Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Job 22:1-30

22  Ug si Elipaz nga Temanhon mitubag ug miingon:   “Ang usa ka tawo nga lig-on ug lawas may pulos ba alang sa Diyos,+Nga siya nga hait ug salabotan magmapuslanon alang kaniya?   May kahimuot ba ang Labing Gamhanan nga ikaw matarong,+O may makuhang kaayohan nga gihimo mo ang imong dalan nga walay-ikasaway?+   Magbadlong ba siya kanimo tungod sa imong pagkamatinahoron sa Diyos,Moatubang ba siya uban kanimo sa paghukom?+   Dili ba naghingapin na ang imong pagkadaotan,+Ug wala bay kataposan ang imong kasaypanan?   Kay gisakmit mo sa wala lamay hinungdan ang butang nga gigarantiya sa imong mga igsoon,+Ug imong gihukas bisan ang mga besti sa mga tawong hubo.   Wala mo hatagi ug tubig nga ilimnon ang gikapoy,Ug ang gigutom imong gihikawan sa tinapay.+   Mahitungod sa tawong kusganon, ang yuta iyaha,+Ug siya nga gipakitaan ug pagpihig nagapuyo niana.   Ang mga babayeng balo imong gipalakaw nga walay dala,Ug ang mga bukton sa mga bata nga ilo-sa-amahan nadugmok.+ 10  Mao nga ikaw gilibotan sa mga bitik sa langgam,+Ug ang kalit nga kalisang nagtugaw kanimo; 11  O ang kangitngitan, mao nga dili ka makakita,Ug ang bul-og sa tubig nagatabon kanimo. 12  Dili ba ang Diyos mao ang katas-on sa langit?+Ingon man tan-awa ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga bituon,+ nga sila hataas. 13  Apan ikaw miingon: ‘Unsa man gayod ang nahibaloan sa Diyos?Makahimo ba siya paghukom taliwala sa mabagang kangiob? 14  Ang mga panganod nagsalipod kaniya mao nga siya dili makakita,Ug siya nagalakawlakaw sa ibabaw sa arko sa langit.’ 15  Magpabilin ka ba sa dalan sa kanhi paNga gilaktan sa madaoton nga mga tawo, 16  Mga tawo nga gisakmit sa dili pa ang ilang panahon,+Kansang patukoranan+ nabanlas ingon sa usa ka suba, 17  Nga nag-ingon sa matuod nga Diyos: ‘Pahilayo kanamo!+Ug unsay mahimo sa Labing Gamhanan batok kanamo?’ 18  Bisan pa niana iyang gipuno ang ilang mga balay ug maayong mga butang;+Ug ang tambag sa mga daotan nagpabiling halayo kanako.+ 19  Ang mga matarong makakita ug magamaya,+Ug ang inosente magayubit kanila: 20  ‘Sa pagkatinuod ang atong mga kabatok gipanas na;Ug ang nahibilin kanila pagalamyon gayod sa kalayo.’ 21  Palihog sinatia siya ug makigdait ka;Sa ingon moabot kanimo ang maayong mga butang. 22  Palihog, kuhaa ang balaod gikan sa iyang baba,Ug ibutang ang iyang mga pulong diha sa imong kasingkasing.+ 23  Kon ikaw mobalik sa Labing Gamhanan,+ ikaw mapalig-on;Kon ipahilayo mo ang pagkadili-matarong gikan sa imong tolda, 24  Ug kon adunay pagbutang sa bililhong bato diha sa yutaUg sa bulawan sa Opir+ diha sa bato sa bul-oganang mga walog, 25  Ang Labing Gamhanan usab mahimo gayod nga imong bililhong mga bato,Ug plata, ang labing maayo, alang kanimo.+ 26  Kay unya sa Labing Gamhanan makaplagan mo ang imong tumang kalipay,+Ug ihangad mo ang imong nawong ngadto sa Diyos.+ 27  Ikaw mangaliyupo kaniya, ug siya mamati kanimo;+Ug ikaw magabayad sa imong mga panaad.+ 28  Ug ikaw mohukom sa usa ka butang, ug kana mobarog alang kanimo;Ug diha sa imong mga dalan modan-ag gayod ang kahayag.+ 29  Kay sa dihang ikaw mosulti nga mapasigarbohon adunay pagkapinaubos;+Apan ang usa nga mapaubsanon ug mga mata iyang luwason.+ 30  Siya magluwas sa tawong inosente,+Ug ikaw pagaluwason tungod sa kahinlo sa imong mga kamot.”+

Mga Footnote