Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 37:1-21

37  Ug si Haring Zedekias+ nga anak nga lalaki ni Josias+ nagsugod sa paghari puli kang Conias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiakim,+ nga gihimong hari sa yuta sa Juda ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya.+  Ug siya mismo ug ang iyang mga alagad ug ang katawhan sa yuta wala mamati sa mga pulong ni Jehova+ nga iyang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna.+  Ug gipadala ni Haring Zedekias si Jehucal+ nga anak nga lalaki ni Selemias ug si Sofonias+ nga anak nga lalaki ni Maaseias+ nga saserdote ngadto kang Jeremias nga manalagna, nga nag-ingon: “Palihog, pag-ampo kang Jehova nga atong Diyos alang kanamo.”+  Ug si Jeremias misulod ug migula sa taliwala sa katawhan,+ sanglit wala man nila siya ibutang sa bilanggoan.  Ug dihay kasundalohan ni Paraon nga migula sa Ehipto;+ ug ang mga Caldeanhon nga naglikos sa Jerusalem nakadungog sa taho bahin kanila. Busa sila misibog gikan sa Jerusalem.+  Unya ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias nga manalagna, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Mao kini ang inyong isulti sa hari sa Juda, ang usa nga nagpadala kaninyo nganhi kanako sa pagpakisayod kanako:+ “Tan-awa! Ang kasundalohan ni Paraon nga nanganha kaninyo aron sa pagtabang mamalik gayod sa ilang yuta, ang Ehipto.+  Ug ang mga Caldeanhon tinong mobalik ug makig-away batok niini nga siyudad ug magbihag niini ug magsunog niini sa kalayo.”+  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ayaw limbongi ang inyong mga kalag,+ nga mag-ingon, ‘Ang mga Caldeanhon tinong mobiya gikan kanato,’ tungod kay sila dili mobiya. 10  Kay kon inyong mapukan ang tibuok kasundalohan sa mga Caldeanhon nga nakig-away kaninyo+ ug adunay mahibilin kanila nga mga tawong giduslak,+ ang matag usa kanila diha sa iyang tolda mobangon ug magsunog niining siyudara sa kalayo.”’” 11  Ug nahitabo sa nakasibog na ang kasundalohan sa mga Caldeanhon gikan sa Jerusalem+ tungod sa kasundalohan ni Paraon,+ 12  nga si Jeremias migula sa Jerusalem aron mopaingon sa yuta sa Benjamin+ ug kuhaon ang iyang bahin didto taliwala sa katawhan. 13  Busa nahitabo sa didto siya sa Ganghaan ni Benjamin+ nga didto usab ang opisyal nga nagdumala, nga ginganlag Irias nga anak nga lalaki ni Selemias nga anak nga lalaki ni Hananias. Dihadiha iyang gidakop si Jeremias nga manalagna, nga nag-ingon: “Ikaw mibiya aron sa pagdapig sa mga Caldeanhon!” 14  Apan si Jeremias miingon: “Bakak kana!+ Wala ako mobiya aron sa pagdapig sa mga Caldeanhon.” Apan siya wala mamati kaniya. Busa si Irias nagpadayon sa paghupot kang Jeremias ug nagdala kaniya ngadto sa mga prinsipe. 15  Ug ang mga prinsipe+ nasuko kang Jeremias,+ ug siya ilang gihampak+ ug gisulod sa talikalaanan,+ didto sa balay ni Jehonatan+ nga sekretaryo, kay mao kadto ang ilang gihimong bilanggoan.+ 16  Sa nakasulod na si Jeremias sa balay sa atabay+ ug sa inarkong mga lawak, si Jeremias nagpabilin didto sa daghang adlaw. 17  Ug gipasugoan ug gipakuha siya ni Haring Zedekias, ug gisukitsukit siya sa hari didto sa iyang balay sa usa ka tago nga dapit.+ Ug siya miingon: “Aduna bay pulong gikan kang Jehova?” Niini si Jeremias miingon: “Aduna!” Ug sa dugang siya miingon: “Ikaw itugyan ngadto sa kamot sa hari sa Babilonya!”+ 18  Unya si Jeremias miingon kang Haring Zedekias: “Sa unsang paagi ako nakasala batok kanimo ug batok sa imong mga alagad ug batok niini nga katawhan,+ mao nga ako inyong gibalhog sa bilanggoan? 19  Hain, karon, ang inyong mga manalagna nga nanagna kaninyo, nga nag-ingon, ‘Ang hari sa Babilonya dili moanhi batok kaninyo ug batok niini nga yuta’?+ 20  Ug karon pamati, palihog, Oh akong ginoo nga hari. Hinaot nga ang akong hangyo alang sa pabor,+ palihog, modangat sa imong atubangan, ug ayaw ako ipadalag balik ngadto sa balay ni Jehonatan+ nga sekretaryo, aron dili ako mamatay didto.”+ 21  Niana si Haring Zedekias mimando, ug unya ilang gitener si Jeremias sa Sawang sa Guwardiya;+ ug gihatagan siyag lingin nga tinapay adlaw-adlaw gikan sa dalan sa mga panadero,+ hangtod nahurot ang tanang tinapay sa siyudad.+ Ug si Jeremias nagpabilin sa Sawang sa Guwardiya.+

Mga Footnote