Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 38:1-28

38  Ug si Sepatias nga anak nga lalaki ni Matan ug si Gedalias nga anak nga lalaki ni Pasur ug si Jucal+ nga anak nga lalaki ni Selemias ug si Pasur nga anak nga lalaki ni Malkias+ nakadungog sa mga pulong nga gisulti ni Jeremias sa tanang katawhan,+ nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ang magpadayon sa pagpuyo niining siyudara mao ang mamatay sa espada,+ sa gutom+ ug sa kamatay.+ Apan ang mogawas ngadto sa mga Caldeanhon mao ang magpabiling buhi ug makahupot gayod sa iyang kalag ingon nga inagaw ug buhi.’+  Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Sa walay pakyas kining siyudara itugyan ngadto sa kamot sa kasundalohan sa hari sa Babilonya, ug siya tinong magbihag niini.’”+  Ug ang mga prinsipe nag-ingon sa hari: “Ipapatay, palihog, kining tawhana,+ kay sa ingon iyang gipaluya ang mga kamot sa mga tawong manggugubat nga nahibilin niini nga siyudad ug ang mga kamot sa tanang katawhan, pinaagi sa pagsulti kanila sumala niining mga pulonga.+ Kay kining tawhana nagatinguha dili sa kalinaw niining katawhan kondili sa katalagman.”  Busa si Haring Zedekias miingon: “Tan-awa! Siya anaa sa inyong mga kamot. Kay wala gayoy bisan unsang butang nga niana ang hari makadaog batok kaninyo.”+  Ug ilang gikuha si Jeremias ug gihulog siya sa atabay ni Malkias+ nga anak nga lalaki sa hari, nga didto sa Sawang sa Guwardiya.+ Busa ilang gitunton si Jeremias pinaagi sa mga pisi. Karon walay tubig sa atabay, kondili lapok lamang; ug si Jeremias miunlod sa lapok.+  Ug si Ebed-melek nga Etiopianhon,+ usa ka tawo nga eunuko ug nga didto sa balay sa hari, nakadungog nga ilang gisulod si Jeremias sa atabay; ug ang hari naglingkod didto sa Ganghaan ni Benjamin.+  Busa si Ebed-melek migula sa balay sa hari ug misulti sa hari, nga nag-ingon:  “Oh akong ginoo nga hari, kining mga tawhana nakahimo ug daotan sa tanan nga ilang gibuhat kang Jeremias nga manalagna, nga ilang gitambog sa atabay, aron siya mamatay+ didto tungod sa gutom.+ Kay wala nay tinapay sa siyudad.” 10  Unya ang hari mimando kang Ebed-melek nga Etiopianhon, nga nag-ingon: “Pagkuhag katloan ka tawo ilalom sa imong pagdumala gikan niining dapita, ug kuhaon mo si Jeremias nga manalagna gikan sa atabay sa dili pa siya mamatay.”+ 11  Busa si Ebed-melek nagdala sa mga tawo nga ilalom sa iyang pagdumala ug miadto sa balay sa hari ngadto sa silong sa tipiganan sa bahandi+ ug mikuha gikan didto ug dunot nga mga nuog ug dunot nga mga panapton ug gitunton kini ngadto kang Jeremias sa atabay+ pinaagi sa mga pisi. 12  Unya si Ebed-melek nga Etiopianhon miingon kang Jeremias: “Ibutang, palihog, ang dunot nga mga nuog ug ang mga panapton diha sa imong mga ilok ilalom sa mga pisi.” Ug gibuhat kana ni Jeremias.+ 13  Sa kataposan ilang gibitad si Jeremias pinaagi sa mga pisi ug gipagawas gikan sa atabay. Ug si Jeremias nagpadayon sa pagpuyo didto sa Sawang sa Guwardiya.+ 14  Ug si Haring Zedekias nagpasugo ug nagpakuha kang Jeremias nga manalagna ngadto kaniya+ sa ikatulong agianan-pasulod,+ nga diha sa balay ni Jehova,+ ug unya ang hari miingon kang Jeremias: “Ako adunay ipangutana kanimo. Ayaw paglimod kanako sa bisan unsa.”