sa ilang kaugalingong bungdo ang wala sunoga sa Israel, gawas sa Hazor nga maoy gisunog ni Josue. 14  Ug ang tanang inagaw sa gubat niini nga mga siyudad ug ang binuhing mga hayop giagaw sa mga anak sa Israel alang sa ilang kaugalingon.+ Ang tanang katawhan lamang ang ilang gitigbas sa sulab sa espada hangtod nga ilang nahurot sila paglaglag.+ Walay usa nga nagginhawa nga ilang gibilin.+ 15  Ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises nga iyang alagad, sa ingon gisugo ni Moises si Josue,+ ug sa ingon gibuhat ni Josue. Wala niya kuhai ug usa ka pulong ang tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises.+ 16  Ug gikuha ni Josue kining tibuok nga yuta, ang bukirong rehiyon ug ang tibuok Negeb+ ug ang tanang yuta sa Gosen+ ug ang Sepela+ ug ang Araba+ ug ang bukirong rehiyon sa Israel ug ang Sepela niini,+ 17  gikan sa Bukid sa Halak,+ nga paingon ngadto sa Seir,+ ug hangtod sa Baal-gad+ sa patag sa walog sa Lebanon didto sa tiilan sa Bukid sa Hermon,+ ug iyang gibihag ang tanan nilang mga hari ug gitigbas sila ug gipamatay.+ 18  Sa daghang adlaw nakiggubat si Josue sa tanan niini nga mga hari. 19  Wala gayoy siyudad nga nakigdait sa mga anak sa Israel gawas sa mga Hivihanon+ nga nagpuyo sa Gabaon.+ Ang tanang uban pa ilang gikuha pinaagig gubat.+ 20  Kay maoy paagi ni Jehova nga tugotang magmatig-a ang ilang kasingkasing+ aron sila makiggubat batok sa Israel, aron iyang ikatugyan sila sa kalaglagan, aron sila dili makabaton ug kaluoy,+ kondili aron nga iyang hutdon sila paglaglag, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.+ 21  Dugang pa, sa maong panahon si Josue miadto ug gilaglag ang mga Anakim+ gikan sa bukirong rehiyon, gikan sa Hebron, gikan sa Debir, gikan sa Anab+ ug gikan sa tanang bukirong rehiyon sa Juda ug gikan sa tanang bukirong rehiyon sa Israel.+ Uban sa ilang mga siyudad si Josue nagtugyan kanila sa kalaglagan.+ 22  Walay Anakim nga nabilin sa yuta sa mga anak sa Israel. Didto lamang sa Gaza,+ sa Gat+ ug sa Asdod+ nga sila nagpabilin.+ 23  Busa gikuha ni Josue ang tanang yuta, sumala sa tanan nga gisaad ni Jehova kang Moises,+ ug unya si Josue naghatag niini ingong panulondon sa Israel sumala sa ilang mga bahin, sumala sa ilang mga tribo.+ Ug ang yuta wala na matugaw gumikan sa gubat.+

Mga Footnote