Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 14:1-22

14  Mao kini ang midangat ingon nga pulong ni Jehova kang Jeremias mahitungod sa mga butang labot sa mga hulaw:+  Ang Juda nagbangotan,+ ug ang mga ganghaan niini nahanaw.+ Sila nasubo diha sa yuta,+ ug bisan ang pagtuaw sa Jerusalem mitugbaw.+  Ug ang ilang mga tawong halangdon nagsugo sa ilang mga sulugoon alang sa tubig.+ Sila nangadto sa mga kanal. Sila walay nakaplagang tubig.+ Sila namalik nga walay sulod ang ilang mga sudlanan. Sila naulawan+ ug nahigawad, ug sila nagtabon sa ilang ulo.+  Tungod sa yuta nga nangliki kay walay ulan diha sa yuta,+ ang mga mag-uuma nangaulaw; sila nagtabon sa ilang ulo.+  Kay bisan ang bayeng osa sa kapatagan nanganak, apan nagbiya niini, tungod kay walay lapyo nga balili.  Ug ang mga sebra+ nagbarog ibabaw sa hawan nga kabungtoran; ilang gihingos ang hangin sama sa mga iro nga ihalas; ang ilang mga mata mihanap tungod kay walay katanoman.+  Bisan kon ang among kasaypanan magpamatuod batok kanamo, Oh Jehova, lihok tungod sa imong ngalan;+ kay ang among mga buhat sa pagkadili-matinumanon midaghan;+ batok kanimo nga kami nakasala.+  Oh ikaw nga paglaom sa Israel,+ ang Manluluwas kaniya+ sa panahon sa kasakit,+ nganong nahisama ka sa usa ka langyaw nga pumoluyo sa yuta, ug sama sa usa ka magpapanaw nga mitipas sa dalan aron magpalabay sa kagabhion?+  Nganong nahisama ka sa usa ka tawo nga nahingangha, sama sa usa ka tawo nga gamhanan nga dili gayod makaluwas?+ Apan ikaw mismo ania sa among taliwala,+ Oh Jehova, ug kami gitawag sa imong ngalan.+ Ayaw kami pasagdi. 10  Mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod niini nga katawhan: “Sa ingon sila nahigugma sa paglaaglaag;+ sila wala makapugong sa ilang mga tiil.+ Busa si Jehova wala mahimuot kanila.+ Karon iyang pagahinumdoman ang ilang kasaypanan ug pagatagdon ang ilang mga sala.”+ 11  Ug si Jehova miingon kanako: “Ayaw pag-ampo alang sa bisan unsa nga kaayohan alang niini nga katawhan.+ 12  Sa dihang sila magpuasa, ako dili mamati sa ilang mapangaliyupoong pagtuaw;+ ug sa dihang sila magtanyag sa tibuok halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas, ako dili mahimuot kanila;+ kay pinaagi sa espada ug pinaagi sa gutom ug pinaagi sa kamatay tibawason ko sila.”+ 13  Niini ako miingon: “Ah, Soberanong Ginoong Jehova! Ania, ang mga manalagna nagaingon kanila, ‘Dili kamo makakita ug espada, ug walay gutom nga mahitabo kaninyo, apan matuod nga kalinaw ang akong ihatag kaninyo niining dapita.’”+ 14  Ug si Jehova miingon kanako: “Ang mga manalagna nanagna ug kabakakan sa akong ngalan.+ Ako wala magpadala kanila, ni ako nagsugo kanila o nagsulti kanila.+ Usa ka bakak nga panan-awon ug pagpanag-an ug usa ka butang nga walay-bili+ ug ang pagkamalinglahon sa ilang kasingkasing ilang gipanagna kaninyo.+ 15  Busa mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod sa mga manalagna nga nanagna sa akong ngalan ug nga wala ko ipadala ug nga nag-ingon nga walay espada o gutom nga modangat niining yutaa, ‘Pinaagi sa espada ug pinaagi sa gutom ang maong mga manalagna modangat sa ilang kataposan.+ 16  Ug ang katawhan nga kanila sila nanagna mahimong mga sinalibay sa kadalanan sa Jerusalem tungod sa gutom ug sa espada, nga walay magalubong kanila—kanila, sa ilang mga asawa ug sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang mga anak nga babaye.+ Ug ibubo ko kanila ang ilang katalagman.’+ 17  “Ug ikaw magaingon kanila niining pulonga, ‘Paagaya ang mga luha sa akong mga mata gabii ug adlaw ug ayaw sila pahunonga,+ kay uban sa dakong pagkahagsa ang ulayng anak nga babaye sa akong katawhan nahugno,+ uban sa hilabihan ka masakit nga hampak.+ 18  Kon ako mogula ngadto sa kapatagan, tan-awa, karon, ang mga gipamatay sa espada!+ Ug kon ako moadto gayod sa siyudad, tan-awa, usab, ang mga balatian tungod sa gutom!+ Kay ang manalagna ug ang saserdote milibot sa usa ka yuta nga wala nila mahibaloi.’”+ 19  Gisalikway ba nimo sa bug-os ang Juda,+ o nasilag ba ang imong kalag bisan sa Zion?+ Nganong kami imong gihampak, mao nga walay pagkaayo alang kanamo?+ Kami naglaom alang sa kalinaw, apan walay maayo nga miabot; ug alang sa usa ka panahon sa pag-ayo, ug, tan-awa! kalisang!+ 20  Giila namo, Oh Jehova, ang among pagkadaotan, ang kasaypanan sa among mga katigulangan,+ kay kami nakasala batok kanimo.+ 21  Ayaw kami pakaulawi tungod sa imong ngalan;+ ayaw tamaya ang imong mahimayaong trono.+ Hinumdomi; ayaw bungkaga ang imong pakigsaad kanamo.+ 22  Aduna bay bisan kinsa taliwala sa kawang nga mga idolo+ sa kanasoran nga makapaulan, o bisan ang kalangitan mismo makahatag ba ug dagayang ulan?+ Dili ba ikaw mao Siya, Oh Jehova nga among Diyos?+ Ug kami nagalaom diha kanimo, kay ikaw maoy naghimo niining tanang butang.+

Mga Footnote