Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 29:1-32

29  Ug mao kini ang mga pulong sa sulat nga gipadala ni Jeremias nga manalagna gikan sa Jerusalem ngadto sa nahibilin sa mga ansiyano sa nadestiyero nga katawhan ug sa mga saserdote ug sa mga manalagna ug sa tanang katawhan, nga gidala ni Nabucodonosor sa pagkadestiyero gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonya,+  human manggikan sa Jerusalem si Jeconias+ nga hari ug ang mahal nga ginang+ ug ang mga opisyal sa palasyo, ang mga prinsipe sa Juda ug sa Jerusalem,+ ug ang mga artesano ug ang mga magtutukod ug mga kuta.+  Pinaagi kadto sa kamot ni Elasa nga anak nga lalaki ni Sapan+ ug ni Gemarias nga anak nga lalaki ni Hilkias, nga gisugo ni Zedekias+ nga hari sa Juda ngadto sa Babilonya kang Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ngadto sa tanang nadestiyero nga katawhan, nga akong gipahinabo nga madestiyero+ gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonya,  ‘Pagtukod ug mga balay ug puy-i kini, ug pagtanom ug mga tanaman ug kaona ang ilang bunga.+  Pangasawa kamo ug panganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye;+ ug papangasawaha ang inyong mga anak nga lalaki ug papamanaha ang inyong mga anak nga babaye, aron sila manganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye; ug magpadaghan kamo didto, ug ayaw pagpakadiyutay.  Dugang pa, tinguhaa ang kalinaw sa siyudad diin gipahinabo ko nga madestiyero kamo, ug iampo kini kang Jehova, kay sa kalinaw niini kamo makabaton ug kalinaw.+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ayaw tugoting ang inyong mga manalagna nga anaa taliwala kaninyo ug ang inyong mga tigpanag-an maglimbong kaninyo,+ ug ayaw pamati sa ilang mga damgo nga ilang gidamgo.+  Kay ‘sila nanagna kaninyo sa akong ngalan diha sa kabakakan. Wala ako magpadala kanila,’+ mao ang giingon ni Jehova.”’” 10  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Sa dihang matuman na ang kapitoan ka tuig sa Babilonya akong iliso ang akong pagtagad nganha kaninyo,+ ug akong tumanon kaninyo ang akong maayong pulong sa pagdala kaninyo ug balik niining dapita.’+ 11  “‘Kay ako nahibalo pag-ayo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko nganha kaninyo,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘mga hunahuna sa kalinaw, ug dili sa katalagman,+ sa paghatag kaninyog kaugmaon ug paglaom.+ 12  Ug kamo motawag gayod kanako ug moanhi ug moampo kanako, ug ako mamati kaninyo.’+ 13  “‘Ug kamo sa pagkatinuod mangita kanako ug makakaplag kanako,+ kay kamo mangita kanako sa bug-os ninyong kasingkasing.+ 14  Ug akong itugot nga makaplagan ninyo,’+ mao ang giingon ni Jehova. ‘Ug tigomon ko ang hugpong sa inyong mga binihag ug tapokon kamo gikan sa tanang kanasoran ug gikan sa tanang dapit diin gipatibulaag ko kamo,’+ mao ang giingon ni Jehova. ‘Ug dad-on ko kamog balik sa dapit nga gikan didto gipadestiyero ko kamo.’+ 15  “Apan kamo miingon, ‘Si Jehova nagpatindog alang kanato ug mga manalagna sa Babilonya.’ 16  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa hari nga naglingkod sa trono ni David+ ug sa tanang katawhan nga nagpuyo niini nga siyudad, ang inyong mga igsoon nga wala mahiuban kaninyo sa pagkadestiyero,+ 17  ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ania, ako magpadala batok kanila sa espada,+ sa gutom+ ug sa kamatay,+ ug himoon ko sila nga ingon sa namusikad nga mga igos nga dili makaon tungod kay daot.”’