Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 3:1-25

3  Adunay usa ka panultihon: “Kon hinginlan sa usa ka lalaki ang iyang asawa ug siya gayod mobiya kaniya ug maiya sa laing lalaki, balikan pa ba niya ang iyang asawa?”+ Dili ba kanang yutaa nahugawan na gayod?+ “Ug ikaw nakahimog pagpamampam uban sa daghang kaubanan;+ ug aduna pa bay pagbalik kanako?”+ mao ang giingon ni Jehova.  “Iyahat ang imong mga mata ngadto sa nabantok nga mga alagianan ug tan-awa.+ Diin man niana nga ikaw wala lugosa?+ Sa daplin sa mga dalan naglingkod ka alang kanila, sama sa usa ka Arabiano diha sa kamingawan;+ ug ikaw naghugaw sa yuta pinaagi sa imong mga buhat sa pagpamampam ug pinaagi sa imong pagkadaotan.+  Busa ang dagayang pag-ulan gipugngan,+ ug walay bisan ulan sa tingpamulak ang midangat.+ Ug ang agtang sa usa ka asawa nga naghimog pagpamampam maoy imong naangkon. Ikaw midumili sa pagkaulaw.+  Ikaw ba sukad karon mitawag kanako, ‘Amahan ko,+ ikaw ang suod nga higala sa akong pagkabatan-on!+  Magmayugtanon ba ang usa hangtod sa panahong walay tino, o magbantay sa usa ka butang hangtod sa kahangtoran?’+ Tan-awa! Ikaw misulti, ug ikaw nagpadayon sa pagbuhat ug daotang mga butang ug milampos.”+  Ug si Jehova miingon kanako sa mga adlaw ni Josias nga hari:+ “‘Nakita mo ba kon unsay gibuhat sa dili-matinumanong Israel?+ Nagaadto siya sa matag hataas nga bukid+ ug sa ilalom sa matag malamboon nga kahoy,+ aron siya makahimog pagpamampam didto.+  Ug human niya mabuhat kining tanang butanga ako nagpadayon sa pag-ingon nga siya mobalik gayod kanako, apan siya wala mobalik;+ ug ang Juda nagpadayon sa pagtan-aw sa iyang maluibong igsoon nga babaye.+  Sa dihang nakita ko kana, tungod mismo sa pagpanapaw sa dili-matinumanong Israel, akong gihinginlan siya+ ug gihatag kaniya ang sulat-pamatuod sa iyang bug-os nga diborsiyo,+ apan ang maluibong Juda nga iyang igsoong babaye wala mahadlok, apan siya usab milakaw ug naghimog pagpamampam.+  Ug ang iyang pagpamampam nahitabo tungod sa iyang matiawtiawong panglantaw, ug siya naghugaw sa yuta+ ug nanapaw uban sa mga bato ug sa mga kahoy;+ 10  ug bisan pa niining tanan ang iyang maluibong igsoon nga babaye nga Juda wala mobalik kanako uban sa iyang bug-os nga kasingkasing,+ apan sa binakak lamang,’+ mao ang giingon ni Jehova.” 11  Ug si Jehova miingon kanako: “Gipamatud-an sa dili-matinumanong Israel nga ang iyang kalag mas matarong kay sa maluibong Juda.+ 12  Lakaw, ug imantala mo kining mga pulonga ngadto sa amihanan+ ug moingon: “‘“Balik, Oh masukihong Israel,” mao ang giingon ni Jehova.’+ ‘“Dili ako mosulinga sa kasuko nganha kaninyo,+ kay ako maunongon,”+ mao ang giingon ni Jehova.’ ‘“Dili ako magmayugtanon hangtod sa panahong walay tino.+ 13  Matikdi lamang ang imong kasaypanan, kay batok kang Jehova nga imong Diyos nga ikaw nakalapas.+ Ug ikaw nagpadayon sa pagpatibulaag sa imong mga dalan ngadto sa mga estranyo+ ilalom sa matag malamboon nga kahoy,+ apan kamo wala mamati sa akong tingog,” mao ang giingon ni Jehova.’” 14  “Balik kamo, Oh mga anak nga masukihon,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Kay ako nahimong bana nga tag-iya ninyo;+ ug kuhaon ko kamo, usa gikan sa usa ka siyudad ug duha gikan sa usa ka banay, ug dad-on ko kamo sa Zion.+ 15  Ug hatagan ko kamo ug mga magbalantay nga uyon sa akong kasingkasing,+ ug sila magpakaon gayod kaninyo sa kahibalo ug sa hait nga salabotan.+ 16  Ug mahitabo nga kamo modaghan ug mamunga gayod diha sa yuta nianang mga adlawa,” mao ang giingon ni Jehova.+ “Dili na sila moingon, ‘Ang arka sa pakigsaad ni Jehova!’+ ni motungha pa kini sa kasingkasing, ni mahinumdom pa sila niini+ o mangiliw niini, ug dili na kini buhaton pa. 17  Nianang panahona sila magtawag sa Jerusalem nga trono ni Jehova;+ ug ngadto kaniya ang tanang nasod pagadad-on sa tingob+ ngadto sa ngalan ni Jehova sa Jerusalem,+ ug sila dili na mosunod sumala sa katig-a sa ilang daotang kasingkasing.”+ 18  “Nianang mga adlawa sila molakaw, ang balay sa Juda abay sa balay sa Israel,+ ug sila mag-uban+ nga mogawas sa yuta sa amihanan paingon sa yuta nga akong gihatag sa inyong mga katigulangan ingong panulondon.+ 19  Ug ako miingon, ‘Oh giunsa ko sa pagpahimutang kanimo taliwala sa mga anak ug sa paghatag kanimo sa yuta nga tilinguhaon,+ ang panulondon sa pahiyas sa mga kasundalohan sa kanasoran!’ Ug ako sa dugang miingon, ‘“Amahan ko!”+ Kamo motawag kanako, ug kamo dili motalikod sa pagsunod kanako.’ 20  ‘Sa pagkamatuod ingon nga ang usa ka asawa maluibong mibiya sa iyang kauban,+ sa ingon kamo, Oh balay sa Israel, nagluib kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova.” 21  Sa nabantok nga mga alagianan adunay nadungog nga usa ka tingog, ang paghilak, ang mga pangaliyupo sa mga anak sa Israel. Kay gihimo nilang baliko ang ilang dalan;+ sila nahikalimot kang Jehova nga ilang Diyos.+ 22  “Balik kamo, mga anak nga masukihon.+ Akong ayohon ang inyong pagkamasukihon.”+ “Ania kami! Kami nagaduol kanimo, kay ikaw, Oh Jehova, ang among Diyos.+ 23  Sa pagkamatuod ang mga bungtod ingon man ang kaguliyang diha sa kabukiran+ iya sa kabakakan.+ Sa pagkamatuod anaa kang Jehova nga among Diyos ang kaluwasan sa Israel.+ 24  Apan ang makauulaw nga butang+ milamoy sa hinagoan sa among mga katigulangan sukad sa among pagkabatan-on, sa ilang mga panon sa karnero ug sa mga baka, sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang mga anak nga babaye. 25  Kami mihigda sa among kaulawan,+ ug ang among kaulawan nagpadayon sa pagtabon kanamo;+ kay kang Jehova nga among Diyos nga kami nakasala,+ kami ug ang among mga amahan sukad pa sa among pagkabatan-on ug hangtod niining adlawa,+ ug wala kami magtuman sa tingog ni Jehova nga among Diyos.”+

Mga Footnote