Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 35:1-19

35  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova sa mga adlaw ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, nga nag-ingon:  “Lakaw ngadto sa balay sa mga Rekabita,+ ug makigsulti ka kanila ug dad-on mo sila sa balay ni Jehova, ngadto sa usa sa mga lawak-kan-anan; ug hatagan mo sila ug bino nga mainom.”  Busa akong gikuha si Jaazanias nga anak nga lalaki ni Jeremias nga anak nga lalaki ni Habazinias ug ang iyang mga igsoon, ug ang tanan niyang mga anak, ug ang tibuok panimalay sa mga Rekabita,  ug akong gidala sila ngadto sa balay ni Jehova, ngadto sa lawak-kan-anan+ sa mga anak ni Hanan nga anak nga lalaki ni Igdalias, usa ka tawo sa matuod nga Diyos, nga didto tupad sa lawak-kan-anan sa mga prinsipe nga didto ibabaw sa lawak-kan-anan ni Maaseias nga anak nga lalaki ni Salum+ nga magbalantay sa pultahan.  Unya akong gibutang atubangan sa mga anak sa panimalay sa mga Rekabita ang mga kopa nga puno sa bino ug ang mga tagayan ug miingon kanila: “Inom kamo ug bino.”  Apan sila miingon: “Dili kami moinom ug bino, tungod kay si Jonadab nga anak nga lalaki ni Rekab,+ ang among katigulangan, mao ang nagsugo kanamo, nga nag-ingon, ‘Dili gayod kamo moinom ug bino, ni kamo ni ang inyong mga anak, hangtod sa panahong walay tino.+  Ug dili gayod kamo magtukod ug balay, ug dili gayod kamo magpugas ug binhi; ug dili gayod kamo magtanom ug parasan, ni mainyo kini. Apan sa mga tolda kamo magpuyo sa tanan ninyong mga adlaw, aron kamo magpadayong buhi sa daghang adlaw ibabaw sa nawong sa yuta diin kamo nagapuyo ingong mga langyaw.’+  Busa nagpadayon kami sa pagtuman sa tingog ni Jehonadab nga anak nga lalaki ni Rekab nga among katigulangan sa tanang butang nga iyang gisugo+ kanamo pinaagi sa dili pag-inom ug bino sa tanan namong mga adlaw, kami, ang among mga asawa, ang among mga anak nga lalaki ug ang among mga anak nga babaye,+  ug pinaagi sa dili pagtukod ug mga balay nga among kapuy-an, tungod niana walay parasan o uma o binhi nga maamoa. 10  Ug kami nagpadayon sa pagpuyo sa mga tolda ug nagtuman ug nagbuhat sumala sa tanan nga gisugo kanamo ni Jonadab+ nga among katigulangan.+ 11  Apan nahitabo sa dihang si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya misulong sa yuta+ nga kami miingon, ‘Ari kamo, ug manulod kita sa Jerusalem tungod sa kasundalohan sa mga Caldeanhon ug tungod sa kasundalohan sa mga Siryanhon, ug mamuyo kita sa Jerusalem.’”+ 12  Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias, nga nag-ingon: 13  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Lakaw, ug ingnon mo ang mga tawo sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem: “Wala ba kamo magpadayon sa pagkadawat ug tambag sa pagtuman sa akong mga pulong?”+ mao ang giingon ni Jehova. 14  “Ginatuman ang mga pulong ni Jehonadab nga anak nga lalaki ni Rekab,+ nga iyang gisugo sa iyang mga anak, sa dili pag-inom ug bino, ug sila wala moinom hangtod niining adlawa, tungod kay sila nagsunod sa sugo sa ilang katigulangan.+ Ug kon bahin kanako, ako nagsulti kaninyo, nga mibangon ug sayo ug misulti,+ apan kamo wala motuman kanako.+ 15  Ug nagpadayon ako sa pagpadala kaninyo sa tanan kong mga alagad nga mga manalagna,+ nga mibangon ug sayo ug nagpadala kanila, nga nag-ingon, ‘Palihog, talikod kamo, ang matag usa gikan sa iyang daotang dalan,+ ug ayoha ang inyong mga pakiglabot,+ ug ayaw pagsunod sa laing mga diyos sa pag-alagad kanila.+ Ug magpadayon sa pagpuyo sa yuta nga akong gihatag kaninyo ug sa inyong mga katigulangan.’+ Apan wala ninyo ikiling ang inyong igdulungog, ni kamo namati kanako.+ 16  Apan ang mga anak ni Jehonadab nga anak nga lalaki ni Rekab+ nagtuman sa sugo sa ilang katigulangan nga iyang gisugo kanila;+ apan kon bahin niini nga katawhan, sila wala mamati kanako.”’”+ 17  “Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ang Diyos sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ania, ipadangat ko diha sa Juda ug diha sa tanang molupyo sa Jerusalem ang tanang katalagman nga akong gisulti batok kanila,+ tungod kay ako misulti kanila apan sila wala mamati, ug ako nagpadayon sa pagtawag kanila apan sila wala motubag.’”+ 18  Ug ngadto sa panimalay sa mga Rekabita si Jeremias miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Tungod kay kamo nagsunod sa sugo ni Jehonadab+ nga inyong katigulangan ug nagpadayon sa pagtuman sa tanan niyang mga sugo ug nagabuhat sumala sa tanan nga iyang gisugo kaninyo,+ 19  busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Dili mawad-an si Jonadab nga anak nga lalaki ni Rekab ug tawo nga mobarog+ kanunay sa akong atubangan.”’”+

Mga Footnote