Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 17:1-27

17  “Ang sala sa Juda gisulat pinaagi sa usa ka dagang nga puthaw.+ Pinaagi sa tumoy sa diamante kini gikulit diha sa papan sa ilang kasingkasing,+ ug diha sa mga sungay sa ilang mga halaran,+  sa dihang mahinumdoman sa ilang mga anak ang ilang mga halaran ug ang ilang mga sagradong poste tupad sa usa ka malamboon nga kahoy, ibabaw sa tag-as nga kabungtoran,+  sa mga bukid diha sa kapatagan. Ang imong mga kahinguhaan, ang tanan nimong mga bahandi, akong ihatag ingong inagaw lamang+​—ang imong hatag-as nga mga dapit tungod sa sala sa tanan ninyong teritoryo.+  Ug sa kinabubut-on imong gibuhian ang imong panulondon nga akong gihatag kanimo.+ Paalagaron ko usab ikaw sa imong mga kaaway didto sa yuta nga wala nimo mahibaloi;+ kay sa akong kasuko kamo gihaling ingon sa kalayo.+ Hangtod sa panahong walay tino kini magpadayon sa pagsiga.”  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Tinunglo ang tawo nga lig-on ug lawas nga nagbutang sa iyang pagsalig sa yutan-ong tawo+ ug sa tinuod nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton,+ ug kansang kasingkasing nagpahilayo kang Jehova.+  Ug siya mahimo gayod nga sama sa usa ka nag-inusarang kahoy sa desyertong kapatagan ug dili makakita inig-abot sa maayo;+ kondili siya magapuyo sa naugang mga dapit sa kamingawan, sa asinon nga yuta nga wala puy-i.+  Bulahan ang tawo nga lig-on ug lawas nga nagbutang sa iyang pagsalig kang Jehova, ug kansang pagsalig mao si Jehova.+  Ug siya mahimo gayod nga sama sa usa ka kahoy nga gitanom sa daplin sa mga tubig, nga nagpakuyanap sa iyang mga gamot sa daplin mismo sa sapa; ug dili siya makakita inig-abot sa kainit, hinunoa ang iyang mga dahon molambo gayod.+ Ug sa tuig sa hulaw+ siya dili mabalaka, ni siya mohunong sa pagpamunga.  “Ang kasingkasing labaw nga malimbongon kay sa bisan unsa pa ug desperado.+ Kinsa ang makahibalo niini? 10  Ako, si Jehova, nagasusi sa kasingkasing,+ nagausisa sa mga rinyon,+ sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang mga dalan,+ sumala sa bunga sa iyang mga pakiglabot.+ 11  Ingon sa langgam nga perdis nga nagtigom sa wala niya ipangitlog mao ang usa nga nagapadato, apan dili pinaagi sa matarong nga paagi.+ Inigkatunga sa iyang mga adlaw siya mobiya kanila,+ ug sa iyang kataposan siya unya mahimong walay salabotan.”+ 12  Anaa ang mahimayaong trono sa kahitas-an sukad sa sinugdan;+ mao kini ang dapit sa atong sangtuwaryo.+ 13  Oh Jehova, ang paglaom sa Israel,+ kadtong tanan nga namiya kanimo pakaulawan.+ Kadtong mga nag-apostata gikan kanako+ igasulat mismo sa yuta, tungod kay sila mibiya sa tuboran sa buhi nga tubig, si Jehova.+ 14  Ayoha ako, Oh Jehova, ug ako mamaayo.+ Luwasa ako, ug ako mamaluwas;+ kay ikaw mao ang akong pagdayeg.+ 15  Tan-awa! Anaay mga nagaingon kanako: “Hain man ang pulong ni Jehova?+ Paanhia kini, palihog.” 16  Apan kon bahin kanako, wala ako magdali sa pagbiya sa pagkamagbalantay nga nagasunod kanimo, ug ang makatalagmanong adlaw wala ko pangandoya. Ikaw nakahibalo sa gipahayag sa akong mga ngabil; sa imong atubangan kini nahitabo. 17  Ayaw pagkahimong makalilisang alang kanako.+ Ikaw mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa katalagman.+ 18  Pakaulawi ang akong mga maglulutos,+ apan ako mismo ayaw pakaulawi.+ Himoa nga sila mao ang malisang, apan ako ayaw palisanga. Ipadangat kanila ang adlaw sa katalagman,+ ug laglaga sila sa dobleng pagkalaglag.+ 19  Mao kini ang giingon ni Jehova kanako: “Lakaw, ug kinahanglang motindog ka didto sa ganghaan sa mga anak sa katawhan nga ginasudlan ug ginagulaan sa mga hari sa Juda, ug didto sa tanang ganghaan sa Jerusalem.+ 20  Ug ikaw magaingon kanila, ‘Pamati sa pulong ni Jehova, kamong mga hari sa Juda ug ang tibuok Juda ug kamong tanang molupyo sa Jerusalem, nga nagapanulod niini nga mga ganghaan.+ 21  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Pagbantay sa inyong mga kalag,+ ug sa adlawng igpapahulay ayaw pagdala ug bisan unsang luwan nga inyong pagadad-on agi sa mga ganghaan sa Jerusalem.+ 22  Ug dili gayod kamo magdala ug luwan gikan sa inyong mga balay sa adlawng igpapahulay; ug wala gayoy buluhaton nga inyong buhaton.+ Ug kinahanglang balaanon ninyo ang adlawng igpapahulay, ingon sa akong gisugo sa inyong mga katigulangan;+ 23  apan wala sila mamati o magkiling sa ilang mga igdulungog,+ ug ilang gipatikig ang ilang liog+ aron dili maminaw ug aron dili modawat ug disiplina.”’+ 24  “‘“Ug mahitabo nga, kon kamo hugot nga mosunod kanako,”+ mao ang giingon ni Jehova, “nga dili magpasulod ug luwan agi sa mga ganghaan niini nga siyudad sa adlawng igpapahulay+ ug nga balaanon ang adlawng igpapahulay pinaagi sa dili pagbuhat ug bisan unsang buluhaton nianang adlawa,+ 25  aduna usab gayoy manulod sa mga ganghaan niining siyudara nga mga hari uban sa mga prinsipe,+ nga magalingkod sa trono ni David,+ nga magasakay sa karo ug sa mga kabayo, sila ug ang ilang mga prinsipe, ang mga tawo sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem; ug kini nga siyudad pagapuy-an hangtod sa panahong walay tino. 26  Ug ang katawhan sa pagkatinuod mangabot gikan sa mga siyudad sa Juda ug gikan sa palibot sa Jerusalem ug gikan sa yuta sa Benjamin+ ug gikan sa kapatagan+ ug gikan sa bukirong rehiyon+ ug gikan sa Negeb,+ nga magdala sa tibuok halad-nga-sinunog+ ug sa halad+ ug sa halad-nga-lugas+ ug sa kamangyan+ ug magdala ug halad-sa-pagpasalamat ngadto sa balay ni Jehova.+ 27  “‘“Apan kon kamo dili mosunod kanako pinaagi sa pagbalaan sa adlawng igpapahulay ug sa dili pagdala ug luwan,+ hinuon manulod nga dala kini agi sa mga ganghaan sa Jerusalem sa adlawng igpapahulay, ako magadaob usab ug kalayo diha sa iyang mga ganghaan,+ ug kini magalamoy gayod sa puloy-anang mga torre sa Jerusalem+ ug kini dili mapalong.”’”+

Mga Footnote