Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 33:1-33

33  “Apan, karon, Oh Job, palihog paminawa ang akong mga pulong, Ug paminawa ang tanan kong isulti.   Tan-awa, palihog! Pagabukhon ko ang akong baba; Magasulti ang akong dila uban sa akong alingagngag.+   Ang akong mga pulong mao ang katul-id sa akong kasingkasing,+ Ug ang kahibalo maoy tim-os nga isulti sa akong mga ngabil.+   Ang espiritu sa Diyos maoy nagbuhat kanako,+ Ug ang gininhawa sa Labing Gamhanan nagpabuhi kanako.+   Kon ikaw makahimo, tubaga ako, Paghan-ay ug mga pulong sa akong atubangan; magpahiluna ka.   Tan-awa! Ako sama ra kanimo alang sa matuod nga Diyos;+ Gikan sa yutang-kulonon ako giumol,+ ako usab.   Tan-awa! Walay pagkamakalilisang diha kanako ang makapahadlok kanimo, Ug walay pagpiot+ gikan nako ang magmabug-at kanimo.   Apan ikaw nagsulti sa akong mga igdulungog, Ug ang tingog sa imong mga pulong kanunay kong nadunggan,   ‘Ako maputli nga walay kalapasan;+ Ako mahinlo, ug ako walay kasaypanan.+ 10  Tan-awa! Siya nakakaplag ug mga higayon sa pagsupak kanako, Giisip niya ako nga iyang kaaway.+ 11  Gibutang niya ang akong mga tiil sa sepohan,+ Iyang gibantayan ang tanan kong alagianan.’+ 12  Tan-awa! Ako magatubag kanimo nga niining butanga ikaw dili husto;+ Kay ang Diyos labaw pa kaayo kay sa may-kamatayong tawo.+ 13  Nganong nakigtigi ka man batok kaniya,+ Sanglit wala siya motubag sa tanan mong mga pulong?+ 14  Kay ang Diyos mosulti sa makausa, Ug sa makaduha+—bisan tuod ang usa dili magtagad niana— 15  Diha sa usa ka damgo,+ sa usa ka panan-awon+ sa kagabhion, Inigkahinanok sa mga tawo, Sa pagkatulog diha sa higdaanan.+ 16  Nianang panahona iyang buksan ang igdulungog sa mga tawo,+ Ug sa pagtambag kanila siya magbutang sa iyang timbre, 17  Aron ipahilayo ang usa ka tawo gikan sa iyang buhat,+ Ug aron iyang matagoan ang garbo+ gikan sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas. 18  Gipugngan niya ang iyang kalag gikan sa gahong+ Ug ang iyang kinabuhi gikan sa kamatayon pinaagi sa usa ka udyong.+ 19  Ug siya gibadlong uban ang kasakit diha sa iyang higdaanan, Ug ang panag-away sa iyang kabukogan nagapadayon. 20  Ug ang iyang kinabuhi giluod gayod sa tinapay,+ Ug ang iyang kalag sa tilinguhaong pagkaon. 21  Ang iyang unod naut-ot nga dili na makita, Ug ang iyang kabukogan nga kaniadto dili-makita nanikil. 22  Ug ang iyang kalag nagkahaduol sa gahong,+ Ug ang iyang kinabuhi niadtong mga nagapahamtang ug kamatayon. 23  Kon adunay usa ka mensahero alang kaniya, Usa ka tigpamaba, usa sa usa ka libo, Aron sa pagsulti sa tawo sa iyang katul-id, 24  Nan siya mopabor kaniya ug moingon, ‘Luwasa siya gikan sa pagkahulog sa gahong!+ Ako nakakaplag ug usa ka lukat!+ 25  Mabag-o ang iyang unod labi pa kay sa pagkabatan-on;+ Mahibalik siya sa mga adlaw sa kabaskog sa iyang pagkabatan-on.’+ 26  Siya mangaliyupo sa Diyos aron siya mahimuot kaniya,+ Ug siya magatan-aw sa iyang nawong uban ang malipayong pagsinggit, Ug ipasig-uli Niya ang Iyang pagkamatarong ngadto sa may-kamatayong tawo. 27  Siya moawit ngadto sa mga tawo ug moingon, ‘Ako nakasala;+ ug ang matul-id akong gituis, Ug kadto dili gayod ang angay nga butang alang kanako. 28  Iyang gitubos ang akong kalag gikan sa pagkahulog sa gahong,+ Ug ang akong kinabuhi makakita sa kahayag.’ 29  Tan-awa! Kining tanang butanga gihimo sa Diyos, Duha ka higayon, tulo ka higayon, sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas, 30  Aron sa pagpabalik sa iyang kalag gikan sa gahong,+ Aron kalamdagan siya sa kahayag sa mga buhi.+ 31  Pamati, Oh Job! Patalinghogi ako! Humilom ka, ug ako mopadayon pagsulti. 32  Kon anaay imong igsusulti, tubaga ako; Sulti, kay gikahimut-an ko ang imong pagkamatarong. 33  Kon wala, magpatalinghog ka kanako;+ Humilom ka, ug tudloan ko ikaw sa kaalam.”

Mga Footnote