Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 8:1-22

8  Ug si Jehova miingon kanako: “Pagkuhag usa ka dakong papan+ ug sulati kini pinaagig dagang sa may-kamatayong tawo, ‘Maher-salal-has-baz.’  Ug tugoting ako makabaton ug pamatuod+ alang sa akong kaugalingon pinaagig matinumanong mga saksi,+ si Urias nga saserdote+ ug si Zacarias nga anak nga lalaki ni Jeberekias.”  Unya ako miduol sa manalagnang babaye, ug siya nagmabdos ug sa ulahi nanganak sa usa ka anak nga lalaki.+ Si Jehova karon miingon kanako: “Tawga ang iyang ngalan nga Maher-salal-has-baz,  kay sa dili pa ang bata makakat-on pagtawag,+ ‘Amahan ko!’ ug ‘Inahan ko!’ kuhaon sa usa ang mga bahandi sa Damasco ug ang mga inagaw sa gubat sa Samaria atubangan sa hari sa Asirya.”+  Ug si Jehova misulti ug dugang pa kanako, nga nag-ingon:  “Tungod kay gisalikway niini nga katawhan+ ang katubigan sa Siloa+ nga hinayng nagaagay, ug adunay kasadya+ labot kang Rezin ug sa anak nga lalaki ni Remalias;+  busa, tan-awa! si Jehova magadala batok kanila+ sa gamhanan ug daghan nga katubigan sa Suba,+ ang hari sa Asirya+ ug ang tanan niyang himaya.+ Ug siya tinong mosalanap ibabaw sa tanan niyang mga sapa ug moawas ibabaw sa tanan niyang mga tampi  ug mopadayon latas sa Juda. Siya mobaha gayod ug molabay.+ Moabot siya kutob sa liog.+ Ug ang pagbukhad sa iyang mga pako+ molukop sa gilapdon sa imong yuta, Oh Emmanuel!”+  Magmadaoton kamo, Oh mga katawhan, ug mangadugmok; ug pamati, kamong tanan nga anaa sa lagyong mga bahin sa yuta!+ Baksi ang inyong kaugalingon,+ ug mangadugmok!+ Baksi ang inyong kaugalingon, ug mangadugmok! 10  Pagmugna ug usa ka laraw, ug kini mabungkag!+ Pagsultig bisan unsang pulong, ug kini dili mobarog, kay ang Diyos uban kanamo!+ 11  Kay kini ang giingon ni Jehova kanako uban ang kalig-on sa kamot, aron iya akong patipason gikan sa paglakaw sa dalan niini nga katawhan, nga nag-ingon: 12  “Ayaw gayod kamo pag-ingon, ‘Usa ka panagkunsabo!’ labot sa tanan nga bahin niana kining katawhan nagpadayon pag-ingon, ‘Usa ka panagkunsabo!’+ ug ang ilang gikahadlokan ayaw ninyo kahadloki, ni mangurog gayod kamo niini.+ 13  Si Jehova sa mga panon​—⁠siya ang Usa nga angay ninyong tagdon ingong balaan,+ ug siya ang angay nga inyong kahadlokan,+ ug siya ang Usa nga angay makapakurog kaninyo.”+ 14  Ug siya mahisama sa usa ka sagradong dapit;+ apan sama sa usa ka bato sa pagkabungdol ug sama sa usa ka bato nga kapandolan+ sa duha ka balay sa Israel, ingong usa ka bitik ug usa ka lit-ag alang sa mga molupyo sa Jerusalem.+ 15  Ug daghan taliwala kanila ang tinong mapandol ug matumba ug mapiang, ug malit-agan ug madakpan.+ 16  Pusta ang pamatuod,+ timbrehi ang balaod taliwala sa akong mga tinun-an!+ 17  Ug ako magpadayon pagpaabot kang Jehova,+ nga nagatago sa iyang nawong gikan sa balay ni Jacob,+ ug ako magalaom diha kaniya.+ 18  Tan-awa! Ako ug ang mga anak nga gihatag ni Jehova kanako+ maoy ingon sa mga ilhanan+ ug ingon sa mga milagro sa Israel gikan kang Jehova sa mga panon, nga nagapuyo sa Bukid sa Zion.+ 19  Ug kon sila magaingon kaninyo: “Sangpit sa mga espiritista+ o kanilang adunay espiritu sa pagpanagna nga nagyamyam+ ug nagyagubyob,” dili ba ngadto man sa ilang Diyos nga ang bisan kinsang katawhan angayng mosangpit?+ [Angay bang mosangpit] sa mga patay alang sa mga buhi?+ 20  Ngadto sa balaod ug ngadto sa pamatuod!+ Magpadayon gayod sila sa pagsulti sumala niini nga pahayag+ nga walay mabatonang banagbanag sa kabuntagon.+ 21  Ug ang matag usa molatas gayod sa yuta nga pit-os ug gutom;+ ug mahitabo nga tungod kay siya gutom ug nasuko, siya gayod manghimaraot sa iyang hari ug sa iyang Diyos+ ug mohangad sa itaas. 22  Ug siya motan-aw sa yuta, ug, tan-awa! kasakit ug kangitngit,+ kadulom, lisod nga mga panahon ug kangiob nga walay kahayag.+

Mga Footnote