Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jonas 1:1-17

1  Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas+ nga anak nga lalaki ni Amitai, nga nag-ingon:  “Tindog, adto sa Nineve+ nga dakong siyudad, ug imantala batok kaniya nga ang ilang pagkadaotan midangat sa akong atubangan.”+  Ug si Jonas mitindog ug mikalagiw ngadto sa Tarsis+ gikan sa atubangan ni Jehova;+ ug sa kataposan siya milugsong sa Jope+ ug nakakaplag ug barko nga mopaingon sa Tarsis. Busa siya mibayad sa plete ug misakay niini, aron moadto uban kanila sa Tarsis gikan sa atubangan ni Jehova.  Ug si Jehova nagpadalag usa ka makusog nga hangin ibabaw sa kadagatan,+ ug miabot ang usa ka kusog kaayong bagyo+ sa dagat; ug bahin sa barko, kini hapit na maguba.  Ug ang mga marinero nangahadlok ug nagpakitabang, ang tagsatagsa ngadto sa iyang diyos.+ Ug gipanglabay nila sa dagat ang mga butang diha sa barko, aron kini pagaanan nila.+ Apan si Jonas nanaog ngadto sa kinailadmang bahin sa inandanahang sakayan, ug siya mihigda ug nahinanok sa pagkatulog.+  Unya ang kapitan sa barko miduol kaniya ug miingon: “Naunsa god ka, hingatulgon? Bangon, sangpita ang imong diyos!+ Basin pag ang matuod nga Diyos mahingawa kanato, ug kita dili mangamatay.”+  Ug sila miingon sa usag usa: “Ari kamo, ug magripa kita,+ aron atong mahibaloan kon kinsay hinungdan niining maong katalagman.”+ Ug nagripa sila, ug sa kataposan ang ripa natunong kang Jonas.+  Busa sila miingon kaniya: “Isulti kanamo, palihog, kinsa ang hinungdan niining atong katalagman?+ Unsa may imong trabaho, ug diin ka gikan? Tagadiin ka nga yuta, ug gikan ka sa unsa nga katawhan?”  Niana siya miingon kanila: “Usa ako ka Hebreohanon,+ ug si Jehova nga Diyos sa kalangitan+ ang akong gikahadlokan,+ ang Usa nga nagbuhat sa dagat ug sa mamalang yuta.”+ 10  Ug ang mga tawo nangahadlok sa hilabihan, ug miingon kaniya: “Unsa kining imong nabuhat?”+ Kay nahibaloan sa maong mga tawo nga siya mikalagiw gikan sa atubangan ni Jehova, tungod kay siya nagsugilon man kanila. 11  Sa kataposan sila miingon kaniya: “Unsay among buhaton kanimo,+ aron ang dagat molinaw alang kanamo?” Kay misamot kakusog ang bagyo sa dagat. 12  Busa siya miingon kanila: “Alsaha ninyo ako ug itambog ako sa dagat, ug ang dagat molinaw alang kaninyo; kay ako nasayod nga tungod kanako nga kining kusog kaayong bagyo midangat kaninyo.”+ 13  Apan ang mga tawo naninguha sa pagsungasong, aron ibalik ang barko ngadto sa mamalang yuta; apan wala sila makahimo, tungod kay misamot kakusog ang bagyo sa dagat batok kanila.+ 14  Ug sila mituaw kang Jehova ug miingon:+ “Intawon, Oh Jehova, palihog, hinaot nga kami dili mangamatay tungod sa kalag niining maong tawo! Ug ayaw ibutang sa ibabaw namo ang inosenteng dugo,+ sanglit ikaw, Oh Jehova, nagbuhat sumala sa imong gikahimut-an!”+ 15  Unya ilang gialsa si Jonas ug gitambog siya sa dagat; ug ang dagat mihunong sa iyang kabangis.+ 16  Niana ang mga tawo nangahadlok kang Jehova sa hilabihan,+ ug busa sila nanaghalad ug halad kang Jehova+ ug nanagpanaad.+ 17  Karon si Jehova nag-andam ug usa ka dakong isda aron molamoy kang Jonas,+ mao nga si Jonas didto sa kahiladmang mga bahin sa isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.+

Mga Footnote