+ 18  “‘Ug gukdon ko sila sa espada, sa gutom ug sa kamatay, ug itugyan ko sila ingong hinungdan sa pagpangurog sa tanang gingharian sa yuta,+ usa ka tunglo ug usa ka butang nga makapahingangha ug pagataghoyan ug usa ka kaulawan taliwala sa tanang nasod nga didto sila ako gayod nga patibulaagon,+ 19  tungod kay sila wala mamati sa akong mga pulong,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘nga akong gipadala ngadto kanila pinaagi sa akong mga alagad nga mga manalagna, nga mibangon ug sayo ug nagpadala kanila.’+ “‘Apan wala kamo mamati,’+ mao ang giingon ni Jehova. 20  “Ug kon bahin kaninyo, pamati sa pulong ni Jehova, kamong tanang nadestiyero nga katawhan,+ nga gipapahawa ko gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonya.+ 21  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, mahitungod kang Ahab nga anak nga lalaki ni Kolaias ug kang Zedekias nga anak nga lalaki ni Maaseias, nga nanagna kaninyo ug kabakakan sa akong ngalan,+ ‘Ania, itugyan ko sila sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, ug siya magpatay kanila atubangan sa inyong mga mata.+ 22  Ug gikan kanila pagakuhaon gayod ang usa ka maldisyon gikan sa tibuok hugpong sa mga destiyero sa Juda nga anaa sa Babilonya, nga magaingon: “Hinaot nga si Jehova maghimo kanimong sama kang Zedekias ug sama kang Ahab,+ nga giasal sa kalayo sa hari sa Babilonya!”+ 23  tungod kay sila nagbuhat ug kabuangan sa Israel,+ ug sila nagpadayon sa pagpanapaw sa mga asawa sa ilang mga isigkatawo+ ug nagpadayon sa pagsulti ug binakak sa akong ngalan sa pulong nga wala nako isugo kanila.+ “‘“Ug ako ang Usa nga nahibalo ug ako usa ka saksi,”+ mao ang giingon ni Jehova.’” 24  “Ug ngadto kang Semaias+ sa Nehelam ikaw moingon, 25  ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Tungod kay sa imong ngalan ikaw nagpadalag mga sulat+ ngadto sa tanang katawhan nga anaa sa Jerusalem, ug kang Sofonias+ nga anak nga lalaki ni Maaseias, ang saserdote, ug sa tanang saserdote, nga nag-ingon, 26  ‘Si Jehova naghimo kanimong saserdote puli kang Jehoiada nga saserdote, aron mahimong dakong magtatan-aw sa balay ni Jehova+ alang ni bisan kinsang tawo nga nabuang+ ug nagagawi ingong manalagna, ug ibutang mo siya sa sepohan ug sa tangkol;+ 27  nan, karon, nganong wala nimo badlonga si Jeremias nga taga-Anatot,+ nga nagagawi ingong usa ka manalagna nganha kaninyo?+ 28  Tungod niana iya kaming gipasugoan sa Babilonya, nga nag-ingon: “Magdugay kini! Pagtukod ug mga balay ug puy-i kini, ug pagtanom ug mga tanaman ug kaona ang ilang bunga,+—”’”’” 29  Ug si Sofonias+ nga saserdote nagbasa niining sulata sa igdulungog ni Jeremias nga manalagna. 30  Unya ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias, nga nag-ingon: 31  “Pagsugo ngadto sa tanang nadestiyero nga katawhan,+ nga magaingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod kang Semaias sa Nehelam: “Tungod kay si Semaias nanagna kaninyo, apan ako wala magpadala kaniya, ug iyang gipasalig kamo sa kabakakan,+ 32  busa mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, akong iliso ang akong pagtagad nganha kang Semaias+ sa Nehelam ug nganha sa iyang kaliwat.’+ “‘“‘Dili siya makabaton ug usa ka tawo nga magapuyo sa taliwala niini nga katawhan;+ ug dili siya makakita sa maayo nga akong himoon alang sa akong katawhan,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘kay siya nagsulti ug tataw nga pagsukol batok kang Jehova.’”’”+

Mga Footnote