Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 20:1-29

20  Ug si Zopar nga Naamahanon mitubag ug miingon:   “Busa ang akong makapatugaw nga mga hunahuna nagatubag gayod kanako, Tungod sa kasamok sa akong kahiladman.   Ang usa ka panginsultong tambag kanako akong nadungog; Ug ang usa ka espiritu nga walay pagpanabot nga ania kanako nagtubag kanako.   Nahibaloan mo ba kining maong butang sa tanang panahon, Sukad ang tawo gibutang sa ibabaw sa yuta,+   Nga ang paghugyaw sa kalipay sa daotang mga tawo hamubo ra+ Ug ang pagmaya sa usa ka apostata maoy daklit lamang?   Bisan kon ang iyang kahalangdon motugbaw ngadto sa langit+ Ug ang iyang ulo mosangko sa kapanganoran,   Ingon sa iyang kinalibang siya mahanaw hangtod sa kahangtoran;+ Ug ang mga nakakita kaniya moingon, ‘Hain ba siya?’+   Ingon sa usa ka damgo siya molupad, ug sila dili makakaplag kaniya; Ug siya pagaabogon sama sa usa ka panan-awon sa kagabhion.+   Ang mata nga nakakita kaniya dili na makakita kaniya+ pag-usab, Ug ang iyang dapit dili na makatan-aw kaniya.+ 10  Tinguhaon sa iyang mga anak ang kahimuot sa mga tawong timawa, Ug ang iyang mga kamot magauli sa iyang bililhong mga butang.+ 11  Ang iyang kabukogan napuno sa kabaskog sa iyang pagkabatan-on, Apan uban kaniya mohigda kini diha sa abog lamang.+ 12  Kon ang daotan matam-is sa iyang baba, Kon iya kining tunawon ilalom sa iyang dila, 13  Kon siya may kaluoy niini ug dili magbiya niini, Ug kon siya magpadayon sa pagpugong niini sa taliwala sa iyang alingagngag, 14  Ang iyang pagkaon mausab gayod sulod sa iyang mga tinai; Apdo sa mga kobra ang maanaa sa sulod niya. 15  Gilamoy niya ang bahandi, apan iya kining isuka; Pagulaon kini sa Diyos gikan sa iyang tiyan. 16  Siya magasupsop sa lala sa mga kobra; Ang dila sa usa ka bitin mopatay kaniya.+ 17  Dili gayod niya makita ang kasapaan,+ Ang kasapaan nga nagaagay sa dugos ug mantekilya. 18  Magauli siya sa iyang napanag-iyang katigayonan ug dili magalamoy niini; Ingon sa bahandi sa iyang patigayon, apan dili niya mapahimuslan.+ 19  Kay iyang gidugmok, iyang gipasagdan ang mga timawa; Iyang giilog ang usa ka balay nga dili niya tinukod.+ 20  Tungod kay siya dili gayod mobatig kahayahay sulod sa iyang tiyan; Siya dili makaikyas pinaagi sa iyang tilinguhaong mga butang.+ 21  Wala nay nahibilin aron iyang pagalamyon; Mao nga ang iyang pagkamauswagon dili mohangtod. 22  Samtang siya anaa sa tayuktok sa iyang kadagaya siya mobatig kabalaka;+ Ang tanang gahom sa kaalaotan modangat batok kaniya. 23  Mahitabo unta nga, aron mabusog ang iyang tiyan, Iyang ipadangat kaniya ang iyang nagasilaob nga kasuko+ Ug ipaulan kini kaniya, sa sulod sa iyang ginhawaan. 24  Siya mokalagiw+ gikan sa puthaw nga armadura; Usa ka pana nga tumbaga molagbas kaniya. 25  Usa ka udyong molapos sa iyang bukobuko, Ug usa ka nagpangidlap nga hinagiban molagbas sa iyang apdo;+ Ang makalilisang nga mga butang modangat batok kaniya.+ 26  Ang tanang kangitngitan igatagana alang sa iyang bililhong mga butang; Usa ka kalayo nga walay naghuyop molamoy kaniya;+ Maalaot ang makapabiling buhi sulod sa iyang tolda. 27  Ang langit magpadayag sa iyang kasaypanan,+ Ug ang yuta moalsa batok kaniya. 28  Ang usa ka kusog nga ulan mag-anod sa iyang balay; May mga butang nga igabubo sa adlaw sa iyang kasuko.+ 29  Mao kini ang pahat sa tawong daotan gikan sa Diyos,+ Ang iyang gipahayag nga panulondon gikan sa Diyos.”

Mga Footnote