Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 13:1-27

13  Mao kini ang giingon ni Jehova kanako: “Lakaw, ug pagkuhag bakos nga lino ug ibakos kini sa imong balat-ang, apan ayaw kini ibutang sa tubig.”  Busa gikuha ko ang bakos sumala sa pulong ni Jehova ug gibakos kini sa akong balat-ang.  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako sa ikaduhang higayon, nga nag-ingon:  “Dad-a ang bakos nga imong gikuha, nga anaa sa imong balat-ang, ug tindog, adto sa Euprates,+ ug tagoi kini didto sa usa ka giwang sa dakong bato.”  Busa ako miadto ug gitagoan kini daplin sa Euprates, ingon sa gisugo ni Jehova kanako.  Apan nahitabo pagkatapos sa daghang adlaw nga si Jehova nag-ingon kanako: “Tindog, adto sa Euprates ug kuhaa ang bakos nga akong gipatagoan kanimo didto.”  Busa miadto ako sa Euprates ug nagkalot ug gikuha ko ang bakos gikan sa dapit nga akong gitagoan niini, ug, tan-awa! ang bakos nadaot; dili na kini mapuslan.  Unya ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Sa samang paagi akong gun-obon ang garbo sa Juda+ ug ang dakong garbo sa Jerusalem. 10  Kining daotang katawhan nga nagdumili sa pagtuman sa akong mga pulong,+ nga naglakaw diha sa katig-a sa ilang kasingkasing+ ug nagpadayon sa pagsunod sa ubang mga diyos aron sa pag-alagad kanila ug sa pagyukbo kanila,+ mahisama gayod usab niining bakos nga dili na angay sa bisan unsa.’ 11  ‘Kay ingon nga ang bakos magpabilin sa hawak sa usa ka tawo, sa ingon usab akong gipahinabo nga ang tibuok balay sa Israel ug ang tibuok balay sa Juda mounong kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘aron alang kanako mahimo sila nga usa ka katawhan+ ug usa ka ngalan+ ug usa ka pagdayeg ug usa ka butang nga matahom; apan sila wala mosunod.’+ 12  “Ug igaingon mo kanila kining pulonga, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Ang matag tadyaw mapuno sa bino.”’+ Ug sila tino nga moingon kanimo, ‘Wala ba gayod kami mahibalo nga ang matag tadyaw mapuno sa bino?’ 13  Ug igaingon mo kini kanila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong pun-on sa kahubog+ ang tanang molupyo niining yutaa ug ang mga hari nga nagalingkod alang kang David+ diha sa iyang trono ug ang mga saserdote ug ang mga manalagna ug ang tanang molupyo sa Jerusalem. 14  Ug ipanglambos ko sila ang usa batok sa usa, ang mga amahan ug ang mga anak, sa samang higayon,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Dili ako magpakitag pagkamabination, ni masubo, ug dili ako maluoy aron mapugngan ang paglaglag kanila.”’+ 15  “Paminaw kamo, ug patalinghog. Dili kamo magmapahitas-on,+ kay si Jehova nagsulti.+ 16  Himayaa si Jehova nga inyong Diyos,+ sa dili pa siya magpahinabog kangitngit+ ug sa dili pa ang inyong mga tiil magpangkaay diha sa bukid inigsalumsom.+ Ug kamo manghinaot gayod sa kahayag,+ ug iyang himoon gayod kini nga mabagang kangiob;+ iyang himoon kini nga mabagang kangitngit.+ 17  Ug kon dili ninyo kini madungog,+ sa mga tagoanang dapit ang akong kalag mohilak tungod sa garbo ug magpaagay gayod sa mga luha; ug ang akong mata magpatulo sa mga luha,+ tungod kay ang panon+ ni Jehova pagadad-ong binihag. 18  “Ingna ang hari ug ang mahal nga ginang,+ ‘Lingkod kamo sa mas ubos nga dapit,+ kay gikan sa inyong mga ulo ang inyong matahom nga purongpurong mahulog gayod.’+ 19  Ang mga siyudad sa habagatan natakpan, nga walay usa nga magbukas kanila. Ang Juda sa kinatibuk-an gidala sa pagkadestiyero. Kini sa bug-os gidala sa pagkadestiyero.+ 20  “Iyahat ang imong mga mata ug tan-awa ang nangabot gikan sa amihanan.+ Hain na ang panon nga gihatag sa usa kanimo, ang imong matahom nga panon?+ 21  Unsay imong isulti sa dihang iliso sa usa ang iyang pagtagad kanimo,+ sa dihang ikaw nagtudlo kanila ingong suod nga mga higala diha mismo tupad nimo sa sinugdan?+ Dili ba ang mga kaul-ol sa pagpanganak mohakgom kanimo, sama nianang sa usa ka asawa nga manganak?+ 22  Ug sa dihang ikaw moingon sulod sa imong kasingkasing,+ ‘Nganong midangat man kanako kining mga butanga?’+ tungod sa kadaghan sa imong kasaypanan ang imong saya gitukas ingon nga tabon;+ ang imong mga tikod gibuhatan ug kapintasan. 23  “Makapausab ba ang usa ka Cusihanon+ sa iyang panit? o ang usa ba ka leopardo sa mga kabang niini?+ Kamo mismo makaarang usab sa pagbuhat ug maayo, nga maoy mga tawong tinudloan sa paghimog daotan.+ 24  Busa akong patibulaagon sila+ ingon sa dagami nga manglabay duyog sa hangin gikan sa kamingawan.+ 25  Mao kini ang imong kabahinan, ang imong sinukod nga bahin gikan kanako,”+ mao ang giingon ni Jehova, “tungod kay ikaw nakalimot kanako+ ug ikaw nagbutang sa imong pagsalig sa kabakakan.+ 26  Ug ako magtukas usab sa imong saya nganha sa imong nawong, ug ang imong kaulawan piho nga makita,+ 27  ang imong mga pagpanapaw+ ug ang imong mga pagbahihi,+ ang imong malaw-ay nga kagawian sa pagpamampam. Ibabaw sa kabungtoran, sa kaumahan, akong nakita ang imong dulumtanang mga butang.+ Alaot ka, Oh Jerusalem! Ikaw dili mamahinlo+—human sa unsang gidugayon?”+

Mga Footnote