Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 1:1-19

1  Ang mga pulong ni Jeremias+ nga anak nga lalaki ni Hilkias, usa sa mga saserdote nga didto sa Anatot+ sa yuta sa Benjamin;+  kang kinsa midangat ang pulong ni Jehova sa mga adlaw ni Josias+ nga anak nga lalaki ni Amon,+ ang hari sa Juda, sa ikanapulog-tulo ka tuig sa iyang paghari.+  Ug kini nagpadayon sa pagdangat sa mga adlaw ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, hangtod sa pagkatapos sa ikanapulog-usa ka tuig ni Zedekias+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, hangtod nga ang Jerusalem nadestiyero sa ikalima ka bulan.+  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Sa wala pa ako mag-umol kanimo diha sa tiyan+ ako nakaila na kanimo,+ ug ako nagbalaan na kanimo sa wala ka pa mogula sa tagoangkan.+ Ako naghimo kanimo nga manalagna alang sa kanasoran.”  Apan ako miingon: “Intawon, Oh Soberanong Ginoong Jehova! Ania, ako gayod dili mahibalo nga mosulti,+ kay ako usa ka bata lamang.”+  Ug si Jehova miingon kanako: “Ayaw pag-ingon, ‘Ako usa ka bata lamang.’ Apan kanilang tanan nga ikaw akong paadtoon, ikaw moadto; ug ang tanan nga isugo ko kanimo, imong isulti.+  Ayaw kahadlok tungod sa ilang mga nawong,+ kay ‘ako nagauban kanimo sa pagluwas kanimo,’+ mao ang giingon ni Jehova.”  Niana si Jehova mituy-od sa iyang kamot ug gidapat kini sa akong baba.+ Unya si Jehova miingon kanako: “Ania, gibutang ko ang akong mga pulong diha sa imong baba.+ 10  Tan-awa, gitudlo ko ikaw niining adlawa nga magdumala sa kanasoran ug sa mga gingharian,+ aron sa pagluka ug sa paggun-ob ug sa paglaglag ug sa paglumpag,+ aron sa pagtukod ug sa pagtanom.”+ 11  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: “Unsay imong nakita, Jeremias?” Busa ako miingon: “Usa ka sanga sa kahoyng almendras ang nakita ko.” 12  Ug si Jehova miingon kanako: “Imong nakita pag-ayo, kay ako nagpabiling nagmata mahitungod sa akong pulong aron tumanon kini.”+ 13  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako sa ikaduhang higayon, nga nag-ingon: “Unsay imong nakita?” Busa ako miingon: “Usa ka kawa nga gihuypan ang nakita ko, ug ang baba niini nagtakilid gikan sa amihanan.” 14  Niini si Jehova miingon kanako: “Gikan sa amihanan ang katalagman buhian batok sa tanang molupyo sa yuta.+ 15  Kay ‘ania, ako magtawag sa tanang kabanayan sa mga gingharian sa amihanan,’ mao ang giingon ni Jehova;+ ‘ug sila moabot gayod ug ibutang sa matag usa ang iyang trono sa agianan pasulod sa mga ganghaan sa Jerusalem,+ ug batok sa tanan niyang paril sa palibot ug batok sa tanang siyudad sa Juda.+ 16  Ug ipahayag ko kanila ang akong mga paghukom mahitungod sa tanan nilang pagkadaotan,+ sa pagkaagi nga sila mibiya kanako+ ug sila nagpadayon paghimog gipaaso nga halad ngadto sa ubang mga diyos+ ug nagyukbo sa mga binuhat sa ilang kaugalingong mga kamot.’+ 17  “Ug bahin kanimo, baksi ang imong hawak,+ ug tindog ug isulti kanila ang tanan nga akong isugo kanimo. Ayaw kalisang kanila,+ aron dili ko ikaw lisangon sa ilang atubangan. 18  Apan bahin kanako, ania, gihimo ko ikaw karong adlawa nga usa ka siyudad nga kinutaan ug usa ka haliging puthaw ug mga paril nga tumbaga+ batok sa tibuok yuta,+ ngadto sa mga hari sa Juda, ngadto sa iyang mga prinsipe, ngadto sa iyang mga saserdote ug ngadto sa katawhan sa yuta.+ 19  Ug sila makig-away gayod batok kanimo, apan sila dili makadaog batok kanimo,+ kay ‘ako magauban kanimo,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘aron sa pagluwas kanimo.’”+

Mga Footnote