Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 11:1-23

11  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Paminaw kamo sa mga pulong niini nga pakigsaad! “Ug isulti mo+ kini ngadto sa mga tawo sa Juda ug ngadto sa mga molupyo sa Jerusalem,  ug ingna sila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Tinunglo ang tawo nga dili mamati sa mga pulong niini nga pakigsaad,+  nga akong gisugo sa inyong mga katigulangan sa adlaw nga gipagawas ko sila gikan sa yuta sa Ehipto,+ gikan sa hudno nga puthaw,+ nga nag-ingon, ‘Tumana ninyo ang akong tingog, ug buhata ninyo ang mga butang sumala sa tanan nga akong gisugo kaninyo;+ ug kamo mahimong akong katawhan ug ako mahimong inyong Diyos,+  aron tumanon ang panumpa nga akong gipanumpa sa inyong mga katigulangan,+ sa paghatag kanila sa yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ ingon niining adlawa.’”’” Ug ako mitubag ug miingon: “Amen, Oh Jehova.”  Ug si Jehova miingon kanako: “Imantala kining tanan nga pulong diha sa mga siyudad sa Juda ug diha sa kadalanan sa Jerusalem,+ nga mag-ingon, ‘Paminaw kamo sa mga pulong niini nga pakigsaad, ug buhata ninyo kini.+  Kay ako ugdang nga nagpahimangno sa inyong mga katigulangan sa adlaw sa akong pagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto+ ug hangtod niining adlawa, nga mibangon ug sayo ug nagpahimangno, nga nag-ingon: “Tumana ang akong tingog.”+  Apan sila wala mamati o magkiling sa ilang igdulungog,+ apan ang matag usa kanila nagpadayon sa paglakaw diha sa katig-a sa ilang daotang kasingkasing;+ ug mao nga gipadangat ko kanila ang tanang pulong niini nga pakigsaad nga gisugo ko nga ilang buhaton, apan wala nila buhata.’”  Dugang pa, si Jehova miingon kanako: “Nakaplagan ang panagkunsabo taliwala sa mga tawo sa Juda ug taliwala sa mga molupyo sa Jerusalem.+ 10  Sila mibalik sa mga kasaypanan sa ilang mga katigulangan,+ ang mga una, nga midumili sa pagtuman sa akong mga pulong, apan misunod sa ubang mga diyos aron sa pag-alagad kanila.+ Ang balay sa Israel ug ang balay sa Juda naglapas sa pakigsaad nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan.+ 11  Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, ako magdala kanilag katalagman+ nga dili nila malingkawasan;+ ug sila tinong motawag kanako alang sa tabang, apan ako dili mamati kanila.+ 12  Ug ang mga siyudad sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem mangadto ug magpakitabang sa mga diyos nga ilang gihalaran ug gipaaso nga halad,+ apan kini dili makahatag kanilag kaluwasan sa panahon sa ilang katalagman.+ 13  Kay ang imong mga diyos nahimong sama kadaghan sa imong mga siyudad, Oh Juda;+ ug ingon ka daghan sa kadalanan sa Jerusalem ang mga halaran nga inyong gipahimutang alang sa makauulaw nga butang,+ mga halaran aron sa paghimog gipaaso nga halad kang Baal.’+ 14  “Ug bahin kanimo, ayaw pag-ampo alang niini nga katawhan, ug ayaw pagpatugbaw ug usa ka mapangaliyupoong pagtuaw o usa ka pag-ampo alang kanila,+ kay ako dili mamati sa panahong sila motawag kanako labot sa ilang katalagman.+ 15  “Unsay labot sa akong hinigugma sulod sa akong balay,+ nga ginabuhat man sa daghan nila kining butanga,+ ang daotang laraw?+ Ug pinaagi sa balaang unod mapalabay ba nila kini gikan kanimo,+ inig-abot sa imong katalagman? Nianang panahona ikaw ba magsadya?+ 16  ‘Usa ka malamboon nga kahoyng olibo, maanindot sa bunga ug sa dagway,’ maoy gitawag ni Jehova sa imong ngalan.+ Uban sa kasaba sa dakong dinaguok, iyang gipadilaab ang kalayo batok kaniya, ug ilang gibunggo ang mga sanga niini.+ 17  “Ug si Jehova sa mga panon, ang Nagtanom kanimo,+ nagpahayag ug usa ka katalagman batok kanimo tungod sa pagkadaotan sa balay sa Israel+ ug sa balay sa Juda nga ilang gibuhat sa ilang bahin aron sa pagpasuko kanako pinaagi sa paghimog gipaaso nga halad ngadto kang Baal.”+ 18  Ug si Jehova nagpahibalo kanako aron ako masayod. Nianang panahona imong gipakita kanako ang ilang mga pakiglabot.+ 19  Ug ako sama sa usa ka laki nga nating karnero, usa nga pinangga, aron ihawon,+ ug ako wala mahibalo nga batok kanako sila naglaraw ug daotan:+ “Atong laglagon ang kahoy uban ang pagkaon niini, ug atong putlon siya gikan sa yuta sa mga buhi,+ aron dili na mahinumdoman pa ang iyang ngalan.” 20  Apan si Jehova sa mga panon nagahukom uban sa pagkamatarong;+ siya nagausisa sa mga rinyon ug sa kasingkasing.+ Oh hinaot unta nga akong makita ang imong pagpanimalos kanila, kay nganha kanimo akong gipadayag ang akong buroka.+ 21  Busa mao kini ang giingon ni Jehova batok sa mga tawo sa Anatot+ nga nagtinguha sa imong kalag, nga nag-ingon: “Dili ka gayod managna sa ngalan ni Jehova,+ aron ikaw dili mamatay sa among kamot”; 22  busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ania, akong iliso ang akong pagtagad nganha kanila. Ang mga batan-ong lalaki mangamatay pinaagi sa espada.+ Ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babaye mangamatay pinaagi sa gutom.+ 23  Ug wala gayod unyay mahibilin alang kanila, tungod kay ako magdala ug katalagman sa mga tawo sa Anatot,+ ang tuig sa pagtagad kanila.”+

Mga Footnote