Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 40:1-16

40  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova human siya palakta ni Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay gikan sa Rama,+ sa dihang siya iyang gikuha samtang siya pinosasan taliwala sa tanang destiyero sa Jerusalem ug sa Juda, nga gidala sa pagkadestiyero ngadto sa Babilonya.+  Ug ang pangulo sa mga bantay nagkuha kang Jeremias ug miingon kaniya: “Gisulti mismo ni Jehova nga imong Diyos kini nga katalagman batok niining dapita,+  aron si Jehova magtuman niini ug magbuhat sumala sa iyang gisulti, tungod kay kamo nakasala batok kang Jehova ug wala mosunod sa iyang tingog. Ug kining butanga nahitabo kaninyo.+  Ug karon, tan-awa! gitangtangan ko ikaw karong adlawa sa mga posas sa imong mga kamot. Kon maayo sa imong mga mata nga mouban kanako sa Babilonya, uban, ug ang akong panan-aw dili ko ibulag kanimo.+ Apan kon daotan sa imong mga mata nga mouban kanako sa Babilonya, pabilin. Tan-awa! Ang tibuok yuta anaa sa imong atubangan. Sa bisan diin nga maayo ug matarong sa imong mga mata nga adtoan, adto didto.”+  Ug siya dili pa buot mobalik, sa dihang si Nebuzaradan miingon: “Balik ngadto kang Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan,+ nga gitudlo sa hari sa Babilonya ibabaw sa mga siyudad sa Juda, ug puyo uban kaniya taliwala sa katawhan; o sa bisan diin nga maayo sa imong mga mata nga adtoan, adto.”+ Ug unya ang pangulo sa mga bantay naghatag kaniyag rasyon nga pagkaon ug usa ka regalo ug nagpalakaw kaniya.+  Busa si Jeremias miadto kang Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam didto sa Mizpa+ ug mipuyo uban niya taliwala sa katawhan nga nahibilin sa yuta.  Sa ulahi ang tanang pangulo sa mga kasundalohan nga didto sa kapatagan,+ sila ug ang ilang mga tawo, nakadungog nga ang hari sa Babilonya nagtudlo kang Gedalias nga anak nga lalaki ni Ahikam nga tagdumala sa yuta ug nga siya nagtudlo kaniya nga tagdumala sa mga lalaki ug sa mga babaye ug sa gagmayng mga bata ug sa pipila sa mga timawa sa yuta, nga wala dad-a sa pagkadestiyero ngadto sa Babilonya.+  Busa miadto sila kang Gedalias sa Mizpa, si Ismael+ nga anak nga lalaki ni Netanias ug si Johanan+ ug si Jonatan, ang mga anak nga lalaki ni Karea, ug si Seraias nga anak nga lalaki ni Tanhumet ug ang mga anak nga lalaki ni Epai nga Netopahanon+ ug si Jezanias+ nga anak nga lalaki sa Maacatnon,+ sila ug ang ilang mga tawo.+  Ug si Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan+ nanumpa+ kanila ug sa ilang mga tawo, nga nag-ingon: “Ayaw kahadlok sa pag-alagad sa mga Caldeanhon. Magpadayon sa pagpuyo sa yuta ug mag-alagad sa hari sa Babilonya, ug maayo ang inyong dangatan.+ 10  Ug kon bahin kanako, ania, ako magapuyo sa Mizpa,+ aron mobarog atubangan sa mga Caldeanhon nga moanhi kanato. Ug kon bahin kaninyo, pagtigom ug bino+ ug mga bunga sa ting-init ug lana ug isulod kini sa inyong mga sudlanan ug pamuyo kamo sa inyong mga siyudad nga inyong nailog.” 11  Ug ang tanang Hudiyo nga didto sa Moab ug sa taliwala sa mga anak ni Ammon ug sa Edom ug kadtong didto sa tanang ubang kayutaan,+ sila usab nakadungog nga ang hari sa Babilonya naghatag sa Juda ug mga nanghibilin ug siya nagtudlo nga tagdumala nila kang Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam nga anak nga lalaki ni Sapan. 12  Ug ang tanang Hudiyo misugod sa pagpamalik gikan sa tanang dapit diin sila gipatibulaag, ug sila nangadto sa yuta sa Juda kang Gedalias sa Mizpa.+ Ug sila nanigom ug daghan kaayong bino ug mga bunga sa ting-init. 13  Ug kon bahin kang Johanan+ nga anak nga lalaki ni Karea+ ug sa tanang pangulo sa mga kasundalohan nga didto sa kapatagan,+ sila miadto kang Gedalias sa Mizpa. 14  Ug sila miingon kaniya: “Wala ba gayod ikaw mahibalo nga si Baalis, ang hari sa mga anak ni Ammon,+ nagpadala kang Ismael+ nga anak nga lalaki ni Netanias+ aron sa pagpatay sa imong kalag?” Apan si Gedalias nga anak nga lalaki ni Ahikam wala motuo kanila.+ 15  Ug si Johanan+ nga anak nga lalaki ni Karea miingon kang Gedalias, sa usa ka tago nga dapit sa Mizpa: “Buot kong moadto, karon, ug patyon si Ismael nga anak nga lalaki ni Netanias, sanglit wala gayoy makahibalo.+ Nganong siya magpatay sa imong kalag, ug ngano man nga ang tanan nga iya sa Juda nga ginatigom nganha kanimo matibulaag ug ang nahibilin nga iya sa Juda malaglag?”+ 16  Apan si Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam+ miingon kang Johanan nga anak nga lalaki ni Karea: “Ayaw buhata kining butanga, kay bakak ang imong gipanulti mahitungod kang Ismael.”+

Mga Footnote