Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 31:1-40

31  “Ako mihimog pakigsaad sa akong mga mata.+Nan unsaon ko man pagtan-aw nga maibogon sa usa ka ulay?+   Ug unsa ang bahin gikan sa Diyos sa kahitas-an,+O panulondon gikan sa Labing Gamhanan nga anaa sa itaas?   Dili ba adunay katalagman alang sa mamumuhat ug daotan,+Ug kaalaotan alang sa mga nagabuhat ug makadaot?   Wala ba siya magatan-aw sa akong mga dalan+Ug magaihap sa akong mga lakang?   Kon ako naglakaw uban sa mga tawo sa kabakakan,+Ug ang akong tiil nagadali sa panglimbong,+   Siya magatimbang kanako sa tukmang timbangan+Ug ang Diyos mahibalo sa akong integridad.+   Kon ang akong lakang mitipas sa dalan,+O ang akong kasingkasing misunod sa akong mga mata,+O may buling nga mitapot sa akong mga palad,+   Papugsa ako ug binhi ug lain ang pakan-a,+Ug ipaibot ang akong mga kaliwat.   Kon ang akong kasingkasing nahaylo sa usa ka babaye,+Ug ako kanunayng nag-atang+ diha sa ganghaan sa akong isigkatawo, 10  Pagalinga ang akong asawa alang sa laing tawo,Ug sa ibabaw kaniya paludha ang ubang mga lalaki.+ 11  Kay kana maoy malaw-ayng panggawi,Ug usa ka sayop nga angayng hatagag pagtagad sa mga maghuhukom.+ 12  Kay usa kana ka kalayo nga magaut-ot hangtod sa kalaglagan,+Ug taliwala sa tanan kong mga abot kini mogamot. 13  Kon ginahikawan ko sa hustisya ang akong ulipong lalakiO ang akong ulipong babaye sa ilang pakigburoka kanako, 14  Nan unsa man unya ang akong mahimo sa dihang motindog ang Diyos?Ug sa dihang siya makighusay, unsay akong ikatubag kaniya?+ 15  Dili ba ang Usa nga nagbuhat kanako diha sa tiyan nagbuhat kaniya,+Ug dili ba Usa ra ang nag-andam kanamo diha sa tagoangkan? 16  Kon ginapugngan ko ang mga timawa sa ilang kalipay,+Ug gikawang ko ang mga mata sa mga babayeng balo,+ 17  Ug ako rang usa ang nagkaon sa akong tinapay,Samtang ang mga batang ilo-sa-amahan wala makakaon gikan niini+ 18  (Kay sukad sa akong pagkabatan-on siya nagtubo uban kanako ingon nga uban sa usa ka amahan,Ug sukad pa sa tiyan sa akong inahan ako nagpadayon pag-agak sa babayeng balo); 19  Kon nagatan-aw ako kang bisan kinsa nga himalatyon tungod sa pagkawalay-besti,+O nga ang kabos walay sapot; 20  Kon ang iyang balat-ang wala magpanalangin kanako,+Ni nagpainit siya pinaagi sa inalot nga balhibo+ sa akong mga nating laking karnero; 21  Kon giwarawara ko ang akong kamot batok sa mga batang ilo-sa-amahan,+Sa dihang akong nakita nga gikinahanglan ang akong tabang diha sa ganghaan,+ 22  Ipatagak ang akong pakopako gikan sa abaga niini,Ug mabali unta ang akong bukton gikan sa ibabawng bukog niini. 23  Kay ang katalagman gikan sa Diyos nakapalisang kanako,Ug batok sa iyang dignidad+ dili ako makasugakod. 24  Kon ang bulawan gihimo ko nga akong paglaom,O sa bulawan ako miingon, ‘Ikaw mao ang akong pagsalig!’+ 25  Kon ako nagamaya tungod kay daghan ang akong kabtangan,+Ug tungod kay ang akong kamot nakakaplag ug daghang butang;+ 26  Kon nakita ko ang kahayag sa pagkidlap niini,O ang bililhong bulan nga nagapanaw,+ 27  Ug ang akong kasingkasing nahaylo sa tago+Ug ang akong kamot mihalok sa akong baba, 28  Kana usab usa ka sayop nga angayng hatagag pagtagad sa mga maghuhukom,Kay igalimod ko unta ang matuod nga Diyos sa itaas. 29  Kon nagmaya ako sa pagkalaglag sa nagdumot kanako sa hilabihan,+O nalipay ako tungod kay ang daotan nakakaplag kaniya 30  Ug wala ko tugoting makasala ang akong alingagngagPinaagi sa pagpangayo sa usa ka tunglo batok sa iyang kalag.+ 31  Kon ang mga tawo sa akong tolda wala moingon,‘Kinsay makapaatubang ug tawo nga wala mabusog sa iyang kalan-on?’+ 32  Sa gawas walay langyawng pumoluyo nga magpalabay sa kagabhion;+Ang akong mga pultahan gibuksan ko kanunay alang sa alagianan. 33  Kon ingon sa yutan-ong tawo ako nagtabon sa akong mga kalapasan+Pinaagi sa pagtago sa akong sayop sulod sa bulsa sa akong kamisadentro— 34  Tungod kay mangurog ako sa dakong panon sa katawhan,O ang pagtamay sa kabanayan makapalisang kanakoUg ako magpakahilom, ako dili mogula sa ganghaan. 35  Oh nga unta may usa nga mamati kanako,+Nga sumala sa akong timaan ang Labing Gamhanan motubag kanako!+O nga ang nakigburoka kanako nakasulat unta ug usa ka dokumento! 36  Tino nga pas-anon ko kana sa akong abaga;Ibugkos ko kana kanako sama sa usa ka halangdong purongpurong. 37  Isulti ko kaniya ang gidaghanon sa akong mga lakang;+Sama sa usa ka pangulo ako moduol kaniya. 38  Kon batok kanako ang akong yuta motuaw alang sa tabang,Ug ang mga tudling niini managdungan sa paghilak; 39  Kon ang mga bunga niini gikaon ko nga walay salapi,+Ug ang kalag sa mga tag-iya niini akong gipahangos,+ 40  Inay mga trigo patugka ang tunokong bunglayon,+Ug inay sebada baho nga bunglayon.”Natapos ang mga pulong ni Job.

Mga Footnote