Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 9:1-21

9  Hinuon, ang kadulom dili mahisama sa dihang ang yuta may kapit-os, sama sa kanhing panahon sa dihang ang usa nagtamay sa yuta sa Zabulon ug sa yuta sa Neptali+ ug sa dihang sa ulahing panahon ang usa nagpahinabo niini nga mapasidunggan+—ang dalan duol sa dagat, sa rehiyon sa Jordan, Galilea sa mga nasod.+  Ang katawhan nga naglakaw sa kangitngit nakakita ug dakong kahayag.+ Kon bahin niadtong mga nagapuyo sa yuta sa mabagang kangiob,+ ang kahayag mismo misidlak diha kanila.+  Gipadaghan mo ang molupyo sa nasod;+ alang niini gipadako mo ang pagmaya.+ Sila nagmaya sa imong atubangan sama sa pagmaya sa ting-ani,+ sama niadtong nagmalipayon sa dihang sila magbahinbahin sa inagaw.+  Kay ang yugo sa ilang luwan+ ug ang olisi diha sa ilang mga abaga, ang sungkod sa usa nga nagpugos kanila sa pagtrabaho,+ imong gigupok sama niadtong sa adlaw sa Midian.+  Kay ang matag botas sa usa nga nagalakaw+ nga may mga pagtay-og ug ang kupo nga nalimis sa dugo nahimo gayong sunogonon ingong pagkaon sa kalayo.+  Kay adunay usa ka bata nga natawo alang kanato,+ adunay usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato;+ ug ang prinsipenhong pagmando mahipatong sa iyang abaga.+ Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongang Magtatambag,+ Diyos nga Gamhanan,+ Amahang Walay Kataposan,+ Prinsipe sa Pakigdait.+  Sa kadagaya sa prinsipenhong pagmando+ ug sa pakigdait walay kataposan,+ ibabaw sa trono ni David+ ug ibabaw sa iyang gingharian aron kini matukod nga lig-on+ ug mapatunhay kini pinaagi sa hustisya+ ug pinaagi sa pagkamatarong,+ sukad karon ug hangtod sa panahong walay tino. Ang kasibot mismo ni Jehova sa mga panon ang mobuhat niini.+  Dihay pulong nga gipadala ni Jehova batok kang Jacob, ug kini midangat sa Israel.+  Ug ang katawhan tinong mahibalo niini,+ ang tanan gayod kanila, ang Epraim ug ang molupyo sa Samaria,+ tungod sa ilang pagkamapahitas-on ug tungod sa ilang pagkamapalabilabihon sa kasingkasing sa pag-ingon:+ 10  “Mga tisa ang nangatumpag, apan magatukod kami ginamit ang sinapsapan nga bato.+ Mga kahoyng sikomoro+ ang gipamutol, apan mga sedro ang among iilis.” 11  Ug ituboy ni Jehova ang mga kaaway ni Rezin batok kaniya, ug tukmoron niya ang iyang mga kaaway,+ 12  ang Sirya gikan sa sidlakan+ ug ang mga Filistehanon gikan sa luyo,+ ug ilang lamyon ang Israel uban sa nagbanganga nga baba.+ Tungod niining tanan ang iyang kasuko wala motalikod, apan ang iyang kamot gituy-od pa gihapon.+ 13  Ug ang katawhan wala mobalik ngadto sa Usa nga naghampak kanila,+ ug si Jehova sa mga panon wala nila pangitaa.+ 14  Ug putlon ni Jehova gikan sa Israel ang ulo+ ug ikog,+ ang udlot ug tikog, sa usa ka adlaw.+ 15  Ang tigulang ug ang tinahod kaayo mao ang ulo,+ ug ang manalagna nga naghatag ug bakak nga pagtulon-an mao ang ikog.+ 16  Ug kadtong mga nagtultol niini nga katawhan mao ang mga nagpasalaag kanila;+ ug kadtong mga ginatultolan mao ang ginalibog.+ 17  Mao nga si Jehova dili magmaya bisan sa ilang mga batan-ong lalaki,+ ug siya dili maluoy sa ilang mga bata nga ilo-sa-amahan ug sa ilang mga babayeng balo; tungod kay silang tanan mga apostata+ ug mga mamumuhat ug daotan ug ang matag baba nagasulti ug binuang. Tungod niining tanan ang iyang kasuko wala motalikod, apan ang iyang kamot gituy-od pa gihapon.+ 18  Kay ang pagkadaotan nagdilaab sama gayod sa kalayo;+ ang mga tunokong tanom ug mga bunglayon lamyon niini.+ Ug kini mosilaob sa kalibonan sa lasang,+ ug sila mokayab ingon sa pag-utbo sa aso.+ 19  Sa mabangis nga kasuko ni Jehova sa mga panon ang yuta misilaob, ug ang mga tawo mahimong ingon sa pagkaon sa kalayo.+ Walay mopakitag kaluoy bisan sa iyang igsoon.+ 20  Ug ang usa moputol dapit sa tuo ug tino nga gutomon; ug ang usa mokaon dapit sa wala, ug sila tinong dili mabusog.+ Ang matag usa kanila mokaon sa unod sa iyang kaugalingong bukton,+ 21  si Manases kang Epraim, ug si Epraim kang Manases. Sila mag-uban batok sa Juda.+ Tungod niining tanan ang iyang kasuko wala motalikod, apan ang iyang kamot gituy-od pa gihapon.+

Mga Footnote