Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 24:1-25

24  “Nganong wala man tigoma sa Labing Gamhanan ang kapanahonan,+ Ug ang nakaila kaniya wala makakita sa iyang mga adlaw?+   Adunay mga nagasibog sa mga timaan sa utlanan;+ Ang usa ka panon sa kahayopan ilang gisakmit, aron sila magabantay niini.   Ilang giagaw bisan ang laking asno sa mga batang ilo-sa-amahan; Ilang gisakmit ang torong baka sa babayeng balo ingon nga garantiya.+   Ilang gisalikway ang mga kabos gikan sa dalan;+ Samtang ang mga sinakit sa yuta nagpadayon pagtago.   Tan-awa! Ingon sa mga sebra+ sa kamingawan Sila nangadto sa ilang buluhaton, nga nangita ug pagkaon. Ang desyertong kapatagan nagahatag sa matag usa ug tinapay alang sa mga batang lalaki.   Sa kapatagan ilang giani ang kompay niini, Ug ang parasan sa daotan ilang giagawan sa madali.   Hubo, sila nagpalabay sa kagabhion nga walay besti,+ Ug walay bisan unsa nga ikatabon diha sa katugnaw.+   Sila nangahumod sa bagyo sa kabukiran, Ug sanglit walay kasilongan+ sila mohalog sa bato.   Sila nagsakmit ug usa ka bata nga ilo-sa-amahan bisan gikan sa dughan,+ Ug kon unsay anaa sa usa ka sinakit ilang gikuha ingon nga garantiya.+ 10  Hubo, sila magasuroy nga walay besti, Ug, nga gigutom, sila magadala sa inani nga mga uhay.+ 11  Tali sa mga paril sa terasa sila magpalabay sa kaudtohon; Tamaktamakan nila ang pug-anan sa bino, apan sila uhawon gihapon.+ 12  Gikan sa gawas sa siyudad ang mga himalatyon nagaagulo, Ug ang kalag sa mga nasamdan nga ikamatay nagatuaw alang sa tabang;+ Ug kini wala isipa sa Diyos ingong butang nga dili angay.+ 13  Kini sila kauban niadtong mga misukol batok sa kahayag;+ Wala nila mailhi ang mga dalan niini, Ug wala sila magpuyo sa mga agianan niini. 14  Sa maadlaw mobangon ang mamumuno, Iyang patyon ang sinakit ug ang kabos;+ Ug sa magabii siya mahimong usa ka kawatan.+ 15  Kon bahin sa mata sa mananapaw,+ kini nagbantay sa pag-abot sa kangitngit sa kagabhion,+ Nga nagaingon, ‘Walay mata nga makakita kanako!’+ Ug iyang gitabonan ang iyang nawong. 16  Sa mangitngit siya magkubkob nganha sa kabalayan; Sa maadlaw sila magtrangka sa ilang kaugalingon. Sila wala makaila sa kahayag.+ 17  Kay ang kabuntagon sama ra sa mabagang kangiob+ alang kanila, Kay sila makaila man sa kalit nga mga kalisangan sa mabagang kangiob. 18  Siya matulin sa ibabaw sa katubigan. Ang ilang bahin diha sa yuta pagatunglohon.+ Siya dili moliso paingon sa dalan sa kaparasan. 19  Ang hulaw, ang kainit usab, magasakmit sa mga tubig sa niyebe; Mao man usab ang Sheol niadtong mga nakasala!+ 20  Ang tagoangkan makalimot kaniya, ang ulod lamian kaayong mosupsop kaniya,+ Siya dili na gayod mahinumdoman.+ Ug ang pagkadili-matarong pagabalion sama sa usa ka kahoy.+ 21  Siya nagapakiglabot sa usa ka babayeng apuli nga dili manganak, Ug sa usa ka babayeng balo,+ nga kaniya wala siya mohimo ug maayo. 22  Ug iyang igapahilayo ang kusgang mga tawo pinaagi sa iyang gahom; Siya motindog ug dili makatino sa iyang kinabuhi. 23  Iyang itugot nga siya magmasaligon+ aron iyang mapalig-on ang iyang kaugalingon; Ug ang iyang mga mata magasud-ong sa ilang mga dalan.+ 24  Sila nahituboy sa makadiyot, ug unya sila wala na,+ Ug sila gipaubos;+ sila pangutloon sama sa uban pa, Ug sama sa uhay sa lugas sila pamutlon. 25  Busa karon, kinsa ang maghimo kanako nga bakakon O maghimo sa akong pulong nga walay pulos?”

Mga Footnote