Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 43:1-13

43  Karon nahitabo nga sa pagkahuman gayod isulti ni Jeremias ngadto sa tibuok katawhan ang tanang pulong ni Jehova nga ilang Diyos nga gipadala kaniya ni Jehova nga ilang Diyos ngadto kanila, kining tanang pulonga mismo,+  si Azarias nga anak nga lalaki ni Hosaia+ ug si Johanan+ nga anak nga lalaki ni Karea ug ang tanang mapangahasong mga tawo+ miingon kang Jeremias: “Kabakakan ang imong gisulti.+ Si Jehova nga among Diyos wala magpadala kanimo, nga nag-ingon, ‘Ayaw pagsulod sa Ehipto aron mopuyo didto ingong mga langyaw.’+  Apan si Baruk+ nga anak nga lalaki ni Nerias naghulhog kanimo batok kanamo aron itugyan kami ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon, aron kami patyon o dad-on ngadto sa pagkadestiyero sa Babilonya.”+  Ug si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea ug ang tanang pangulo sa mga kasundalohan ug ang tanang katawhan wala motuman sa tingog ni Jehova,+ sa pagpadayon sa pagpuyo sa yuta sa Juda.+  Busa gikuha ni Johanan nga anak nga lalaki ni Karea ug sa tanang pangulo sa mga kasundalohan ang tanang nahibilin sa Juda nga mibalik gikan sa tanang kanasoran diin sila gipatibulaag, aron mopuyo sa makadiyot sa yuta sa Juda,+  ang mga lalaki nga lig-on ug lawas ug ang mga asawa ug ang gagmayng mga bata ug ang mga anak nga babaye sa hari+ ug ang tanang kalag nga gitugotan ni Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay nga magpabilin uban kang Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan,+ ug si Jeremias nga manalagna ug si Baruk+ nga anak nga lalaki ni Nerias.  Ug sila sa kataposan nakaabot sa yuta sa Ehipto,+ kay wala sila motuman sa tingog ni Jehova; ug sila sa ngadtongadto nakaabot sa Tapanhes.+  Unya ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias sa Tapanhes, nga nag-ingon:  “Pagdala ug dagkong mga bato, ug tagoan mo kini sa argamasa didto sa terasa nga tisa nga atua sa ganghaan sa balay ni Paraon sa Tapanhes atubangan sa mga mata sa mga tawo nga Hudiyo.+ 10  Ug ikaw magaingon kanila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ania, ako magpasugo ug akong kuhaon si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya,+ ang akong alagad,+ ug akong ibutang ang iyang trono ibabaw mismo niining mga bato nga akong gitagoan, ug iyang buklaron ang iyang halangdong tolda ibabaw kanila. 11  Ug siya mosulod gayod ug hampakon ang yuta sa Ehipto.+ Si bisan kinsa nga alang sa kamatay ngadto sa kamatay, ug si bisan kinsa nga alang sa pagkabinihag ngadto sa pagkabinihag, ug si bisan kinsa nga alang sa espada ngadto sa espada.+ 12  Ug daoban ko ang mga balay sa mga diyos sa Ehipto;+ ug iya gayod nga sunogon sila ug bihagon sila ug iyang kupoan ang iyang kaugalingon didto sa yuta sa Ehipto, ingon sa usa ka magbalantay sa karnero nga magkupo sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang besti,+ ug siya mogula gikan didto sa kalinaw. 13  Ug iyang dugmokon ang mga haligi sa Bet-semes, nga anaa sa yuta sa Ehipto; ug ang mga balay sa mga diyos sa Ehipto iyang sunogon sa kalayo.”’”

Mga Footnote