Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 39:1-18

39  Sa ikasiyam ka tuig ni Zedekias nga hari sa Juda, sa ikanapulo ka bulan,+ si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya ug ang tibuok niyang kasundalohan miabot sa Jerusalem ug milikos niini.+  Sa ikanapulog-usa ka tuig ni Zedekias, sa ikaupat ka bulan, sa ikasiyam ka adlaw sa bulan, ang siyudad nagawangan.+  Ug ang tanang prinsipe sa hari sa Babilonya misulod ug milingkod sa Tungatungang Ganghaan,+ nga mao, si Nergal-sarezer, si Samgar-nebo, si Sarsekim, si Rabsaris, si Nergal-sarezer nga Rabmag ug ang tanang ubang mga prinsipe sa hari sa Babilonya.  Karon sa pagkakita kanila ni Zedekias nga hari sa Juda ug sa tanang tawong manggugubat, sila mikalagiw+ ug migula sa kagabhion gikan sa siyudad agi sa tanaman sa hari,+ agi sa ganghaan taliwala sa dobleng paril; ug sila nanggula agi sa Araba.+  Ug usa ka panon sa kasundalohan sa mga Caldeanhon ang migukod kanila,+ ug ilang naapsan si Zedekias sa desyertong kapatagan sa Jerico.+ Unya ilang gikuha siya ug gidala siya kang Nabucodonosor nga hari sa Babilonya didto sa Ribla+ sa yuta sa Hamat+ aron siya makapakanaog kaniya sa hudisyal nga mga hukom.+  Ug ang hari sa Babilonya nagpatay+ sa mga anak ni Zedekias didto sa Ribla sa atubangan sa iyang mga mata,+ ug ang tanang tawo nga hamili sa Juda gipamatay sa hari sa Babilonya.+  Ug iyang gibutaan ang mga mata ni Zedekias,+ ug human niana iyang gigapos siya sa tumbagang talikala, aron dad-on siya sa Babilonya.  Ug ang balay sa hari ug ang mga balay sa katawhan gisunog sa kalayo sa mga Caldeanhon,+ ug ang mga paril sa Jerusalem ilang gipanumpag.+  Ug ang uban pa sa katawhan nga nahibilin sa siyudad, ug kadtong mga mitalikod aron sa pagdapig kaniya, ug ang uban pa sa katawhan nga nahibilin gidala ni Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay+ ngadto sa pagkadestiyero sa Babilonya.+ 10  Ug ang pipila sa katawhan, ang mga timawa nga wala gayoy bisan unsa, gibilin sa yuta sa Juda ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay;+ ug siya naghatag kanilag mga parasan ug pinugos nga mga pag-alagad niadtong adlawa.+ 11  Dugang pa, si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya nagsugo mahitungod kang Jeremias pinaagi kang Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay, nga nag-ingon: 12  “Kuhaa siya ug ayaw ibulag ang imong panan-aw kaniya, ug ayaw gayod siya buhati ug bisan unsang daotan.+ Apan ingon sa iyang isulti kanimo, buhata ang ingon ngadto kaniya.”+ 13  Busa nagsugo si Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay ug si Nebusazban nga Rabsaris, ug si Nergal-sarezer nga Rabmag ug ang tanang kadagkoan sa hari sa Babilonya; 14  sila nagsugo ug nagkuha kang Jeremias gikan sa Sawang sa Guwardiya+ ug nagtugyan kaniya kang Gedalias+ nga anak nga lalaki ni Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan,+ aron dad-on siya ngadto sa iyang balay, aron siya mopuyo taliwala sa katawhan. 15  Ug midangat kang Jeremias ang pulong ni Jehova samtang siya gibilanggo didto sa Sawang sa Guwardiya,+ nga nag-ingon: 16  “Lakaw, ug ingna si Ebed-melek+ nga Etiopianhon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ania, tumanon ko ang akong mga pulong bahin niining siyudara alang sa katalagman ug dili alang sa kaayohan,+ ug tinong mahitabo kini sa imong atubangan nianang adlawa.”’+ 17  “‘Ug luwason ko ikaw nianang adlawa,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug dili ka itugyan ngadto sa kamot sa mga tawo nga imo mismong gikahadlokan.’+ 18  “‘Kay ako sa walay pakyas magtagana kanimo ug kaikyasan, ug dili ka mapukan sa espada; ug tino nga mabatonan mo ang imong kalag ingon nga inagaw,+ tungod kay ikaw misalig kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova.”

Mga Footnote