Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 15:1-35

15  Ug si Elipaz nga Temanhon mitubag ug miingon:   “Ang tawong maalamon motubag ba pinaagi sa kawang nga kahibalo,+O pun-on ba niya ang iyang tiyan sa hangin nga timog?+   Ang pagbadlong lamang pinaagi sa usa ka pulong walay pulos,Ug ang mga pamulong lamang walay kapuslanan sa ilang kaugalingon.   Apan, ikaw nagpawalay-pulos sa kahadlok atubangan sa Diyos,Ug imong gikunhoran ang pagpakitag pagtagad atubangan sa Diyos.   Kay ang imong kasaypanan nagbansay sa imong baba,Ug imong gipili ang dila sa maalamon nga mga tawo.   Ang imong baba nagpahayag kanimo nga daotan, ug dili ako;Ug ang imong mga ngabil nagatubag batok kanimo.+   Ikaw ba ang unang tawo nga gipanganak,+O ikaw ba nahimugso na uban sa kasakit sa pagbati sa wala pa ang mga bungtod?+   Sa kompidensiyal nga sulti sa Diyos ikaw ba nagapatalinghog,+Ug gilimitehan mo ba ang kaalam diha sa imong kaugalingon lamang?   Unsa man gayod ang imong nahibaloan nga wala namo mahibaloi?+Unsa may imong nasabtan nga wala usab kanamo? 10  Ang ubanon ug ang tigulang ania uban kanamo,+Ang usa nga labaw ug panuigon kay sa imong amahan. 11  Ang mga paghupay sa Diyos dili ba igo alang kanimo,O ang pulong nga gisulti kanimo sa kalumo? 12  Nganong nadala ka man sa imong kasingkasing,Ug nganong nagasiga ang imong mga mata? 13  Kay imong giliso ang imong espiritu batok sa Diyos,Ug nagpagula ka ug mga pulong gikan sa imong baba. 14  Unsa ba ang may-kamatayong tawo nga siya mahimong hinlo,+O pakamatarongon ang usa nga gipakatawo sa usa ka babaye? 15  Tan-awa! Sa iyang mga balaan siya walay pagsalig,+Ug ang kalangitan dili mahinlo sa iyang mga mata.+ 16  Unsa pa kaha kon ang usa dulumtanan ug hiwi,+Usa ka tawo nga nagainom sa pagkadili-matarong nga sama lang ug tubig! 17  Ipahayag ko kini kanimo. Pamati kanako!+Kini mismo nakita ko, busa paasoya ako niini, 18  Kanang gisulti sa mga maalamon+Ug nga wala nila itago, nga gikan sa ilang mga amahan. 19  Kanila lamang ang yuta gihatag,Ug walay estranyo nga miagi sa taliwala nila. 20  Sa tanan niyang mga adlaw ang daotan nagaantos sa pagsakit,Bisan sa gidaghanon mismo sa mga tuig nga gitagana alang sa malupigon. 21  Ang lanog sa mga butang nga makalilisang anaa sa iyang mga igdulungog;Sa panahon sa kalinaw ang manglalaglag modangat kaniya.+ 22  Siya dili motuo nga siya mobalik gikan sa kangitngitan,+Ug siya gitagana alang sa espada. 23  Siya nagalibodlibod sa pagpangitag tinapay—hain ba kini?+Siya nahibalo pag-ayo nga ang adlaw sa kangitngit+ andam na sa iyang kamot. 24  Ang kasakitan ug kagul-anan kanunayng nagpalisang kaniya;+Kini sila nagbuntog kaniya ingon sa usa ka hari nga andam sa pag-atake. 25  Tungod kay siya nagtuy-od sa iyang kamot batok sa Diyos,Ug sa Labing Gamhanan siya nagpakita sa iyang kaugalingon nga labaw;+ 26  Kay siya nagaasdang kaniya nga pinatikig ang liog,Uban sa baga nga mga pabugdo sa iyang mga taming; 27  Tungod kay iya gayong gilukop ang iyang nawong sa iyang katambokUg siya nagtigom ug tambok sa iyang balat-ang,+ 28  Nagpuyo lamang siya sa mga siyudad nga pagahanawon ra;Sa mga balay nga dili padayong puy-an sa mga tawo,Nga gitagana sa pagkahimong mga tinapok nga bato. 29  Siya dili madato ug ang iyang bahandi dili motubo,Ni iyang mapakaylap ang gipanag-iya nila sa ibabaw sa yuta.+ 30  Siya dili mopahilayo gikan sa kangitngitan;Ang siga sa kalayo magalaya sa iyang gamayng sanga,Ug siya mopahawa sa usa ka paghuyop sa Iyang baba.+ 31  Ayaw siya pasaliga sa pagkawalay-kapuslanan, nga mapahisalaag,Kay ang pagkawalay-kapuslanan lamang maoy iyang madawat ingon nga balos; 32  Sa dili pa ang iyang adlaw kini mahitabo na.Ug ang iyang udlot dili gayod molabong.+ 33  Siya magataktak sa iyang hilaw nga mga ubas ingon sa usa ka tanom nga paras,Ug magapulak sa iyang mga bulak ingon sa usa ka kahoyng olibo. 34  Kay ang katigoman sa mga apostata dili makabunga,+Ug ang kalayo magalamoy sa mga tolda sa panghiphip.+ 35  Manamkon sila ug kasamok ug manganak sila ug makadaot,+Ug ang ilang tiyan magaandam ug panglimbong.”

Mga Footnote