Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Job 1:1-22

1  May usa ka tawo sa yuta sa Uz+ kansang ngalan mao si Job;+ ug kadtong tawhana walay-ikasaway+ ug matul-id,+ ug mahadlokon sa Diyos+ ug naglikay sa daotan.+  Ug natawo kaniya ang pito ka anak nga lalaki ug tulo ka anak nga babaye.+  Ug ang iyang kahayopan+ mikabat ug pito ka libo nga karnero ug tulo ka libo nga kamelyo ug lima ka gatos ka parisan nga baka ug lima ka gatos nga asna, uban ang daghan kaayong sulugoon; ug kadtong tawhana mao ang labing bantogan sa tanan nga taga-Sidlakan.+  Ug ang iyang mga anak nga lalaki nanglakaw ug naghimo ug usa ka bangkete+ sa balay sa matag usa sa iyang kaugalingong adlaw; ug ilang gipasugoan ug gidapit ang ilang tulo ka igsoong babaye aron sa pagpangaon ug pag-inom uban nila.  Ug sa dihang ang mga adlaw sa bangkete makalibot na, si Job magpasugo ug magbalaan kanila;+ ug siya mosayo pagbangon sa pagkabuntag ug motanyag ug mga halad-nga-sinunog+ sumala sa gidaghanon nilang tanan; kay, si Job miingon, “tingali ang akong mga anak nakasala ug nagtunglo+ sa Diyos diha sa ilang kasingkasing.”+ Mao kana ang gihimo ni Job sa kanunay.+  Karon miabot ang adlaw sa dihang ang mga anak sa matuod nga Diyos+ misulod aron sa pag-atubang kang Jehova,+ ug si Satanas+ misulod usab uban kanila.+  Unya si Jehova miingon kang Satanas: “Diin ka ba gikan?” Niana si Satanas mitubag kang Jehova ug miingon: “Gikan sa pagsuroysuroy sa yuta+ ug sa paglibotlibot niini.”+  Ug si Jehova nagkanayon kang Satanas: “Imo bang gipunting ang imong kasingkasing kang Job nga akong alagad, nga walay usa nga sama kaniya sa yuta,+ usa ka tawo nga walay-ikasaway+ ug matul-id,+ mahadlokon sa Diyos+ ug naglikay sa daotan?”+  Niana si Satanas mitubag kang Jehova ug miingon: “Mahadlok ba sa Diyos si Job sa wala lamay kapuslanan?+ 10  Dili ba ikaw nagbutang man ug alad libot niya+ ug libot sa iyang balay ug libot sa tanang butang nga anaa kaniya sa tibuok palibot? Ang buhat sa iyang mga kamot imong gipanalanginan,+ ug ang iyang kahayopan mikaylap sa ibabaw sa yuta. 11  Apan, ingon nga kausaban, palihog bakyawa ang imong kamot, ug tandoga ang tanang butang nga anaa kaniya ug tan-awa kon dili ka ba niya tunglohon sa imong nawong mismo.”+ 12  Busa si Jehova miingon kang Satanas: “Tan-awa! Ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong kamot. Apan batok kaniya mismo ayaw ibakyaw ang imong kamot!” Busa mipahawa si Satanas gikan sa atubangan ni Jehova.+ 13  Karon miabot ang adlaw sa dihang ang iyang mga anak nga lalaki ug iyang mga anak nga babaye nangaon ug nanginom ug bino didto sa balay sa ilang igsoong lalaki nga panganay.+ 14  Ug ang usa ka mensahero+ miabot kang Job, ug siya miingon: “Ang mga baka nagdaro+ ug ang mga asna nanibsib sa ilang kiliran 15  sa dihang ang mga Sabeanhon+ misulong ug nagkuha kanila, ug ang mga tig-alagad ilang gipamatay pinaagi sa sulab sa espada; ug ako nakaikyas, ako lamang usa, aron sa pagsugilon kanimo.”+ 16  Samtang kini siya nagsulti pa may lain nga miabot ug miingon: “Ang kalayo mismo sa Diyos nahulog gikan sa langit+ ug misunog sa mga karnero ug sa mga tig-alagad ug gilamoy sila; ug ako nakaikyas, ako lamang usa, aron sa pagsugilon kanimo.” 17  Samtang kana siya nagsulti pa may lain nga miabot ug miingon: “Ang mga Caldeanhon+ nagpormag tulo ka pundok ug midasmag batok sa mga kamelyo ug nagkuha kanila, ug ilang gipamatay ang mga tig-alagad pinaagi sa sulab sa espada; ug ako nakaikyas, ako lamang usa, aron sa pagsugilon kanimo.” 18  Samtang kini siya nagsulti pa, may lain pa nga miabot ug miingon: “Ang imong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye nangaon ug nanginom ug bino+ sa balay sa ilang igsoong lalaki nga panganay. 19  Ug, tan-awa! dihay usa ka makusog nga hangin+ gikan sa rehiyon sa kamingawan, ug kini mihampak sa upat ka suok sa balay, mao nga mihagsa kini diha sa mga batan-on ug sila nangamatay. Ug ako nakaikyas, ako lamang usa, aron sa pagsugilon kanimo.” 20  Ug si Job mitindog ug migisi+ sa iyang kupo nga walay bukton ug nagputol sa buhok+ sa iyang ulo ug mihapa sa yuta+ ug miyukbo+ 21  ug miingon:“Hubo ako nga migula sa tiyan sa akong inahan,+Ug hubo ako nga mobalik didto.+Si Jehova mihatag,+ ug si Jehova mikuha.+Padayong dayegon ang ngalan ni Jehova.”+ 22  Niining tanan si Job wala makasala ni magpasangil ug bisan unsang butang nga dili angay batok sa Diyos.+

Mga Footnote