Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 41:1-18

41  Busa nahitabo sa ikapito ka bulan nga si Ismael+ nga anak nga lalaki ni Netanias nga anak nga lalaki ni Elisama,+ sa kaliwat nga harianon+ ug usa sa mga kadagkoan sa hari, ug napulo ka uban pang mga tawo nga kauban niya+ miadto kang Gedalias nga anak nga lalaki ni Ahikam sa Mizpa.+ Ug didto sa Mizpa sila nagsalo sa pagkaon ug tinapay.+  Unya si Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias ug ang napulo ka tawo nga didto uban niya mitindog ug nagpatay pinaagi sa espada kang Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam nga anak nga lalaki ni Sapan. Sa ingon iyang gipatay ang gitudlo sa hari sa Babilonya nga tagdumala sa yuta.+  Ug ang tanang Hudiyo nga didto uban niya, nga mao, uban kang Gedalias, sa Mizpa, ug ang mga Caldeanhon nga nakaplagan didto, nga mao, ang mga tawong manggugubat, gipatay ni Ismael.  Ug nahitabo sa ikaduha ka adlaw sa pagpatay kang Gedalias, sa dihang walay nahibalo gayod niini,+  nga dihay mga tawong miabot gikan sa Sekem,+ gikan sa Shilo+ ug gikan sa Samaria,+ kawaloan ka tawo nga binarbasan ang ilang bungot+ ug ginisi ang ilang mga besti ug sinamadsamaran ang ilang kaugalingon,+ ug dihay halad-nga-lugas ug kamangyan+ sa ilang kamot aron dad-on ngadto sa balay ni Jehova.  Busa si Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias migula gikan sa Mizpa sa pagsugat kanila, nga naghilak samtang siya naglakaw.+ Ug sa pagkahinagbo gayod niya kanila siya miingon kanila: “Pangadto kamo kang Gedalias nga anak nga lalaki ni Ahikam.”  Apan nahitabo nga sa paghiabot gayod nila sa taliwala sa siyudad, si Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias nagpatay kanila ug nagtambog kanila ngadto sa sulod sa atabay, siya ug ang mga tawo nga uban niya.+  Apan dihay napulo ka tawo nga nakaplagan taliwala nila nga dihadiha miingon kang Ismael: “Ayaw kami patya, kay kami adunay tinagoang mga bahandi sa uma, trigo ug sebada ug lana ug dugos.”+ Busa siya nagpugong, ug siya wala magpatay kanila taliwala sa ilang mga igsoon.  Karon ang atabay nga gitambogan ni Ismael+ sa tanang patayng lawas sa mga tawo nga iyang gipamatay maoy usa ka dakong atabay, ang binuhat ni Haring Asa tungod kang Baasa nga hari sa Israel.+ Mao kadto ang gipuno ni Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias sa mga pinatay. 10  Unya gibihag ni Ismael ang tanang nahibilin sa katawhan nga didto sa Mizpa,+ ang mga anak nga babaye sa hari+ ug ang tanang katawhan nga nahibilin sa Mizpa,+ nga gitugyan ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay ilalom sa pagbantay ni Gedalias nga anak nga lalaki ni Ahikam.+ Busa si Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias mibihag kanila ug mitabok ngadto sa mga anak ni Ammon.+ 11  Sa ulahi si Johanan+ nga anak nga lalaki ni Karea ug ang tanang pangulo sa mga kasundalohan+ nga uban niya nakadungog sa tanang kadaotan nga gibuhat ni Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias. 12  Busa ilang gikuha ang tanang lalaki ug nangadto sa pagpakig-away kang Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias ug nakaplagan siya sa daplin sa dagayang katubigan sa Gabaon.+ 13  Unya nahitabo nga sa dihang ang tanang katawhan nga uban ni Ismael nakakita kang Johanan nga anak nga lalaki ni Karea ug sa tanang pangulo sa mga kasundalohan nga uban niya, sila nagmaya. 14  Ug ang tanang katawhan nga gidalang binihag ni Ismael gikan sa Mizpa+ miliso ug namalik ug nangadto kang Johanan nga anak nga lalaki ni Karea. 15  Ug kon bahin kang Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias, siya miikyas+ uban sa walo ka tawo gikan sa atubangan ni Johanan, aron moadto sa mga anak ni Ammon. 16  Si Johanan+ nga anak nga lalaki ni Karea ug ang tanang pangulo sa mga kasundalohan nga uban niya nagkuha karon sa tanang nahibilin sa katawhan nga ilang gidalag balik gikan kang Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias, gikan sa Mizpa, human niya patya si Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam, mga tawo nga lig-on ug lawas, mga tawong manggugubat, ug ang mga asawa ug ang gagmayng mga bata ug ang mga opisyal sa palasyo, nga iyang gidalag balik gikan sa Gabaon. 17  Busa sila migikan ug mipuyo sa dapit-abotanan ni Kimham nga tupad sa Betlehem,+ aron sa pagpadayon ug sa pagsulod sa Ehipto,+ 18  tungod sa mga Caldeanhon;+ kay sila nahadlok kanila,+ sanglit gipatay ni Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias si Gedalias nga anak nga lalaki ni Ahikam,+ nga gitudlo sa hari sa Babilonya nga tagdumala sa yuta.+

Mga Footnote