Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 19:1-15

19  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Lakaw, ug pagkuhag tibod sa magkukulon+ ug pipila sa mga ansiyano sa katawhan ug pipila sa mga ansiyano sa mga saserdote.  Ug moadto ka sa walog sa anak ni Hinnom,+ nga anaa sa pagsulod mo sa Ganghaan sa mga Tipak sa Kulon. Ug imantala mo didto ang mga pulong nga akong isulti kanimo.+  Ug ikaw magaingon, ‘Paminaw sa pulong ni Jehova, Oh kamong mga hari sa Juda ug kamong mga molupyo sa Jerusalem.+ Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon,+ ang Diyos sa Israel: “‘“Ania, ako magdalag katalagman niining dapita, nga inigkadungog niini ni bisan kinsa, mosanting ang iyang mga dalunggan;+  tungod kay sila mibiya kanako+ ug naghimo niining dapita nga dili mailhan+ ug naghimog gipaaso nga halad niini alang sa ubang mga diyos nga wala nila mailhi,+ sila ug ang ilang mga katigulangan ug ang mga hari sa Juda; ug ilang gipuno kining dapita sa dugo sa mga inosente.+  Ug ilang gitukod ang hatag-as nga mga dapit ni Baal aron sunogon ang ilang mga anak sa kalayo ingong mga tibuok halad-nga-sinunog alang kang Baal,+ butang nga wala nako isugo o hisgoti,+ ug wala motungha sa akong kasingkasing.”’+  “‘“Busa, tan-awa! may mga adlaw nga moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “sa dihang kining dapita dili na tawgong Topet+ ug ang walog sa anak ni Hinnom,+ kondili ang walog sa pagpatay.  Ug niining dapita himoon kong kawang ang katuyoan sa Juda ug sa Jerusalem,+ ug akong ipahinabong mangapukan sila pinaagi sa espada atubangan sa ilang mga kaaway ug sa kamot niadtong nangita sa ilang kalag.+ Ug akong ihatag ang ilang mga patayng lawas ingong pagkaon sa naglupad nga mga linalang sa kalangitan ug sa mga mananap sa yuta.+  Ug kining siyudara himoon ko nga usa ka butang nga makapahingangha ug pagataghoyan.+ Ang matag usa nga ulahing moagi niini motutok sa kahingangha ug motaghoy tungod sa tanang hampak niini.+  Ug akong ipakaon kanila ang unod sa ilang mga anak nga lalaki ug ang unod sa ilang mga anak nga babaye; ug ang matag usa kanila mokaon sa unod sa ilang isigkatawo, tungod sa kahugot ug tungod sa kapit-os nga ilikos kanila sa ilang mga kaaway ug niadtong nangita sa ilang kalag.”’+ 10  “Ug buk-on mo ang tibod atubangan sa mga mata sa mga tawo nga manguban kanimo. 11  Ug ingna sila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Sa ingon niini dugmokon ko kini nga katawhan ug kini nga siyudad sama sa usa nga nagadugmok sa sudlanan sa magkukulon mao nga kini dili na mahimong ayohon;+ ug sa Topet+ sila maglubong hangtod nga wala nay dapit nga kalubngan.”’+ 12  “‘Ingon niana ang buhaton ko niining dapita,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug sa mga molupyo niini, gani sa paghimo niining siyudara nga sama sa Topet.+ 13  Ug ang mga balay sa Jerusalem ug ang mga balay sa mga hari sa Juda mahimo gayod nga sama sa dapit sa Topet,+ mga mahugaw, nga mao, ang tanang kabalayan diin sa atop niini sila naghimog gipaaso nga halad alang sa tanang panon sa kalangitan+ ug dihay pagbubo ug mga halad-nga-ilimnon alang sa ubang mga diyos.’”+ 14  Ug si Jeremias miabot gikan sa Topet,+ diin didto gipadala siya ni Jehova sa pagpanagna, ug mibarog sa sawang sa balay ni Jehova ug miingon sa tanang katawhan:+ 15  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ania, dad-on ko niining siyudara ug sa tanang siyudad niini ang tanang katalagman nga akong gisulti batok niini, tungod kay sila nagpatikig sa ilang liog aron dili motuman sa akong mga pulong.’”+

Mga Footnote