Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 34:1-22

34  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, sa dihang si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya+ ug ang tibuok niyang kasundalohan+ ug ang tanang gingharian sa yuta, ang dominyo ilalom sa iyang kamot,+ ug ang tanang mga katawhan nakig-away batok sa Jerusalem ug batok sa tanan niyang siyudad,+ nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Lakaw, ug ikaw magaingon kang Zedekias nga hari sa Juda,+ oo, ikaw magaingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, ihatag ko kining siyudara ngadto sa kamot sa hari sa Babilonya,+ ug iya kining pagasunogon sa kalayo.+  Ug ikaw dili makaikyas gikan sa iyang kamot, tungod kay sa walay pakyas ikaw madakpan ug sa iyang kamot ikaw itugyan.+ Ug ang imong mga mata makakita sa mga mata sa hari sa Babilonya,+ ug ang iyang baba makigsulti sa imong baba, ug ngadto sa Babilonya ikaw mahiadto.’  Hinunoa, paminaw sa pulong ni Jehova, Oh Zedekias nga hari sa Juda,+ ‘Mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod kanimo: “Dili ka mamatay pinaagi sa espada.  Mamatay ka sa kalinaw;+ ug ingon sa mga pagsunog alang sa imong mga amahan, ang kanhing mga hari nga nauna kanimo,+ sila usab maghimog pagsunog+ alang kanimo, ug ‘Pagkamakaluluoy, Oh agalon!’+ mao ang ilang isulti sa pagminatay+ kanimo, kay ‘ako mismo nagsulti sa maong pulong,’ mao ang giingon ni Jehova.”’”’”  Ug si Jeremias nga manalagna nagsulti kang Zedekias nga hari sa Juda sa tanan niining pulonga+ sa Jerusalem,  sa dihang ang mga kasundalohan sa hari sa Babilonya nakig-away batok sa Jerusalem ug batok sa tanang siyudad sa Juda nga nahibilin,+ batok sa Lakis+ ug batok sa Azeka;+ kay kini sila, ang kinutaang mga siyudad,+ mao ang nahibilin taliwala sa mga siyudad sa Juda.+  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova human si Haring Zedekias maghimog pakigsaad uban sa tanang katawhan nga didto sa Jerusalem aron sa pagmantala kanila sa kagawasan,+  aron hatagan ug kagawasan sa matag usa ang iyang sulugoong lalaki ug sa matag usa ang iyang sulugoong babaye, Hebreohanon+ nga lalaki ug Hebreohanon nga babaye, aron dili sila gamiton nga mga sulugoon, nga mao, usa ka Hudiyo, nga iyang igsoon.+ 10  Busa ang tanang prinsipe+ mituman, ug ang tanang katawhan nga misulod sa pakigsaad nga hatagan ug kagawasan sa matag usa ang iyang sulugoong lalaki ug sa matag usa ang iyang sulugoong babaye, aron dili na sila gamiton nga mga sulugoon, ug sila mituman ug nagpalakaw kanila.+ 11  Apan human niana nausab ang ilang hunahuna+ ug gipabalik ang mga sulugoong lalaki ug ang mga sulugoong babaye nga ilang gihatagan ug kagawasan, ug ilang gihimo sila nga mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye.+ 12  Busa ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nga nag-ingon: 13  “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ako naghimog usa ka pakigsaad uban sa inyong mga katigulangan+ sa adlaw sa akong pagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto,+ gikan sa balay sa mga sulugoon,+ nga nag-ingon: 14  “Pagkatapos sa pito ka tuig kinahanglang ipahigawas sa matag usa kaninyo ang iyang igsoon,+ usa ka Hebreohanon,+ nga gibaligya kanimo+ ug nga nakasilbi kanimo ug unom ka tuig; ug imo gayod siyang hatagan ug kagawasan gikan kanimo.” Apan ang inyong mga katigulangan wala mamati kanako, ni sila nagkiling sa ilang igdulungog.+ 15  Ug karong adlawa nagbag-o kamo ug naghimo kon unsay matul-id sa akong mga mata pinaagi sa pagmantala ug kagawasan, ang matag usa ngadto sa iyang isigkatawo, ug kamo naghimog usa ka pakigsaad sa akong atubangan+ diha sa balay nga gitawag sa akong ngalan.+ 16  Unya kamo mitalikod+ ug nagpasipala sa akong ngalan+ ug gipabalik sa matag usa ang iyang sulugoong lalaki ug sa matag usa ang iyang sulugoong babaye, nga inyong gihatagan ug kagawasan nga nakapahimuot sa ilang kalag, ug inyo silang gihimong mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye.’+ 17  “Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Kamo wala motuman kanako sa pagpadayon sa pagmantala ug kagawasan,+ ang matag usa ngadto sa iyang igsoong lalaki ug ang matag usa ngadto sa iyang isigkatawo. Ania, ako magamantala kaninyo ug kagawasan,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘alang sa espada,+ sa kamatay+ ug sa gutom,+ ug tino nga itugyan ko kamo ingong hinungdan sa pagpangurog sa tanang gingharian sa yuta.+ 18  Ug akong itugyan ang mga tawo nga naglapas sa akong pakigsaad,+ sa pagkaagi nga sila wala motuman sa mga pulong sa pakigsaad nga ilang gihimo sa akong atubangan uban sa nating baka nga ilang gipikas+ aron sila makaagi sa taliwala sa mga bahin niini;+ 19  nga mao, ang mga prinsipe sa Juda ug ang mga prinsipe sa Jerusalem,+ ang mga opisyal sa palasyo ug ang mga saserdote ug ang tanang katawhan sa yuta nga nangagi sa taliwala sa mga bahin sa nating baka— 20  oo, akong itugyan sila ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway ug ngadto sa kamot niadtong mga nagtinguha sa ilang kalag;+ ug ang ilang patayng mga lawas mahimong pagkaon alang sa naglupad nga mga linalang sa kalangitan ug alang sa mga mananap sa yuta.+ 21  Ug si Zedekias nga hari sa Juda+ ug ang iyang mga prinsipe akong itugyan ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway ug ngadto sa kamot niadtong mga nagtinguha sa ilang kalag ug sa kamot sa mga kasundalohan sa hari sa Babilonya+ nga nanibog gikan kaninyo.’+ 22  “‘Ania, ako magamando,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug tino nga pabalikon ko sila niining siyudara,+ ug sila gayod makig-away batok niini ug magbihag niini ug magsunog niini sa kalayo;+ ug ang mga siyudad sa Juda himoon ko nga usa ka awaaw nga walay molupyo.’”+

Mga Footnote