Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 15:1-21

15  Ug si Jehova miingon kanako: “Bisan pa kon nagbarog si Moises+ ug si Samuel+ sa akong atubangan, ang akong kalag dili mouyon niini nga katawhan.+ Palakton sila gikan sa akong atubangan, aron sila mamahawa.+  Ug mahitabo nga kon moingon sila kanimo, ‘Asa man kami mopaingon?’ ikaw usab moingon kanila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Bisan kinsa nga alang sa makamatay nga hampak, ngadto sa makamatay nga hampak! Ug ang bisan kinsa nga alang sa espada, ngadto sa espada! Ug ang bisan kinsa nga alang sa gutom, ngadto sa gutom!+ Ug ang bisan kinsa nga alang sa pagkabinihag, ngadto sa pagkabinihag!”’+  “‘Ug ako magtudlo ibabaw nila ug upat ka banay,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘ang espada aron sa pagpatay, ug ang mga iro aron sa pagguyod sa halayo, ug ang naglupad nga mga linalang sa kalangitan+ ug ang mga mananap sa yuta aron sa pagkaon ug sa paglaglag.  Ug itugyan ko sila ingong hinungdan sa pagpangurog sa tanang gingharian sa yuta+ tungod kang Manases nga anak nga lalaki ni Ezequias, ang hari sa Juda, tungod sa iyang gibuhat sa Jerusalem.+  Kay kinsay magpakitag kaluoy kanimo, Oh Jerusalem, ug kinsay moduyog sa imong kasubo,+ ug kinsay mohapit sa pagpangomosta kanimo?’  “‘Ikaw mibiya kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova. ‘Naglakaw ka nga paatras.+ Ug ituy-od ko ang akong kamot batok kanimo ug laglagon ko ikaw.+ Gikapoyan na ako sa pagbasol.+  Ug ako magpalid kanila pinaagig kahig+ diha sa mga ganghaan sa yuta. Akong ipahinabo nga sila mamatyan ug mga anak.+ Akong laglagon ang akong katawhan, sanglit sila wala motalikod sa ilang mga dalan.+  Alang kanako ang ilang mga babayeng balo nahimong daghan pa kay sa balas sa kadagatan. Dad-on ko kanila, batok sa inahan, sa batan-ong lalaki, ang manglalaglag diha sa kaudtohon.+ Ipadangat ko kanila sa kalit ang kalisang ug mga kasamok.+  Ang babaye nga nanganak ug pito nagkaluya; ang iyang kalag naghingutas na.+ Ang iyang adlaw misalop samtang adlawan pa;+ kini naulaw ug nanglipaghong.’ ‘Ug sa espada itugyan ko ang nahibilin na lamang kanila atubangan sa ilang mga kaaway,’+ mao ang giingon ni Jehova.” 10  Alaot ako,+ Oh inahan ko, tungod kay gipanganak mo ako, usa ka tawo nga ginaaway ug usa ka tawo nga gikabangi sa tibuok yuta.+ Wala ako magpahulam, ug sila wala magpahulam kanako. Silang tanan nanghimaraot kanako.+ 11  Si Jehova miingon: “Tino nga ako magaalagad kanimo alang sa kaayohan.+ Tino nga ako magapataliwala alang kanimo sa panahon sa katalagman+ ug sa panahon sa kasakit, batok sa kaaway.+ 12  Makadugmok ba ang usa sa puthaw, puthaw nga gikan sa amihanan, ug sa tumbaga? 13  Ang imong mga kahinguhaan ug ang imong mga bahandi akong ihatag ingong inagaw lamang,+ dili tungod sa usa ka bili, kondili tungod sa tanan nimong mga sala, diha gayod sa tanan nimong mga teritoryo.+ 14  Ug paagion ko sila uban sa imong mga kaaway ngadto sa usa ka yuta nga wala nimo mahibaloi.+ Kay sa akong kasuko ang usa ka kalayo nahaling.+ Batok kaninyo kini gipasiga.” 15  Ikaw mismo nahibalo.+ Oh Jehova, hinumdomi ako+ ug iliso kanako ang imong pagtagad ug ipanimalos ako sa akong mga maglulutos.+ Sa imong pagkahinay sa kasuko ayaw ako kuhaa.+ Matikdi ang akong pag-antos sa pakaulaw tungod kanimo.+ 16  Ang imong mga pulong nakaplagan, ug akong gikaon kini;+ ug kanako ang imong pulong nahimong kasadya+ ug pagmaya sa akong kasingkasing;+ kay ako gitawag sa imong ngalan,+ Oh Jehova nga Diyos sa mga panon.+ 17  Ako wala molingkod diha sa suod nga pundok niadtong nagpasiaw+ ug misugod sa pagsadya.+ Tungod sa imong kamot ako nag-inusara sa paglingkod,+ kay gipuno mo man ako sa mahukmanong pagsaway.+ 18  Nganong ang akong kasakit nagmakanunayon+ ug ang akong hampak walay pagkaayo?+ Kini dili maalim. Ikaw nahimo gayod alang kanako nga sama sa usa ka butang nga malimbongon,+ sama sa mga tubig nga dili kasaligan.+ 19  Busa mao kini ang giingon ni Jehova: “Kon ikaw mobalik, nan dad-on ko ikaw ug balik.+ Sa akong atubangan ikaw mobarog.+ Ug kon imong ipagula ang bililhon gikan sa walay-bili nga mga butang, ikaw mahisama sa akong baba. Sila mobalik kanimo, apan ikaw dili mobalik kanila.” 20  “Ug alang niini nga katawhan gihimo ko ikaw nga usa ka gipalig-ong paril nga tumbaga;+ ug sila makig-away gayod batok kanimo, apan sila dili makadaog kanimo.+ Kay ako magauban kanimo, sa pagluwas kanimo ug sa pagpalingkawas kanimo,”+ mao ang giingon ni Jehova. 21  “Ug ako magpalingkawas kanimo gikan sa kamot sa mga daotan,+ ug ako magatubos kanimo gikan sa palad sa mga malupigon.”

Mga Footnote