Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 42:1-22

42  Unya ang tanang pangulo sa mga kasundalohan ug si Johanan+ nga anak nga lalaki ni Karea ug si Jezanias+ nga anak nga lalaki ni Hosaia+ ug ang tanang katawhan, gikan sa labing gamay bisan hangtod sa labing dako, miduol  ug miingon kang Jeremias nga manalagna: “Hinaot ang among hangyo alang sa pabor, palihog, makadangat sa imong atubangan, ug ikaw magaampo alang kanamo ngadto kang Jehova nga imong Diyos,+ alang niining tanang nahibilin, kay kami nahibilin nga diyutay na lamang gikan sa daghan,+ ingon sa imong nakita kanamo.  Ug hinaot si Jehova nga imong Diyos mosulti kanamo sa dalan nga angay namong laktan ug sa butang nga angay namong buhaton.”+  Niana si Jeremias nga manalagna miingon kanila: “Nakadungog ako. Ania, ako magaampo kang Jehova nga inyong Diyos sumala sa inyong mga pulong;+ ug mahitabo gayod nga ang matag pulong nga ihatag ni Jehova ingong tubag kaninyo akong isulti kaninyo.+ Walay usa ka pulong nga dili nako isulti kaninyo.”+  Ug sila, sa ilang bahin, miingon kang Jeremias: “Hinaot si Jehova mahimong usa ka matuod ug kasaligang saksi batok kanamo+ kon kami dili mobuhat sumala gayod sa matag pulong nga uban niana ikaw gipadala ni Jehova nga imong Diyos nganhi kanamo.+  Maayo man o daotan, kami mosunod sa tingog ni Jehova nga among Diyos nga kaniya kami nagapadala kanimo, aron maayo ang among dangatan tungod kay kami nagasunod sa tingog ni Jehova nga among Diyos.”+  Karon nahitabo pagkatapos sa napulo ka adlaw nga ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias.+  Busa iyang gipatawag si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea ug ang tanang pangulo sa mga kasundalohan nga uban niya ug ang tanang katawhan, gikan sa labing gamay bisan hangtod sa labing dako;+  ug siya miingon kanila: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, nga kaniya inyo akong gipadala aron ang inyong hangyo alang sa pabor makadangat sa iyang atubangan,+ 10  ‘Kon kamo sa walay pakyas magpadayon sa pagpuyo niining yutaa,+ kamo pagatukoron ko usab ug dili ko kamo lumpagon, ug itanom ko kamo ug dili ko kamo lukahon;+ kay pagabasolan ko gayod ang katalagman nga akong gipahinabo kaninyo.+ 11  Ayaw kahadlok tungod sa hari sa Babilonya, nga inyong gikahadlokan.’+ “‘Ayaw kahadlok tungod kaniya,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘kay ako nagauban kaninyo, aron sa pagluwas kaninyo ug sa pagpagawas kaninyo gikan sa iyang kamot.+ 12  Ug pakitaan ko kamo ug kaluoy, ug siya tino nga maluoy kaninyo ug ibalik kamo ngadto sa inyong kaugalingong yuta.+ 13  “‘Apan kon kamo mag-ingon: “Dili; dili kami mopuyo niining yutaa!” aron supakon ang tingog ni Jehova nga inyong Diyos,+ 14  nga mag-ingon: “Dili, apan mosulod kami sa yuta sa Ehipto,+ diin walay gubat nga among makita ug ang tingog sa budyong dili namo madungog ug kami dili gutomon sa tinapay; ug didto kami mopuyo”;+ 15  busa pamati karon sa pulong ni Jehova, Oh nahibilin sa Juda. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Kon kamo magtumong sa inyong mga nawong sa pagsulod sa Ehipto ug kamo mosulod aron mopuyo didto ingong mga langyaw,+ 16  mahitabo usab nga ang mismong espada nga inyong gikahadlokan makaapas kaninyo didto sa yuta sa Ehipto,+ ug ang mismong gutom nga inyong gikalisangan monunot kaninyo didto sa Ehipto;+ ug didto kamo mangamatay.+ 17  Ug mahitabo nga ang tanang tawo nga nagtumong sa ilang mga nawong sa pagsulod sa Ehipto aron mopuyo didto ingong mga langyaw mao ang mangamatay pinaagi sa espada, sa gutom ug sa kamatay;+ ug walay magpabiling buhi kanila o makaikyas man, tungod sa katalagman nga akong ipadangat kanila.”’+ 18  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ingon nga ang akong kasuko ug ang akong kaaligutgot gibubo nganha sa mga molupyo sa Jerusalem,+ sa ingon usab ang akong kaaligutgot ibubo kaninyo tungod sa inyong pagsulod sa Ehipto, ug kamo tino nga mahimong usa ka tunglo ug usa ka butang nga makapahingangha ug maldisyon ug kaulawan,+ ug dili na ninyo makita kining dapita.’+ 19  “Si Jehova nagsulti batok kaninyo, Oh nahibilin sa Juda. Ayaw pagsulod sa Ehipto.+ Hibaloi gayod ninyo nga ako nagpamatuod batok kaninyo karong adlawa,+ 20  nga kamo nakahimog sayop batok sa inyong mga kalag;+ kay kamo nagpadala kanako ngadto kang Jehova nga inyong Diyos, nga nag-ingon, ‘Iampo mo kami kang Jehova nga among Diyos; ug sumala sa tanan nga isulti ni Jehova nga among Diyos isugilon kini kanamo, ug amo gayod nga buhaton.’+ 21  Ug ako nagasulti kaninyo karong adlawa, apan dili gayod ninyo sundon ang tingog ni Jehova nga inyong Diyos o ang bisan unsa nga iyang gipadala kanako nganha kaninyo.+ 22  Ug karon hibaloi gayod ninyo nga pinaagi sa espada,+ sa gutom ug sa kamatay mamatay kamo didto sa dapit nga inyong gikahimut-an nga adtoan aron mopuyo didto ingong mga langyaw.”+

Mga Footnote