Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 10:1-25

10  Paminaw kamo sa pulong nga gisulti ni Jehova batok kaninyo, Oh balay sa Israel.  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ayaw gayod pagkat-on sa dalan sa kanasoran,+ ug ayaw kalisang bisan sa mga ilhanan sa kalangitan, tungod kay ang kanasoran nalisang kanila.+  Kay ang mga batasan sa mga katawhan+ maoy hinungaw lamang, tungod kay kini maoy usa lamang ka kahoy+ gikan sa lasang nga giputol sa usa, ang ginama sa mga kamot sa artesano pinaagi sa panglilok.+  Pinaagi sa plata ug sa bulawan ang usa naghimo niini nga matahom.+ Pinaagi sa mga lansang ug sa mga martilyo gipatapot nila kini, aron walay usa niini nga mapukling.+  Sila sama sa usa ka tawotawo sa uma sa pepino, ug dili makasulti.+ Sila ginapas-an gayod, tungod kay sila dili man makalakang.+ Ayaw kahadlok tungod kanila, kay sila dili makahimog kadaot ug, dugang pa, ang pagbuhat ug bisan unsang maayo wala kanila.”+  Wala gayoy bisan usa nga sama kanimo, Oh Jehova.+ Ikaw dako, ug ang imong ngalan dako sa pagkagamhanan.+  Kinsa ang dili mahadlok kanimo,+ Oh Hari sa kanasoran,+ kay kini angay kanimo; tungod kay taliwala sa tanang maalamon sa kanasoran ug taliwala sa tanan nilang pagkahari wala gayoy bisan usa nga sama kanimo.+  Ug sa mao ra nga higayon sila walay kabuot ug hungog.+ Ang usa ka kahoy maoy usa lamang ka awhag sa kakawangan.+  Ang plata nga sinalsal ingong mga palid mao ang gidala gikan sa Tarsis,+ ug bulawan gikan sa Upaz,+ nga ginama sa usa ka artesano ug sa mga kamot sa usa ka platero; ang ilang besti maoy sa asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado. Silang tanan maoy ginama sa hanas nga mga tawo.+ 10  Apan si Jehova sa pagkatinuod Diyos.+ Siya ang Diyos nga buhi+ ug ang Hari hangtod sa panahong walay tino.+ Tungod sa iyang kasuko ang yuta mauyog,+ ug walay kanasoran nga makasugakod sa iyang mahukmanong pagsaway.+ 11  Mao kini ang inyong isulti kanila: “Ang mga diyos+ nga wala magbuhat sa kalangitan ug sa yuta mao ang mangalaglag gikan sa yuta+ ug gikan niining silong sa langit.” 12  Siya mao ang Magbubuhat sa yuta pinaagi sa iyang gahom,+ ang Usa nga lig-ong nagtukod sa mabungahong yuta pinaagi sa iyang kaalam,+ ug ang Usa nga nagbuklad sa kalangitan pinaagi sa iyang pagsabot.+ 13  Sa iyang pagtingog iyang gipadaguok ang mga tubig diha sa kalangitan,+ ug iyang gipasaka ang mga alisngaw gikan sa kinatumyan sa yuta.+ Siya nagbuhat bisan sa mga agasan sa ulan,+ ug siya nagpagula sa hangin gikan sa iyang mga balay-tipiganan.+ 14  Ang matag tawo migawi nga hilabihan ka dili-makataronganon sa iyang pagkawalay-kahibalo.+ Ang matag platero maulaw gayod tungod sa linilok nga larawan;+ kay ang iyang inumol nga larawan maoy kabakakan,+ ug walay espiritu diha kanila.+ 15  Sila maoy kakawangan, usa ka buhat sa pagyagayaga.+ Sa panahon nga sila pagatagdon sila malaglag.+ 16  Ang Bahin ni Jacob+ dili sama niining mga butanga, kay siya ang Mag-uumol sa tanang butang,+ ug ang Israel mao ang sungkod sa iyang panulondon.+ Jehova sa mga panon ang iyang ngalan.+ 17  Hiposa gikan sa yuta ang imong pinutos nga luwan,+ Oh babaye nga nagapuyo sa kapit-os.+ 18  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong palantigon ang mga molupyo sa yuta niining higayona,+ ug akong sakiton sila aron sila makahibalo.”+ 19  Alaot ako gumikan sa akong pagkahugno!+ Ang akong samad nahimo nang sakit. Ug ako miingon: “Tino nga kini mao ang akong sakit, ug ako magaantos niini.+ 20  Ang akong tolda giguba, ug ang akong mga pisi sa tolda nangabugto tanan.+ Ang akong mga anak namiya kanako, ug wala na sila.+ Wala nay usa nga magabuklad sa akong tolda o magapatindog sa akong mga tabil sa tolda. 21  Kay ang mga magbalantay migawi sa pagkawalay-salabotan,+ ug sila wala mangita bisan kang Jehova.+ Mao kana nga sila wala molihok uban ang hait nga salabotan, ug ang tanan nilang gipasibsib nga mga hayop nangatibulaag.”+ 22  Pamati! Usa ka taho! Ania, kini miabot na, usa ka labihang pagmakmak usab gikan sa usa ka yuta sa amihanan,+ aron himoong awaaw ang mga siyudad sa Juda, nga puloy-anan sa mga iro nga ihalas.+ 23  Ako nahibalo pag-ayo, Oh Jehova, nga dili iya sa yutan-ong tawo ang iyang dalan. Dili iya sa tawo nga nagalakaw bisan ang pagtultol sa iyang lakang.+ 24  Tul-ira ako, Oh Jehova, hinunoa uban ang paghukom;+ dili sa imong kasuko,+ aron dili mo ako ut-oton.+ 25  Ibubo ang imong kaaligutgot ibabaw sa mga nasod+ nga wala manumbaling kanimo,+ ug ibabaw sa mga banay nga wala magtawag sa imong ngalan.+ Kay ilang gilamoy si Jacob.+ Oo, ilang gilamoy siya, ug sila nagpadayon sa pagpuo kaniya;+ ug ang iyang puloy-anang dapit gihimo nilang awaaw.+

Mga Footnote