Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 34:1-37

34  Ug si Elihu mipadayon sa pagtubag ug sa pag-ingon:   “Pamati, kamong mga maalamon, sa akong mga pulong; Ug kamo nga nahibalo, paminaw kanako.   Kay ang igdulungog magasusi sa mga pulong,+ Ingon nga ang alingagngag magatilaw sa dihang mokaon.+   Pilion ta alang kanato ang paghukom; Sayron ta taliwala kanato kon unsay maayo.   Kay si Job miingon, ‘Ako husto gayod,+ Apan gipahilayo sa Diyos ang paghukom kanako.+   Batok sa akong paghukom ako ba mamakak? Ang akong grabeng samad walay pagkaayo bisan tuod walay kalapasan.’+   Kinsang tawhana nga lig-on ug lawas ang sama kang Job,+ Nga nagainom sa pagyubit sama sa tubig?+   Ug siya tino nga nagapaingon sa pagpakig-uban sa mga mamumuhat sa butang nga makadaot Ug sa paglakaw uban sa mga tawong daotan.+   Kay siya miingon, ‘Dili magpulos sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas+ Ang iyang pagkalipay sa Diyos.’ 10  Busa, kamo nga may kasingkasing nga makasabot,+ pamati kanako. Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan,+ Ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa kawalay-hustisya!+ 11  Kay sumala sa binuhatan sa yutan-ong tawo siya magaganti+ kaniya, Ug sumala sa dalan sa tawo siya magapadangat niini kaniya. 12  Oo, sa pagkatinuod, ang Diyos dili mobuhat sa pagkadaotan,+ Ug ang Labing Gamhanan dili magatuis sa hustisya.+ 13  Kinsay naghatag kaniya sa yuta, Ug kinsay nagtugyan kaniya sa mabungahong yuta, ang tanan gayod niini? 14  Kon iyang ipunting ang iyang kasingkasing kang bisan kinsa, Kon ang espiritu ug gininhawa niana niya iyang tigomon nganha sa iyang kaugalingon,+ 15  Ang tanang unod mabugtoan sa gininhawa, Ug ang yutan-ong tawo mobalik sa abog.+ 16  Busa kon ikaw adunay pagsabot, pamatia kini; Paminawa ang tingog sa akong mga pulong. 17  Sa pagkatinuod magagahom ba ang nagadumot sa hustisya,+ Ug kon matarong ang usa nga gamhanan ipahayag mo ba siya nga daotan?+ 18  Aduna bay moingon ngadto sa usa ka hari, ‘Ikaw walay-kapuslanan’? Ngadto sa mga hamili, ‘Ikaw daotan’?+ 19  Adunay Usa nga wala magpihig sa mga prinsipe Ug wala maghatag ug labawng pagtagad sa hamili+ kay sa timawa, Kay silang tanan buhat man sa iyang mga kamot.+ 20  Sa daklit lamang sila mangamatay,+ bisan sa tungang gabii;+ Ang mga tawo magkaguliyang ug mahanaw, Ug ang mga gamhanan mobiya nga dili pinaagig kamot.+ 21  Kay ang iyang mga mata anaa sa mga dalan sa tawo,+ Ug iyang makita ang tanan niyang mga lakang. 22  Walay kangitngit ni mabagang kangiob Diin makatago sa ilang kaugalingon ang mga nagabuhat sa makadaot.+ 23  Kay siya wala magtakda ug tinudlong panahon kang bisan kinsa Aron moatubang sa Diyos sa paghukom. 24  Iyang dugmokon ang mga tawong gamhanan+ nga walay pag-usisa, Ug iyang pabarogon ang uban puli kanila.+ 25  Busa iyang maila kon unsa ang ilang mga buhat,+ Ug iyang pukanon sila sa kagabhion, ug sila mangadugmok.+ 26  Ingon sa mga daotan iyang sagpaon sila Sa dapit nga adunay manan-aw;+ 27  Tungod kay sila mitalikod sa pagsunod kaniya,+ Ug walay usa sa iyang mga dalan nga ilang gitagad,+ 28  Aron modangat kaniya ang pagtuaw sa timawa; Mao nga iyang patalinghogan ang pagtuaw sa mga sinakit.+ 29  Sa dihang iyang ipahinabo ang kalinaw, kinsa may makahukom kaniya? Ug sa dihang iyang tagoan ang iyang nawong,+ kinsay makakita kaniya, Ngadto sa usa ka nasod+ o ngadto sa usa ka tawo, kini managsama ra? 30  Aron ang usa ka apostata dili makahari,+ Ni adunay mga lit-ag+ sa katawhan. 31  Kay may bisan kinsa ba nga moingon sa Diyos, ‘Ako nag-antos, bisan kon ako wala magdinaotan;+ 32  Bisan tuod ako walay nakita, tudloi ako; Kon may pagkadili-matarong nga akong nahimo, Dili ko na kana buhaton pag-usab’?+ 33  Balusan ba niya kini sumala sa imong panglantaw kay imong gidumilian ang paghukom, Tungod kay ikaw ang nagpili, ug dili ako? Bisan ang imong nahibaloan pag-ayo, isulti. 34  Ang mga tawong may kasingkasing nga makasabot+ moingon kanako— Bisan ang usa ka maalamong tawo nga lig-on ug lawas nga nagapamati kanako, 35  ‘Si Job nagsulti nga walay kahibalo,+ Ug ang iyang mga pulong wala magpakitag hait nga salabotan.’ 36  Amahan ko, itugot nga si Job masulayan sa bug-os gayod Labot sa iyang mga tubag taliwala sa mga tawong madaoton.+ 37  Kay sa iyang sala siya nagadugang ug pagsukol;+ Sa taliwala namo siya nagapakpak sa iyang mga kamot ug nagpadaghan sa iyang mga pulong batok sa matuod nga Diyos!”+

Mga Footnote