Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 20:1-18

20  Karon si Pasur nga anak nga lalaki ni Imer,+ ang saserdote, nga mao usab ang pangunang komisyonado diha sa balay ni Jehova,+ nagpadayon sa pagpamati kang Jeremias samtang nanagna niini nga mga pulong.  Unya gidapatan ni Pasur si Jeremias nga manalagna+ ug gibutang siya sa sepohan+ didto sa Ibabaw nga Ganghaan ni Benjamin, nga didto sa balay ni Jehova.  Apan nahitabo pagkasunod adlaw nga gibuhian ni Pasur si Jeremias gikan sa sepohan,+ ug si Jeremias karon miingon kaniya: “Si Jehova wala magtawag sa imong ngalan+ nga Pasur, kondili Kalisang sa tibuok palibot.+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, himoon ko ikaw nga kalisangan sa imong kaugalingon ug sa tanan nimong hinigugma, ug sila tino nga mapukan sa espada sa ilang mga kaaway+ samtang ang imong mga mata magatan-aw;+ ug ang tibuok Juda akong ihatag ngadto sa kamot sa hari sa Babilonya, ug iya gayod silang dad-on sa pagkadestiyero sa Babilonya ug pamatyon sila sa espada.+  Ug akong ihatag ang tanang tinigom nga mga butang niini nga siyudad ug ang tanang abot niini ug ang tanang bililhong mga butang niini; ug ang tanang bahandi sa mga hari sa Juda akong ihatag sa kamot sa ilang mga kaaway.+ Ug sila tino nga ilang agawon ug kuhaon sila ug dad-on sila sa Babilonya.+  Ug kon bahin kanimo, Oh Pasur, ug sa tanang molupyo sa imong balay, pagabihagon kamo;+ ug ikaw mahiadto sa Babilonya ug didto ikaw mamatay ug ilubong uban sa tanan nimong mga hinigugma,+ tungod kay ikaw nanagna kanila sa kabakakan.’”+  Imo akong gilimbongan, Oh Jehova, mao nga ako nalimbongan. Gigamit nimo ang imong kusog batok kanako, mao nga ikaw nakadaog.+ Ako nahimong kataw-anan sa tibuok adlaw; ang matag usa nagyubit kanako.+  Sa matag higayon nga ako mosulti, ako usab motuaw. Kapintas ug pagpanglaglag mao ang akong gisinggit.+ Kay ang pulong ni Jehova nahimong hinungdan sa kaulawan ug sa pagyagayaga kanako sa tibuok adlaw.+  Ug ako miingon: “Dili na ako maghisgot kaniya, ug dili na ako mosulti diha sa iyang ngalan.”+ Ug sa akong kasingkasing nahisama kini sa nagdilaab nga kalayo nga natakpan sulod sa akong kabukogan; ug ako gikapoyan sa pagpinugong, ug wala ko na kini maagwanta.+ 10  Kay akong nadungog ang daotang taho sa daghan.+ Dihay kalisang sa tibuok palibot. “Sulti kamo, aron kami mosulti bahin kaniya.”+ Ang matag may-kamatayong tawo nga nagatimbaya kanako ug “Pakigdait!”—nagabantay sila sa akong pagtakiang:+ “Tingali ug siya malimbongan,+ aron kita makadaog batok kaniya ug kita makapanimalos kaniya.” 11  Apan si Jehova nag-uban kanako+ sama sa usa nga makalilisang ang pagkagamhanan.+ Mao nga ang mga naglutos kanako mangapandol ug dili modaog.+ Sila maulawan pag-ayo, tungod kay sila dili mouswag. Ang ilang pagkapinaubos nga mohangtod sa panahong walay tino dili hikalimtan.+ 12  Apan ikaw, Oh Jehova sa mga panon, nagausisa sa matarong;+ ikaw nagatan-aw sa mga rinyon ug sa kasingkasing.+ Patan-awa ako sa imong pagpanimalos kanila,+ kay kanimo gipadayag ko ang akong kaso.+ 13  Mag-awit kamo kang Jehova! Dayega ninyo si Jehova! Kay iyang giluwas ang kalag sa kabos gikan sa kamot sa mga mamumuhat ug daotan.+ 14  Tinunglo ang adlaw nga akong natawhan! Hinaot nga ang adlaw nga gihimugso ako sa akong inahan dili mapanalanginan!+ 15  Tinunglo ang tawo nga nagdalag maayong balita sa akong amahan, nga nag-ingon: “Natawo kanimo ang usa ka anak, usa ka lalaki!” Siya gayod nagpamaya kaniya.+ 16  Ug kanang tawhana mahisama gayod sa mga siyudad nga gipukan ni Jehova samtang Siya wala magbasol.+ Ug sa kabuntagon siya makadungog ug usa ka singgit ug sa kaudtohon usa ka pasidaan.+ 17  Nganong wala gayod niya ako patya didto sa tagoangkan, aron ang akong inahan mahimong akong lubnganan ug ang iyang tagoangkan mahimong mabdos hangtod sa panahong walay tino?+ 18  Nganong migula pa ako gikan sa tagoangkan+ mismo aron makita ang kahago ug kaguol+ ug nga ang akong mga adlaw matapos lamang sa kaulawan?+

Mga Footnote