Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 21:1-34

21  Ug si Job mitubag ug miingon:   “Pamati kamo pag-ayo sa akong pulong,Ug himoa kini nga inyong kahupayan.   Tugoti ninyo ako, ug ako mosulti;Ug human sa akong pagsulti ang matag usa kaninyo makayubit na.+   Kon bahin kanako, ngadto ba sa tawo gipahayag ang akong kabalaka?O nganong ang akong espiritu dili man mawad-ag pailob?   Iliso ang inyong mga nawong kanako ug tutok kamo sa kahibulong,Ug isampong ang inyong kamot sa inyong baba.+   Ug kon ako mahinumdom, ako matugaw usab,Ug ang pagpangurog mihakgom sa akong unod.   Ngano man nga ang mga daotan nagpadayong buhi,+Natigulang, milabaw usab kon bahin sa bahandi?+   Ang ilang mga kaliwat lig-ong natukod uban kanila diha sa ilang panan-aw,Ug ang ilang mga anak atubangan sa ilang mga mata.   Ang ilang mga balay maoy pakigdait, nahigawas sa kalisang,+Ug ang bunal sa Diyos wala ipahamtang kanila. 10  Ang iyang torong baka makapaliwat gayod, ug dili magausik ug binhi;Ang iyang bayeng baka manganak+ ug dili makuhaan. 11  Sila nagpadayon pagpagula sa ilang mga batang lalaki ingon sa panon sa mga hayop,Ug ang ilang mga batang lalaki nagaluksolukso. 12  Sila nagpadayon pagpatugbaw sa ilang mga tingog uban sa tamborin ug alpa,+Ug nagpadayon pagmaya sa tingog sa plawta. 13  Ilang gigugol ang ilang mga adlaw sa kalipayan,+Ug sa daklit lamang sila manaog ngadto sa Sheol. 14  Ug sila nagaingon sa matuod nga Diyos, ‘Pahilayo kanamo!+Ug sa kahibalo sa imong mga dalan wala kami mahimuot.+ 15  Unsa bay bili sa Labing Gamhanan, nga kita mag-alagad man kaniya,+Ug unsay kaayohan alang kanato nga kita makiglabot man kaniya?’+ 16  Tan-awa! Ang ilang pagkamauswagon wala sa ilang kaugalingong gahom.+Ang tambag sa mga daotan nagpabiling halayo gikan kanako.+ 17  Makapila ba palonga ang lampara sa mga daotan,+Ug makapila ba modangat ang ilang katalagman diha kanila?Sa iyang kasuko makapila ba siya maghatag ug kalaglagan?+ 18  Nahimo ba sila nga sama sa uhot atubangan sa hangin,+Ug sama sa tahop nga gipalid sa unos? 19  Ang Diyos magatigom sa pagkamadaoton sa usa alang sa kaugalingon niyang mga anak;+Siya magaganti kaniya aron siya mahibalo niana.+ 20  Ang iyang mga mata makakita sa iyang pagkaut-ot,Ug moinom siya gikan sa kaaligutgot sa Labing Gamhanan.+ 21  Kay unsa may iyang kahimut-an diha sa iyang balay pagkatapos niya,Sa dihang tungaon na ang gidaghanon sa iyang mga bulan?+ 22  Iyang tudloan ba ug kahibalo bisan ang Diyos,+Sa dihang Siya mao ang magahukom sa mga hataas?+ 23  Kini siya mamatay samtang siya bug-os makatagana sa iyang kaugalingon,+Sa dihang siya bug-os walay kabalaka ug anaa sa kahayahay; 24  Sa dihang ang iyang mga paa puno sa tambokUg ang uyok sa iyang kabukogan magaumog. 25  Ug kadtong usa mamatay nga mapait ang kalagSa dihang wala siya makakaon ug maayong mga butang.+ 26  Silang duha mohigda sa abog+Ug ang mga ulod motabon kanila.+ 27  Tan-awa! Akong nahibaloan pag-ayo ang inyong mga hunahunaUg ang mga laraw nga buot ninyong idaot kanako.+ 28  Kay kamo nagaingon, ‘Hain man ang balay sa usa nga hamili,Ug hain man ang tolda, ang mga balongbalong sa mga daotan?’+ 29  Wala ba ninyo pangutan-a kadtong mga nagapanaw sa kadalanan?Ug wala ba ninyo susiha pag-ayo ang ilang mga ilhanan, 30  Nga sa adlaw sa katalagman ang daotan makalingkawas,+Sa adlaw sa mabangis nga kasuko siya maluwas? 31  Kinsay monawong pagsulti kaniya mahitungod sa iyang dalan?+Ug tungod sa iyang nahimo kinsay magabalos kaniya?+ 32  Kon bahin kaniya, siya pagadad-on ngadto sa lubnganan,+Ug ibabaw sa lubong himoon ang pagbilar. 33  Alang kaniya matam-is gayod unya ang mga bugon sa yuta sa bul-oganang walog,+Ug iyang guyoron ang tanang katawhan sunod kaniya,+Ug kadtong nag-una kaniya dili maihap. 34  Busa pagkakawang gayod sa inyong paningkamot sa paghupay kanako,+Ug ang inyong mga tubag sa gihapon maoy pagkadili-matinumanon!”

Mga Footnote