Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 12:1-17

12  Ikaw matarong,+ Oh Jehova, sa diha nga ako moreklamo kanimo, sa pagkatinuod sa diha nga ako makigsulti kanimo bisan bahin sa mga butang labot sa paghukom. Ngano man nga ang dalan sa mga daotan mao ang nagmalamposon,+ nga ang tanang nagaluib mao ang wala mabalaka?  Ikaw nagtanom kanila; sila migamot usab. Sila nagpadayon sa pagtubo; sila namunga usab. Ikaw haduol sa ilang baba, apan halayo sa ilang mga rinyon.+  Ug ikaw, Oh Jehova, nakaila pag-ayo kanako;+ ikaw nakakita kanako, ug imong gisusi ang akong kasingkasing nga nahiusa uban kanimo.+ Ipinig sila sama sa mga karnero nga pagaihawon,+ ug ilain sila alang sa adlaw sa pagpatay.  Hangtod kanus-a nga ang yuta magpadayon sa pagkaging,+ ug ang mga tanom sa tanang kaumahan mangalaya?+ Tungod sa pagkadaotan sa mga nagapuyo niini ang mga mananap ug ang naglupad nga mga linalang nangapuo.+ Kay sila miingon: “Siya dili makakita sa among umalabot.”  Tungod kay uban sa mga magbabaktas ikaw midagan, ug sila nagpakapoy kanimo, nan, unsaon man nimo pagpakiglumba sa mga kabayo?+ Ug diha sa yuta sa pakigdait ikaw ba masaligon?+ Busa unsaon man nimo paglihok taliwala sa magarbohong kalibonan ubay sa Jordan?+  Kay bisan ang imong mga igsoon ug ang panimalay sa imong amahan, bisan sila nagmaluibon kanimo.+ Bisan sila nagsinggit sa makusog sa imong luyo. Ayaw pagbutang ug pagtuo kanila, tungod lamang kay sila nagsulti kanimo ug maayong mga butang.+  “Akong gibiyaan ang akong balay;+ akong gipasagdan ang akong panulondon;+ akong gitugyan ang hinigugma sa akong kalag ngadto sa palad sa iyang mga kaaway.+  Ang akong panulondon nahisama sa usa ka leyon sa lasang alang kanako. Iyang gipagula ang iyang tingog batok kanako. Mao nga gidumtan ko siya.+  Ang akong panulondon+ sama sa usa ka daghag-bulok nga langgam nga mandadagit alang kanako; ang mga langgam nga mandadagit naglibot niana.+ Ari kamo, pagtigom kamong tanang ihalas nga mananap sa yuta; dad-a sila aron mokaon.+ 10  Gilaglag sa daghang magbalantay+ ang akong parasan;+ ilang gitamaktamakan ang akong bahin.+ Ilang gihimo nga awaaw ang akong tilinguhaong+ bahin. 11  Kini gihimong awaaw;+ kini mikaging; kini nahimong biniyaan kanako.+ Ang tibuok yuta gihimong biniyaan, tungod kay walay tawo nga nagbutang niini sa kasingkasing.+ 12  Sa tanang nabantok nga mga alagianan sa kamingawan ang mga manglalaglag nangabot. Kay ang espada nga iya ni Jehova nagapanglamoy gikan sa usa ka tumoy sa yuta hangtod gayod sa pikas tumoy sa yuta.+ Walay pakigdait alang sa bisan unsang unod. 13  Sila nagpugas ug trigo, apan sampinit ang ilang naani.+ Sila nagpasakit sa ilang kaugalingon sa pagtrabaho; sila walay kaayohan.+ Ug mangaulaw gayod sila sa inyong mga abot tungod sa nagsilaob nga kasuko ni Jehova.” 14  Mao kini ang giingon ni Jehova batok sa tanan ko nga daotang mga silingan,+ nga nanghilabot sa panulondon nga gipapanag-iya ko sa akong katawhan, ang Israel:+ “Ania, lukahon ko sila gikan sa ilang yuta;+ ug ang balay sa Juda lukahon ko gikan sa ilang taliwala.+ 15  Ug mahitabo nga human sa akong pagluka kanila ako maluoy gayod usab kanila+ ug dad-on ko silag balik, ang matag usa ngadto sa iyang panulondon ug ang matag usa ngadto sa iyang yuta.”+ 16  “Ug mahitabo nga kon sila makakat-on gayod sa mga dalan sa akong katawhan sa pagpanumpa sa akong ngalan,+ ‘Ingon nga si Jehova buhi!’ ingon nga ilang gitudloan ang akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal,+ sila usab pagatukoron taliwala sa akong katawhan.+ 17  Apan kon sila dili motuman, lukahon ko usab kanang nasora, nga magaluka ug magalaglag niana,”+ mao ang giingon ni Jehova.

Mga Footnote