Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 30:1-24

30  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Isulat mo sa usa ka basahon ang tanang pulong nga akong isulti kanimo.+  Kay, “tan-awa! ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug akong tigomon ang mga binihag sa akong katawhan, ang Israel ug ang Juda,”+ si Jehova miingon, “ug ibalik ko sila sa yuta nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan, ug panag-iyahon gayod nila kini pag-usab.”’”+  Ug mao kini ang mga pulong nga gisulti ni Jehova sa Israel ug sa Juda.  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Among nadungog ang tingog sa pagkurog, sa kakuyaw,+ ug walay kalinaw.  Pangutana, palihog, Oh mga tawo, ug tan-awa kon nanganak ba ang usa ka lalaki. Nganong ako nakakita man sa matag lalaki nga lig-on ug lawas nga gihawid ang iyang mga kamot sa iyang balat-ang sama sa usa ka babaye nga nanganak,+ ug ang tanang nawong nangluspad?+  Pagkamakaluluoy! Kay dako uyamot kanang adlawa,+ nga walay sama niana,+ ug kana ang panahon sa kasakit alang kang Jacob.+ Apan siya maluwas gikan niana.”  “Ug mahitabo nianang adlawa,” mao ang giingon ni Jehova sa mga panon, “nga balion ko ang yugo sa usa gikan sa imong liog, ug bugtoon ko ang imong mga gapos,+ ug dili na siya pahimuslan sa mga estranyo ingong ulipon.  Ug sila mag-alagad gayod kang Jehova nga ilang Diyos ug kang David nga ilang hari,+ nga akong patindogon alang kanila.”+ 10  “Ug kon bahin kanimo, ayaw kahadlok, Oh akong alagad nga Jacob,” mao ang giingon ni Jehova, “ug ayaw kalisang, Oh Israel.+ Kay ania, ako magaluwas kanimo gikan sa halayo ug sa imong kaliwat gikan sa yuta sa ilang pagkabinihag.+ Ug si Jacob tino nga mobalik ug mahigawas sa kasamok ug maanaa sa kahayahay, ug walay bisan kinsa nga magapakurog.”+ 11  “Kay ako magauban kanimo,” mao ang giingon ni Jehova, “aron sa pagluwas kanimo;+ apan ako magahimog pagpuo taliwala sa tanang kanasoran diin ako nagpatibulaag kanimo.+ Hinunoa, kon bahin kanimo ikaw dili ko puohon.+ Ug pagatul-iron ko ikaw sa hustong paagi, sanglit dili ko gayod pasagdan nga ikaw dili masilotan.”+ 12  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Walay pagkaayo ang imong pagkahugno.+ Ang imong hampak nagmakanunayon.+ 13  Walay usa nga milaban sa imong kawsa, alang sa imong samad.+ Walay tambal nga makaayo, walay pagkaalim, alang kanimo.+ 14  Kadtong tanan nga nahigugma pag-ayo kanimo mao ang nakalimot kanimo.+ Dili ikaw ang ilang gipangita. Kay sa hampak sa usa ka kaaway ako naghampak kanimo,+ sa kastigo sa usa nga mabangis,+ tungod sa kadagaya sa imong kasaypanan;+ ang imong mga sala midaghan.+ 15  Nganong nagtuaw ka gumikan sa imong pagkahugno?+ Ang imong kasakit walay pagkaayo tungod sa kadagaya sa imong kasaypanan; ang imong mga sala midaghan.+ Gihimo ko kanimo kining mga butanga. 16  Busa ang tanang magatukob kanimo pagatukbon;+ ug kon bahin sa tanan nimong mga kaaway, silang tanan pagabihagon.+ Ug kadtong magapangilog kanimo tino nga pagailogan, ug ang tanang magapangagaw kanimo itugyan ko sa pagpangagaw.”+ 17  “Kay ipahiuli ko ikaw sa maayong panglawas, ug ayohon ko ikaw gikan sa imong mga hampak,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Kay ikaw gitawag nila nga usa ka babayeng giabog:+ ‘Nga mao ang Zion, nga wala pangitaa ni bisan kinsa.’”+ 18  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, tigomon ko ang mga binihag sa mga tolda ni Jacob,+ ug ako maluoy sa iyang mga tabernakulo. Ug ang siyudad tukoron gayod pag-usab ibabaw sa iyang bungdo;+ ug ibabaw sa nahiangay nga dapit niini mahimutang ang puloy-anang torre.+ 19  Ug gikan kanila mogula ang pagpasalamat, ug ang tingog niadtong nangatawa.+ Ug padaghanon ko sila, ug sila dili modiyutay;+ ug padaghanon ko kaayo sila, ug sila dili mahimong gamay kaayo.+ 20  Ug ang iyang mga anak mahimo gayong ingon sa kanhing kapanahonan, ug ang iyang kaugalingong katigoman lig-ong matukod sa akong atubangan.+ Ug akong iliso ang akong pagtagad nganha sa tanang tigpanglupig kaniya.+ 21  Ug ang iyang halangdong usa magagikan gayod kaniya,+ ug ang iyang kaugalingong magmamando mogula gikan sa iyang taliwala;+ ug paduolon ko siya, ug siya moduol gayod kanako.”+ “Kay kinsa, karon, kining usa nga naghatag sa iyang kasingkasing ingong pasalig aron makaduol kanako?”+ mao ang giingon ni Jehova. 22  “Ug kamo mahimong akong katawhan,+ ug ako mahimong inyong Diyos.”+ 23  Tan-awa! Ang usa ka unos ni Jehova, ang kaaligutgot mismo, migula, usa ka maharosong kusog nga bagyo.+ Diha sa ulo sa mga daotan kini mohuros.+ 24  Ang nagasilaob nga kasuko ni Jehova dili motalikod hangtod nga iyang ikapahamtang ug hangtod nga iyang matuman ang mga laraw sa iyang kasingkasing.+ Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw inyong pagatagdon kini.+

Mga Footnote