Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 33:1-26

33  Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias sa ikaduhang higayon, samtang siya gibilanggo pa didto sa Sawang sa Guwardiya,+ nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Magbubuhat+ sa yuta, si Jehova nga Mag-uumol+ niini aron sa pagtukod niini nga lig-on,+ nga Jehova ang iyang ngalan,+  ‘Tawgon mo ako, ug ako motubag kanimo+ ug sa madali magasulti kanimo sa dagko ug dili-masabot nga mga butang nga wala nimo mahibaloi.’”+  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel mahitungod sa mga balay niini nga siyudad ug mahitungod sa mga balay sa mga hari sa Juda nga gitumpag tungod sa mga pang-asdang nga bungdo ug tungod sa espada;+  mahitungod nilang mangabot aron makig-away batok sa mga Caldeanhon ug aron pun-on ang mga dapit sa mga patayng lawas sa mga tawo nga akong gipamatay tungod sa akong kasuko ug sa akong kaaligutgot,+ ug tungod sa tanan kansang pagkadaotan gitago ko ang akong nawong gikan niini nga siyudad,+  ‘Ania, akong ipahinabo ang pagkaayo sa lawas ug kahimsog alang kaniya;+ ug akong ayohon sila ug ipadayag kanila ang kadagaya sa pakigdait ug kamatuoran.+  Ug akong dad-on ug balik ang mga binihag sa Juda ug ang mga binihag sa Israel,+ ug tukoron ko sila sama sa sinugdan.+  Ug lunsayon ko sila gikan sa tanan nilang kasaypanan nga ilang nahimo batok kanako,+ ug pasayloon ko sila sa tanan nilang kasaypanan nga ilang nahimo batok kanako ug nga niana sila nakalapas batok kanako.+  Ug siya tino nga mahimong usa ka ngalan sa kasadya alang kanako,+ usa ka pagdayeg ug katahom alang sa tanang kanasoran sa yuta nga makadungog sa tanang pagkamaayo nga buhaton ko kanila.+ Ug sila tino nga malisang+ ug mangurog+ tungod sa tanang pagkamaayo ug tungod sa tanang pakigdait nga buhaton ko kaniya.’”+ 10  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Niining dapita nga pagaingnon ninyo nga naawaaw nga walay tawo ug walay binuhing hayop, diha sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem nga biniyaan+ nga walay tawo ug walay molupyo ug walay binuhing hayop, madungog pa unya+ 11  ang tingog sa kasadya ug ang tingog sa pagmaya,+ ang tingog sa pamanhonon ug ang tingog sa pangasaw-onon, ang tingog niadtong magaingon: “Dayega ninyo si Jehova sa mga panon, kay si Jehova maayo;+ kay ang iyang mahigugmaong-kalulot maoy hangtod sa panahong walay tino!”’+ “‘Sila magadala ug halad-sa-pagpasalamat ngadto sa balay ni Jehova,+ kay dad-on ko ug balik ang mga binihag sa yuta sama sa sinugdan,’+ nag-ingon si Jehova.” 12  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Niining awaaw nga dapit nga walay tawo ug bisan binuhing hayop+ ug sa tanang siyudad niini anaa pa unyay sibsibanan sa mga magbalantay nga nagpalubog sa panon sa kahayopan.’+ 13  “‘Sa mga siyudad sa bukirong rehiyon, sa mga siyudad sa kapatagan+ ug sa mga siyudad sa habagatan+ ug sa yuta sa Benjamin+ ug sa palibot sa Jerusalem+ ug sa mga siyudad sa Juda+ ang mga panon sa mga hayop moagi gihapon ilalom sa mga kamot sa usa nga nagaihap,’+ si Jehova nag-ingon.” 14  “‘Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug buhaton ko gayod ang maayong pulong nga akong gisulti,+ mahitungod sa balay sa Israel+ ug mahitungod sa balay sa Juda. 15  Nianang mga adlawa ug nianang panahona ako magpaturok alang kang David ug usa ka matarong nga turok,+ ug siya tino nga magpahamtang ug hustisya ug pagkamatarong diha sa yuta.+ 16  Nianang mga adlawa ang Juda maluwas+ ug ang Jerusalem magapuyo sa kasegurohan.+ Ug mao kini ang itawag kaniya, Si Jehova Mao ang Atong Pagkamatarong.’”+ 17  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Dili mawad-an si David ug usa ka tawo nga molingkod sa trono sa balay sa Israel.+ 18  Ug kon bahin sa mga saserdote, ang mga Levihanon, dili mawad-an ug usa ka tawo gikan sa akong atubangan nga magtanyag ug tibuok halad-nga-sinunog ug mopaaso ug halad-nga-lugas ug magtanyag ug halad sa kanunay.’”+ 19  Ug ang pulong ni Jehova sa dugang pa midangat kang Jeremias, nga nag-ingon: 20  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Kon kamo makabungkag sa akong pakigsaad sa adlaw ug sa akong pakigsaad sa gabii, mao nga dili motungha ang adlaw ug ang gabii sa ilang panahon,+ 21  sa ingon usab mabungkag ang akong pakigsaad uban kang David nga akong alagad+ mao nga siya dili makabaton ug anak nga lalaki nga magamando ingong hari diha sa iyang trono;+ ingon man usab mga Levihanon, mga saserdote, nga akong mga alagad.+ 22  Ingon nga ang panon sa kalangitan dili maihap, ni masukod ang mga balas sa dagat,+ sa ingon usab akong padaghanon ang binhi ni David nga akong alagad ug ang mga Levihanon nga nag-alagad kanako.’”+ 23  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kang Jeremias, nga nag-ingon: 24  “Wala ba nimo masabti ang gisulti nila nga iya niini nga katawhan, nga nag-ingon, ‘Ang duha ka banay nga gipili ni Jehova,+ isalikway ba usab niya sila’? Ug nagpadayon sila sa pagtamay sa akong kaugalingong katawhan,+ aron dili na kini magpadayon nga usa ka nasod sa ilang atubangan. 25  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Kon dili tinuod nga ako nagtudlo sa akong pakigsaad sa adlaw ug sa gabii,+ sa mga lagda sa langit ug sa yuta,+ 26  sa ingon isalikway ko usab ang mismong binhi ni Jacob ug ni David nga akong alagad,+ aron dili ako magkuha gikan sa iyang binhi ug mga magmamando ibabaw sa binhi ni Abraham, Isaac ug Jacob. Kay tigomon ko ang mga binihag+ kanila ug ako maluoy kanila.’”+

Mga Footnote