Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Job 30:1-31

30  “Ug karon sila nagkatawa kanako,+Sila nga manghod pa kay kanako,+Kansang mga amahan dumilian ko untaNga ibutang uban sa mga iro sa akong kahayopan.   Bisan ang kusog sa ilang mga kamot—unsay pulos niana kanako?Nawala kanila ang kabaskog.+   Tungod sa kawalad-on ug kagutom sila mga baog,Nagapangitkit sa walay-tubig nga rehiyon,+Diin kagahapon dihay bagyo ug kalaglagan.   Sila nangutlo ug parat nga hilba duol sa kalibonan,Ug ang gamot sa kahoyng retama maoy ilang pagkaon.   Sila pagaabogon gikan sa katilingban;+Singgitan sila sa katawhan ingon sa usa ka kawatan.   Sila kinahanglang mopuyo sa bakilid sa mga bul-oganang walog,Diha sa mga lungag sa yuta ug sa kabatoan.   Taliwala sa kalibonan sila managtuaw;Sa ilalom sa dapawong tanom sila managtapok.   Mga anak sa walay salabotan,+ ingon man mga anak sa wala hiilhi,Gikastigo sila pagawas sa yuta.   Ug ako karon nahimo na ganing tema sa ilang awit,+Ug usa ka pagya alang kanila.+ 10  Sila nagdumot kanako, nagpahilayo sila kanako;+Ug sila wala magpugong sa pagluwa sa akong nawong.+ 11  Kay iyang gibadbad ang pisi sa akong busogan ug gipaubos ako,Ug ang busal gipasagdan nilang wala mataod tungod kanako. 12  Sa akong tuong kamot sila nanindog ingong mga anak nga balasubas;Ang akong mga tiil ilang gipalakaw,Apan ilang gipatindog ang ilang makadaot nga mga ali batok kanako.+ 13  Ilang giguba ang akong mga dalan;Sila mapuslanon lamang alang sa akong kagul-anan,+Nga kanila walay magtatabang. 14  Ingon sa paglusot sa usa ka dakong buho sila nangabot;Taliwala sa usa ka bagyo sila midasdas. 15  Ang kalit nga mga kalisang miabot kanako;Ang akong pagkahamili gipadpad nga samag pinaagi sa hangin,Ug sama sa panganod nahanaw ang akong kaluwasan. 16  Ug karon ang akong kalag gibubo sulod nako;+Mga adlaw sa kasakitan+ mihakgom kanako. 17  Sa magabii ang akong mga bukog+ gipangbangagan ug nangatagak gikan kanako,Ug ang mga kaul-ol nga nagkitkit kanako dili mopahulay.+ 18  Tungod sa dagayang gahom ang akong besti nausab;Sama sa liab sa akong taas nga besti kini nagbugkos kanako. 19  Ako iyang giyudyod ngadto sa lapok,Mao nga ako nahimong sama sa abog ug abo. 20  Ako nagatuaw kanimo alang sa tabang, apan ikaw dili motubag kanako;+Ako nagbarog, aron ikaw magtagad unta kanako. 21  Imong gihimo ang imong kaugalingon nga mabangis kanako;+Uban sa bug-os nga gahom sa imong kamot ikaw naghambin ug kaaligutgot kanako. 22  Imo akong gituboy ngadto sa hangin, ako imong gipasakay niini;Unya gidugmok mo ako pinaagi sa usa ka paghagsa. 23  Kay ako nahibalo pag-ayo nga pabalikon mo ako ngadto sa kamatayon,+Ug ngadto sa balay sa panagkatigom alang sa tanan nga buhi. 24  Apan walay usa nga magabakyaw sa iyang kamot batok sa tapok lamang sa kagun-oban,+Ni sa panahon sa pagkaluya sa usa adunay pagtuaw alang sa tabang mahitungod sa maong butang. 25  Tino nga gihilakan ko ang nakasinatig malisod nga adlaw;+Ang akong kalag naguol alang sa kabos.+ 26  Bisan tuod ako naghulat sa maayo, apan daotan ang miabot;+Ug ako nagpadayon pagpaabot sa kahayag, apan kangiob ang miabot. 27  Ang akong mga tinai gipabukal ug wala maghilom;Ang mga adlaw sa kasakitan miharong kanako. 28  Masulub-on+ ako nga milakaw sa dihang walay kahayag sa adlaw;Ako mitindog diha sa kongregasyon, ako nagpunay ug tuaw sa pagpakitabang. 29  Ako nahimong igsoon sa mga irong ihalas,Ug kauban sa mga bayeng anak sa ostrik.+ 30  Ang akong panit nangitom+ ug nangapaksit gikan kanako,Ug ang akong mga bukog nanginit gumikan sa kauga. 31  Ug ang akong alpa nahimong alang na lamang sa pagbangotan,Ug ang akong plawta alang sa tingog sa mga nagdanguyngoy.

Mga Footnote