+ 15  Niini si Jeremias miingon kang Zedekias: “Kon ako motug-an kanimo, dili mo ba gayod ako patyon? Ug kon ako motambag kanimo, ikaw dili mamati kanako.”+ 16  Niana si Haring Zedekias nanumpa kang Jeremias didto sa tago nga dapit, nga nag-ingon: “Ingon nga si Jehova buhi, nga maoy nagbuhat niining maong kalag alang kanato,+ dili ko ikaw patyon, ug dili ko ikaw itugyan sa kamot niining mga tawo nga nagatinguha sa imong kalag.”+ 17  Si Jeremias karon miingon kang Zedekias: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Diyos sa mga panon,+ ang Diyos sa Israel,+ ‘Kon ikaw moadto gayod sa mga prinsipe sa hari sa Babilonya,+ ang imong kalag usab tinong magpabiling buhi ug kini nga siyudad dili sunogon sa kalayo, ug ikaw ug ang imong panimalay tinong magpabiling buhi.+ 18  Apan kon ikaw dili moadto sa mga prinsipe sa hari sa Babilonya, kining siyudara itugyan usab ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon, ug sila sa pagkatinuod magsunog niini sa kalayo,+ ug ikaw dili makaikyas gikan sa ilang kamot.’”+ 19  Unya si Haring Zedekias miingon kang Jeremias: “Nalisang ako sa mga Hudiyo nga namiya sa pagdapig sa mga Caldeanhon,+ kay basin itugyan nila ako ngadto sa ilang kamot ug ila gayod akong among-amongan.”+ 20  Apan si Jeremias miingon: “Dili nila buhaton ang maong pagtugyan. Palihog, tumana ang tingog ni Jehova niining gisulti ko kanimo, ug maayo ang imong dangatan,+ ug ang imong kalag magpadayong buhi. 21  Apan kon ikaw modumili sa paggula,+ mao kini ang butang nga gipakita ni Jehova kanako: 22  Ug, tan-awa! ang tanang babaye nga nahibilin sa balay sa hari sa Juda+ ginadala ngadto sa mga prinsipe sa hari sa Babilonya,+ ug sila nag-ingon, ‘Ang mga tawo nga nakigdait kanimo naghaylo kanimo+ ug nakadaog kanimo.+ Ilang gipaunlod ang imong tiil sa yanang mismo; sila nanibog ngadto sa sukwahi nga direksiyon.’+ 23  Ug ang tanan nimong mga asawa ug mga anak ilang ginadala ngadto sa mga Caldeanhon, ug ikaw dili makaikyas gikan sa ilang kamot,+ apan ikaw madakpan sa kamot sa hari sa Babilonya, ug tungod kanimo kini nga siyudad pagasunogon sa kalayo.”+ 24  Ug si Zedekias miingon kang Jeremias: “Hinaot wala gayoy tawo nga mahibalo bahin niining mga butanga, aron dili ka mamatay. 25  Ug kon ang mga prinsipe+ makadungog nga ako nakigsulti kanimo ug sila moanhi kanimo ug moingon kanimo, ‘Sultihi kami, palihog, Unsay imong gipakigsulti sa hari? Ayaw itago ang bisan unsa gikan kanamo, ug dili ka namo patyon. Ug unsay gipakigsulti sa hari kanimo?’ 26  ingnon mo usab sila, ‘Akong gipadangat ang akong hangyo alang sa pabor sa atubangan sa hari, nga dili niya ako ibalik ngadto sa balay ni Jehonatan+ aron mamatay didto.’” 27  Unya ang tanang prinsipe miadto kang Jeremias ug nagsukitsukit kaniya. Sa baylo, siya misulti kanila sumala sa tanan niining mga pulonga nga gisugo sa hari.+ Busa sila nanghilom sa iyang atubangan, kay ang maong butang wala man hidunggi. 28  Ug si Jeremias nagpadayon sa pagpuyo didto sa Sawang sa Guwardiya+ hangtod sa adlaw nga nabihag ang Jerusalem.+ Ug nahitabo kini sa pagkabihag gayod sa Jerusalem.+

Mga Footnote